Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
54 results
Danish Keywords: troldfolk
Når man klipper sine negle af, skal man skjære dem i stykker af frygt for troldfolk. j. b.
da.etk.DS_07_0_00847
Der var to fattige Folk, og Manden skulde være Soldat. Der var nogle Troldfolk i en Høj, og de kom ofte hos Konen, og hun kom endelig også der. Der var alt af Guld og Sølv. Troldene var en Dag ved at koge Urter, da hun var der, og så spildte de en Dråbe på Bordet. Hun tørrede sine Øjne dermed, og blev nu klarsynet og kunde siden se Troldfolk over alt,...
I Indslev Sogn ved Grimmerlykke ligger en Høj, kaldes Dandsehøj, på hvilken rundt omkring mod Toppen er en Sti, og om enten Troldfolk eller Bjærgfolk eller Papisterne på St.-Hans Nat haver gjort den Sti med deres Dandsen derpå, hvoraf samme Høj kunde kaldes Dandsehøj, véd hverken jeg eller Sognemændene vist at sige af i nogen Måde. (Præsteberetn. t. Ole...
I Indsløf sogn mod Grimmerlykke ligger en høj, kaldet Dandsehøj, på hvilken rundt omkring mod toppen er en sti, og om enten troldfolk eller bjærgfolk eller papisterne på st. Hans nat haver gjort den sti med deres dandsen derpå, hvoraf samme høj kunde kaldes Dandsehøj, véd hverken jeg eller sogneraændene vist at sige af. Præsteindb. til Ole Worm.
Hr. mag. Niels Catholm i Lyngby blev bragt af dage af nogle skarns folk (anden steds siges troldfolk) og døde ved Fævejle. Efter hans død kaldte menige sognemænd den forhen fortrykte Rasmus Olsen igjen. Lyngby liber daticns.
Der er troldfolk i Kejsehøj på venstre hånd fra vejen mellem Præstø og Kalvehave færgegård lige over for Viemose skole. Den stod på fire gloende pæle om natten, men er nu udgravet, og siden har ingen set noget. Bang.
da.etk.DS_01_0_00733
Den største af Ærtehbjenc blev gravet igjeunem i 1847, og der fandtes en stensætning i den. JJ/jrehøj er den store høj på Isak Pedersens lod ved Kalvehave. Herfra er mange sagn om troldfolk. r. olsen.
I Sale Sogn er et Vandhul, som kaldes Truds Pyt efter Trolden Trud, som boer der. Mellem Karlene på Frisholt opkom en Gang et Væddemål om, at en af dem skulde ride derhen om Natten og råbe på Trud, om han var der inde. Men han var ikke hjemme, hvorimod hans Kone svarede: »Nej, Trud er ikke her inde, men du skal få mig at befinde.« Han red nu tilbage, alt...
Tæt osten for byen Pilemark på Samsø ligger en høj bakke, som kaldes Tovbjærg, hvor der har boet troldfolk. I Pilemark boede en mand, der hed Kræmmer-Jens. Hans kone havde fået et barn, men eu dag, hun så på barnet, syntes hun ikke, det var hendes eget, og hun kom i tanker om, at troldfolkene i Tovbjærg vist havde forbyttet det. Hun sagde det til...
da.etk.DS_01_0_01027
Der skal have ligget en by, nogle siger en gård, oppe ved Haslum skov, der kaldtes Ommestrup. Der gik det sagn, at de kunde ikke være der for troldfolk og måtte rømme der fra. Men sandheden er vel, at de gik i armod, så de kunde ikke være der. De har kunnet se, hvor det var, og nu er der bygget et sted på den samme plads igjen. hans kr. pedersen, haslum.
da.etk.DS_03_0_01547
For flere år siden gik en mand ved Stokkelund tæt ved Lenseng. Da han kom til vejen, mvlrede der af små troldfolk. Da han kom lidt længere ned på vejen til Rodholms-skoven, så han to sidde ved en kiste, der var oplukket, og hvoraf de tog linned og meget sølv og guld. Manden blev bange og tænkte : Havde jeg bare haft noget stål ved mig," men ikke en gang...
da.etk.DS_01_0_00677
Den nys bortdøde Frann-skrædder, der troede om sig selv, at han kunde mane rotter bort ved læsning, havde en krøbbels, forstandssvag dreng. Det er velbekjendt, at skrædderen nødte ham til at anråbe troldfolket i Maglehøj, der ligger lige over for Tudse skole, om penge. Det skete med de tre gange gjentagne ord, der fremsagdes i skrædderens overværelse:...
I Vissing skov var et sted, hvor deres barn blev forbyt, og de fik en skifting i steden, der havde et usædvanligt øjesyn, den satte øjnene stive i hovedet hele tiden. Den havde også et usædvanlig stort hoved, men læjt (lignede) ellers barnet godt nok. Nu vidste de aldrig deres råd. Så kom der én og lærte dem, at de skulde tage og lave noget dygtig...
Til Astmp kirke knytter sig folgende sagn. I en høj ved Lutide var der forhen underjordiske. De holdt gilde om natten, og så længe det varede, holdt folk ikke af at komme for tæt hen til højen, der da var åben, så at man kunde se, hvordan troldtojet dandsede og drak. Det skete alligevel en enkelt gang, at der kom nogen forbi, og de kunde da se, at...
Neglene skal man skjære om fredagen, ellers får man kjærestesorg. .1. M.
da.etk.JAT_03_0_00477
Folk skal spytte, når de går over een steute, for om troldfolk ere sidst gåen der over. J. B.
da.etk.DS_07_0_00835
Den gode Maren Bondekone tog tre brande eller gløder og kom forsti deres nye kar, ti så kunde troldfolk ikke forgjore det. David M.
da.etk.DS_07_0_00802
På Ormslev Mark ved Siden af Vejen fra Korsør til Slagelse ligger en Høj, der kaldes Lysbjærg og har været beboet af Troldfolk. Tæt ved ligger en Gård, og deri kunde intet trives, Køerne døde, og Mælken spildtes eller blev ødelagt. En Aften kom en Mand gående hen ad Vejen, og da var Højen åbnet, og der var stort Spektakel der inde, så han standsede og...
Om noget menneske er forgjort af onde troldfolk med nogen trolddom, da skal den, som er forgjort, gå på en kirkegård om søndagen eller løverdagen, efter at sol er gåen til bjærge, og vende dig i oster, så at din højre fod vender i osten, og skjær en torv omkring samme højre fod og bær hende hjem og tag en messingkjedel og læg der gode queg'e gløder under...
da.etk.DS_07_0_00885
Høvdinggård ligger i Mern sogn og har forhen hørt til ryttergodset. I en af hovmarkernc der, som kaldes Hjortev&nget, lå for 50 år siden en lille høj, som var helt dækket med sten og kaldtes Djævlebjxrget. Der boede troldfolk, og da man byggede mange kirker, brugte man mange kampesten og tog af dem, der lå pa hø;en. Men så blev troldene vrede, og da...
da.etk.DS_03_0_00034
115