1,549 results
Der er troldfolk i Kejsehøj på venstre hånd fra vejen mellem Præstø og Kalvehave færgegård lige over for Viemose skole. Den stod på fire gloende pæle om natten, men er nu udgravet, og siden har ingen set noget. Bang.
da.etk.DS_01_0_00733
Den største af Ærtehbjenc blev gravet igjeunem i 1847, og der fandtes en stensætning i den. JJ/jrehøj er den store høj på Isak Pedersens lod ved Kalvehave. Herfra er mange sagn om troldfolk. r. olsen.
In Noordeloos, daar had je een ouwe kooiboer, die woonde op een eendekooi. Een ouwe man, hij stond bekend als tovenaar. Hij had wel is last van boere met 't wild. Op een dag gong die helpe met de hooibouw bij een boer aan 't werk en 's middags atte ze in 't land en gongen ze een half uurtie slape in 't gras. Maar die boereknecht waar die mee werkte, die...
5.22. Tovenaar doet hengst steigeren en al de beesten losbreken En koeibeesten losbreken! D'r was er ene en dien haalde dat uit de boeken. Nauw was er ene die mee nen hengst rondrei. En dan mochte gene sterken drank drinken: maar die mocht nogal graag een borreltje. Feke Van Dijk, heetten ie. En die kerel komt hem tegen. 'Hoe is 't, is 't nogal ne...
5.9. Tovenaar doet schoppen boer om een fles jenever gaan En Keeske Komedie, die stuurde schuppen boer om een fles jenever. As wij in de keet zaten: da waren van die rieten keten, en zaten w' in de keet, dan vertelden wij zo 't een en 't ander zoal. Nauw zeet er ene, tegen ene die veur den eerste keer binnen kwaam: 'Ik wed veur een kas bier da gij da nie...
Toovenaars. Op de Rouaansche kade te Middelburg stond een meid de stoep te schuren. Toen ze een emmer water uitgooide, werd een matroos die juist voorbijkwam, flink bespat. De meid lachte, maar de matroos zei: "Ik zal je wel krijgen." Toen de meid 's avonds naar bed ging en zich had uitgekleed, kreeg ze onverwachts een klap van een onzichtbare hand. Dat...
nl.verhalenbank.39100
Bij ons in de buurt was een ziek. 't Was een boerin. Die werd maar niet beter. Toen zei een buurvrouw van ons tegen haar: "Je moet naar de kwakzalver toe." Die man dat was een duivelbanner. Daar gingen ze heen. Toen zei die duivelbanner: "Je bent betoverd. En als je wilt weten wie het gedaan heeft, dan moet je morgen de kant naar de Ried uit lopen. "Die...
Een man was betooverd. 's Avonds kwam een man praten, ging in den hoek van den haard zitten en werd als de dader van de betoovering aangezien. De vrouw des huizes legde stilletjes een kruisdaalder onder zijn stoel, en wierp zooveel brandstof op het vuur of er een os zou gebraden worden. Toen het vuur geweldig heet was, meende de toovenaar op te staan,...
DE KOL IN DE STAL In de Kerkbuurt op Marken had een boer koeien op stal staan. De boerderij is inmiddels verbouwd en de stal is gesloopt, zodat er nu geen koeien meer zijn. Om middernacht ging een van de koeien, altijd hetzelfde beest, vreselijk te keer en ze begon ook minder melk te geven. "Dat gaat niet met rechte dingen toe," dacht die boer en hij en...
Lærer Jakobsen i Tisted, der har gjort sig bekjendt som landbrugskonsulent, sad en dag og læste i en gammel udgave af Holberg, trykt på titelbladet med store røde bogstaver. I det samme kom en bonde ind, som vilde spørge ham til råds om en syg gris, han havde, den led af indreskjærelse. “A”, siger Jakobsen noget kort, da han ingen lyst havde til at give...
da.etk.JAH_06_0_00252
I Mols bakker tæt osten for Knebel ved Agrivejen findes en stendysse. En rund plads, omtr. 20 skridt i gjennemsnit, er omgiven af 22 store kampesten. Midt i pladsen er et gravkammer, bestående af 6 store sten med en vældig uhrformig overlagssten. Inde i gravkammeret kan vel stå en snes voksne mennesker oprejst. Der skal før have været en høj over stedet,...
I Sale Sogn er et Vandhul, som kaldes Truds Pyt efter Trolden Trud, som boer der. Mellem Karlene på Frisholt opkom en Gang et Væddemål om, at en af dem skulde ride derhen om Natten og råbe på Trud, om han var der inde. Men han var ikke hjemme, hvorimod hans Kone svarede: »Nej, Trud er ikke her inde, men du skal få mig at befinde.« Han red nu tilbage, alt...
Da der skulde bygges en kirke i Sønder-Vium sogn, Nørre-Horne herred, var beboerne enige om at opføre den i nærheden af Viumgård, med undtagelse af ejeren af Lundsmark, han vilde have den i sin nærhed, omtrent en tredjedel mil østligere. Bygningen påbegyndtes da ved Viumgård, men ejeren af Lundsmark var en troldmand, der forstod at sætte sin vilje...
da.etk.DS_03_0_00806
Tæt osten for byen Pilemark på Samsø ligger en høj bakke, som kaldes Tovbjærg, hvor der har boet troldfolk. I Pilemark boede en mand, der hed Kræmmer-Jens. Hans kone havde fået et barn, men eu dag, hun så på barnet, syntes hun ikke, det var hendes eget, og hun kom i tanker om, at troldfolkene i Tovbjærg vist havde forbyttet det. Hun sagde det til...
da.etk.DS_01_0_01027
hörst du Allefind und Allefin, Geist und Geistin, Zwerg und Zwergin, Teufel und Teufelin. ..... ich gebiete dir..... hof räumen. (confer Sage Hexenmeister)
[11994] Gegen hören von Allefind und Allefin
Stammerige Harm fan Sweagerbosk wie èk in tsjoenster.
nl.verhalenbank.36826
Kij Jager wie ek in tsjoender.
nl.verhalenbank.16528
Ein Hexenmeister hat immer nachts nach der Kirche müssen und dort Tote waschen und kämmen müsst. Wenn die Frau zu ihm gesagt hat, er soll zu Hause bleiben, hat er gesagt: ich darf nicht zu Hause bleiben.
[3071] Varia
Når man ser lygtemanden, skal man vende sin kjol, så går han bort. J. Bircherod.
da.etk.DS_02_J_00004
En d'r was ne man, die ha zo veul praots en een andere man zee: "We ,zulle is een slot op oewen mond zette!" En toen hij dee z'n hand naar de mond van die man. En toen kon die niks meer zegge.
nl.verhalenbank.72742
2127