1,628 results
DOctor Faustus was tot het achtste jaer zijns verbonts met den duyvel ghecomen, waerover dat hy alle daghe nader ende nader op het eynde zijns verbonts quam. Ende den meesten tijt der voorleden jaren hadde hy met vraghen ende met disputeren ommeghebracht. Daer-en-tusschen grouwelde hem ende droomde hy wederom van de helle, tot welcken eynde dat hy zijnen...
nl.verhalenbank.72311
Een bede van Doctor Faustus aen de studenten. ‘Myn lieve vertroude ende seer gunstighe heeren, de oorsake waerornme ick ulieder alhier beroepen hebbe is dese, als namelick dat ulieder over veel jaren bekent is wat ick voor een man sy, te weten in vele consten ende tooverijen expeert, welcke voorseyde consten nerghent als van den duyvel ghecomen zijn, tot...
nl.verhalenbank.72362
Heksen herkennen. \'t Gebeurde in Ierseke, omstreeks 1890, en de beheksten waren de beide meisjes S. Het was begonnen met de oudste, terwijl bij de jongste weldra dezelfde verschijnselen voorkwamen. Bij die is 't nooit zoo erg geweest, want zij had het van een zwarte kunstenaar, een tuinman, die zich wreekte, omdat ze niet met hem gaan wilde. De oudste...
nl.verhalenbank.39068
Mens a var en bitte knægt på en halvsnés år — og mange gange siden, kan a tro — hørte a så tit snak om de Rendsborg slaver. At begynde med vidste a ikke, hvad det var for nogle karle, men a kunde nok forstå på det hele, de det var nogle skiftinger, der vilde brænde både huse og gårde af og gjøre det fortræd, de kunde komme afsted med. De havde et stykke...
da.etk.JAH_06_0_00949
Et andet brudstykke af en Cyprianus. At læse for tyve. Læs disse ord en Torsdagmorgen i din dør eller i din gårdsled før solens opgang: Jesusgik eengaug ud påen heede. Der mødteham en mand. flvor vil du gå hen? sagde Jesus Christus. Jegskal gåe hen og stjæle fra N.N. og giøre ild. Jesus sagde: Nej, det skal du ikke giøre. Jeg mauer dig i dine been, dine...
da.etk.DS_06_0_00209
Der var en gammel kone, der boede på Bredkjærx Hove til sidst. Hun var enke, og alting gik tilbage for hende, husene faldt ligefrem ned, og hun var i den største armod, endda hun var en ægte troldheks. Men a tror ikke, det giver nogen næring til folk. Enten hendes gård var under præsteembedet, eller den gjorde hoveri til Bøvling, det véd a ikke, men nok...
da.etk.DS_07_0_00678
DOctor Faustus nam in zijn sesthiende jaer een pelgrimagie voor, tot welcken eynde dat hy zijnen geest Mephostophilem tot eenen leydsman begeerde. Tot welcken eynde Mephostophiles hem in een peert veranderde, doch so hadde hy vleugels gelijc eenen drommedaris ende voer alsoo waerhenen dattet Doctor Fausto geliefde. Doctor Faustus doorreysde ende...
nl.verhalenbank.72313
Eene disputatie van der helle, Gehenna genoemt. Hoe datse gheschapen ende ghestelt is. Oock van de pyne, die daerin is. DOctor Faustus hadde wel altijt een berou in zijn herte ende een groot achterdencken in hetghene dat hy ghedaen hadde, dat hy zijner sielen salicheyt so licht gheacht hadde ende den duyvel voor het tijtlicke soo hert verbonden hadde....
nl.verhalenbank.72301
2208