Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
19 results
Dutch Keywords: pastoor
Nr. 3.56. Tovenaar tovert geld uit een geldbeugel Ik weet nog dat Harieke van Neel Vertommen kon toveren. Hij kon je het geld uit je geldbeugel toveren en ie kon ook witte muizen maken. Ze zijn ervoor naar de pastoor geweest en die heeft het hem afgeleerd.
Toovenaars. Iemand uit IJzendijke, die de kunst verstond, wilde eens een grap uithalen met een vriend. Door het gaatje van den gootsteen, zette hij een beestje naar binnen, en dat werd al maar grooter, al maar grooter. Eerst was het als een hond, toen als een kalf, toen als een koe, want de toovenaar was de spreuk vergeten, om hem weer kleiner te maken....
nl.verhalenbank.39089
I. De duivel 5. Zijn U bepaalde personen bekend, die als duivelbanner of duivelbanster worden geraadpleegd? In welke gevallen gebeurt dat? neen. Wel is ± 50 jaar geleden een zekere pastoor Wenne dergelijke kracht toegekend. Hij liet bij brand b.v. ook de wind van richting veranderen.
Heksenmeester kan niet sterven wanneer zijn boeken niet verbrand zijn Neel van Nel Felen was een bekende heksenmeester. Toen ie ging sterven, beval ie zijn boeken naar de pastoor te laten brengen en ze door hem te laten verbranden. De pastoor was ook nogal nieuwsgierig en heeft de boeken van a tot z uitgelezen en toen pas verbrand, en zo kwam het dat...
In Erica heeft eens een geweldige veenbrand gewoed. Het vuur naderde de huizen al. De mannen deden wat ze konden. Maar al het slaan hielp niets. Dan komt de pastoor. Die gaat voor het vuur staan, spreidt zijn armen uit en daar staat het vuur stil. De brand ging niet verder. Misschien zeg je straks, als je weg bent, tot jezelf: “De man kon mooi vertellen,...
nl.verhalenbank.44718
Heksenmeester bedwingt heksen door de behekste plaatsen te komen overlezen Edgar Lenders bezat ook een geheimzinnige macht, die hem in staat heeft gesteld veel mensen te helpen, die zijn hulp tegen heksen kwamen inroepen. Hij kon je ook precies zeggen welke vrouw een heks was. Hij kwam dan de behekste plaats overlezen en het was dan precies of ie moest...
Schaapherders, die schapen in kraaien veranderen: Een scheper, die geen wei voor zijn schapen meer kon vinden, liet de kudde op een perceel rogge van een buurman, en veranderde ze, om het niet te doen opvallen, in kraaien. De pastoor kwam langs wandelen, en vroeg: “Wat is dat, laat jij de schapen op buurmans rogge?” De scheper: “Dat zijn toch kraaien!” De...
Schaapherders die schapen in kraaien veranderen: Een scheper vond voor zijn vee geen gras, en joeg ze op een groot perceel rogge. Hij veranderde de schapen in een troep kraaien, zo dat niemand een vermoeden zou kunnen krijgen. De pastoor kwam langs, en zei tegen de scheper: “Haal je schapen van die rogge.” “Dat zijn toch geen schapen! U ziet toch wel, dat...
Laten staan. Het is gebeurd in Erica. De pastoor moet op een avond naar een zieke om die te bedienen. Onderweg ziet hij twee mannen staan; ze weten dat hij er langs komt en hebben het plan opgevat hem af te ranselen. Meer dan eens had hij hen gewezen op hun fouten. Als de pastoor bij de belhamels gekomen is, steken ze de stok omhoog, die ze meegenomen...
nl.verhalenbank.44707
No. 176. Omstreeks zestienhonderd was Andre Peters, koster van Westerhoven. Als er iemand in de buurt behekst was, dan wist Peters hem te onttooveren. Hij gaf hem dan zes verzegelde briefjes, één moest hij om zijn hals hangen en de vijf anderen in het midden en in de vier hoeken van de kelder begraven, met een weinig aarde uit een versch gedolven graf,...
nl.verhalenbank.46927
No. 171. 't Was in 1560. Een boer uit Kasteren onder Hoogeloon, die al vijf jaar ziek was, raadpleegde een duivelbanner, die hem wist te vertellen, dat hij betooverd was. De heks zou den volgenden morgen aan zijn hoeve komen om iets te vragen, dat moest hij weigeren; maar dan zou ze iets uit zijn tuin willen hebben, dat moest hij haar "om Godswil" geven....
nl.verhalenbank.46922
6.6. Westerloo, 1597/1598 Jan Baxius, heksenjager van beroep, vond hier een onttoovenaar, den koster 'André (ou Ambroise)' Peter. Deze gaf den betooverde zes verzegelde briefjes, één om aan den hals te hangen en vijf, om in 't midden en de vier hoeken van den kelder zijner woning te begraven met een weinig aarde uit een versch gedolven graf (als de...
nl.verhalenbank.44717
HET VLIEGEND PAARD. In de Hees, kort bij de Peel, woonde in vroeger tijden een soort kluizenaar, die altijd te paard door de lucht ging, wanneer hij te Sevenum naar de kerk moest. Deze rit duurde maar tien minuten, hoewel de afstand tusschen zijn kluis en de kerk twee uren bedroeg. Volgens anderen was het een pastoor, die een ouden schimmel had, dezen...
nl.verhalenbank.42989
Vare Kwöëbke hauw z’n ziël aan de duvel verkoch. Daomèt kòs ‘r allerlei kunsten, wie door de loch vare. Hèè kòs zwoa hèl vare dat ‘r geinen inkele kèrrektore raakde. De pesjtwoar dèè ‘m dat waal aaf zou liëre vroog ins of ‘r mèt kòs vare nao Remung. Dat woar good, mèdan moogde ‘r neet umkieke. Onderins voolt de psjtwoar ‘ne sjtòk. “Och”, zèèt Vare...
2.79. Het weergevonden peerd De eerwaarde heer Johan Samâls was van 't jaar 1686 (of iets vroeger) tot 1735 pastoor te Westerhoven en bewoonde de toenmalige pastorij, ten Noord Oosten van de Erpestraat, in de nabijheid der aloude parochiekerk gelegen. Zeer lang is deze herder bij de ingezetenen in 't geheugen gebleven, voornamelijk wegens de macht die hij...
nl.verhalenbank.50120
18. Een misdiender heure vetelle dat tovenaars niet uut de kerk konne aj onder de dörpel een dubbettje leie, dat eers onder 't misboek had gelège. Op een kier probiere hi'j dat. Nao de mis ginge gauw uut de garfkamer (sacristie) en lei zon dubbeltje onder den dörpel. Ach minse bleve zitte. De misdiender ging nao huus. Toe de köster later ien de kerk kwam...
Doe't wy to Grins wennen kom der us in âld minske fan Rotterdam by ús. Dy wie katholyk. Dy fortelde ús, njonken har hie in jonge frou wenne. En dêr wer njonken wennen twa ûngetroude froulju. Dat wienen tsjoensters. Dy wienen nachts op in paed. Dan wienen se alhiel yn 't swart mei greate kleden om har hinne. Ien fan dy froulju stie us op in nacht foar 't...
nl.verhalenbank.25967
71. De Prul was niet zo gek asse zich veurdeej. Bi'jnao iedereen gleuve dat hi'j wat kon. Peter Mus ging völ met 'm um en kon heel wat staaltjes oaver de Prul vetelle. Peter had nog is motte lève; wat kon dén vetelle; zo hei 't noait geheurd. Peter en de Prul ginge duk smele sni'je ien Azem; zi'j ginge dan vroeg op pad en zörge nog veur 't lich wier ien...
18a. DE WRAAK VAN DE HEKSE De was vrogger een misdiender gewes, die ze harre veteld hoej toverbekse ien de kerk kon laote zitte. Want ien die tied waren der nog toverhekse zat gewes. "Gi'j mot een dubbeltje onder 't misboek leggen en daor laote ligge bis 't leste evangelie. Dan loop ie gauw nao de deur van de kerk en stop 't dubbeltje onder den dörpel"....
24