Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
13 results
Danish Keywords: låne
Trolden og hans kone i Ebberup blev en gang uvenner, og han jog hende ud. Det var hen imod aften, og så måtte hun gå hen i Agerupgården, hvor Maren Bærteis den gang tjente. Der lånte Lusse hus den nat. Hun var en lille bitte, boven*) kone, men folkene i gården modtog hende meget godt og bod hende ind, og hun sad til bords og spiste nadver sammen med...
da.etk.DS_01_0_00028
Madmoderen eller pigen i huset skal om aftenen vel bevare ilden og tildække, så den kan leve Datten over, ti slukkes den, så de om morgenen skal låne eller slå andeu varme, har troldfolk den dag et måltid mad af samme gård. J. B.
En aften vilde a gå hen og låne en skovl og greb,. og da så a mange flammer, der slog op i retning efter Skovsgård. A lob ind igjen og sagde: «Mogens, kom ud, Skovsgård brænder!* Han løber ud og op på deres torvestak, men da var der ingen ting, og han sagde : «A, det var jo ikke andet end lygtemanden, ham har a tit set der nede i Langmosc.» Nogle år...
Troldene i Langebjcerg på Ormitslev mark lånte tit øl i gården, men de stjal nok tiere endda. En aften hørte folkene tydelig, at der råbtes udenfor vinduet: "Hør, Ade, Bade er død!" En troldkjælling, som tappede øl i nærheden, gav da et skrig af sig og løb hjem, men hun glemte en stor messingkjedel, som blev i gården i lang tid efter. Chr. R.
da.etk.DS_01_0_00310
I byen Erritsø ved Fredericia var der for mange gode dage siden en mand, der gjorde de tusendo kunststykker. Blandt andet krøb han da også ind ad den ene ende af en pind og ud ad den anden til stor forbavselse for alle tilskuerne. Men i det samme kom en synsk pige til. »Å, kan I da ikke se, at han kryber oven på pindeu?« råbte hun. Jo, nu kunde de alle...
Om Kristen Ubbesens kone Maren Sørensdatter på Torsted hede fortælles aldeles sikkert, at hun har kunnet trolde. Men hendes kundskab er nu for gammel. Dog forgjorde hun forrige sommer Kristen Movridsens heste, da han ikke vilde låne hende ti kroner. Hun kaldes almindeligvis troldkonen. Hendes mand, den gamle Kristen Ubbesen, døde, og kort efter mistede...
da.etk.DS_06_0_01043
Da Jens Pedersen havde fået Henrik Smidt og Sehrian af provsten, begyndte han at hjælpe folk. Fortællerens moder, som boede på Time mark, kunde en sommer i hans ungdom ikke få smør af fløden, hvor meget hun så kjærnede. Der gik da bud efter Jens Pederseu. Han kom og bød dem fyre godt i kakkelovnen, lod dem tage deres plovjærn af og gjøre dem rene,...
da.etk.DS_07_0_01362
Bovbjærg ved Lemvig ligger i Ferring sogn. Sti andlenet dér ejedes i ældre tider af herremanden på Ryssensten, det var jo derfor til hans fordel, når skibene strandede der. En gang strandede der en Nordmand, men hans skib var ikke dårligere, end at det kunde sættes ud igjen. Han bad herremanden om at låne ham folk til at hjælpe ti! med at få skibet ud,...
da.etk.DS_06_0_00914
En mand og en trold var naboer. Manden kom til at mangle noget rug, da ban skulde til at så, og så gik han hjem og satte sig for bordenden og klagede sig. "Hvad er der i vejen med dig?" siger konen. Han fortalte så, at han manglede sæderug. "Ja, dette kan du få ude hos trolden," siger konen. Han går så derud og siger til ham, om han vilde ikke låne ham...
da.etk.DS_01_0_01407
I Herfølge by var der en gård, hvor de al tid stod i forbindelse med trolden. Han kom tit og lånte en tønde korn hos dem, og sagde så al tid, at når de næste gang målte op på Gunneruj), så skulde de få korn igjen. Så kom han stadig med meget mere, end han havde lånt af dem, han kom med to lagener sammensyede, så der var en 3, 4 tønder deri. Han kom al...
da.etk.DS_02_B_00149
I Varde-egnen boede i en høj en bjærgmand, som manden, på hvis ejendom han boede, bar respekt for. Da han skulde have sit ældste barn døbt, var han meget rådvild, om han skulde byde trolden til barsel eller ej. Han tænkte : "Byder jeg ham, så vil jo intet menneske betræde mit hus, mens han er der, byder jeg ham ikke, er der fare for, at han skal tage det...
For mange år siden kjørte gårdmand Ole Pedersen i Bar up forbi Elverhøj, som ligger i Hellested sogn, og vilde til Kjøbenhavn. Da hørte han nogen inde i højen sige: "Jeg skal rage, og jeg skal bage, og jeg skal følge Ole Pedersen til Kjøbenhavn." Da Ole Pedersen nu ikke skjottede om sligt følgeskab, vendte han om for at kjøre hjem, og da han nu atter kom...
da.etk.DS_01_0_00311
Der var en gammel kone, der boede på Bredkjærx Hove til sidst. Hun var enke, og alting gik tilbage for hende, husene faldt ligefrem ned, og hun var i den største armod, endda hun var en ægte troldheks. Men a tror ikke, det giver nogen næring til folk. Enten hendes gård var under præsteembedet, eller den gjorde hoveri til Bøvling, det véd a ikke, men nok...
da.etk.DS_07_0_00678
36