594 results
Skjold kirkes bygning . . . "Nå Finden, nu kan du jo snart vind'en!" Da manglede der blot en sten, og den skal mangle den dag i dag. Bjærgmanden slængte den efter ham. a. moltke.
da.etk.DS_03_0_00956
Der blev en gård bygget her oster nede. Kunde de gjætte bygmesterens navn, vilde han bygge den for intet .... "I aften kommer fader Find hjem, så får vi penge . ." kirsten abraham, em.
da.etk.DS_03_0_00940
På gården Ottestrups mark på et sted, der kaldes Asen, skulde Volstrup kirke have været bygget .... revet ned om natten .... jens jensen, volstrup.
da.etk.DS_03_0_00936
Om Flejsborg kirke fortælles, at den oprindelig skulde have stået på en bakke ved Sjørup sø, der kaldes Kirkevangen, og hvor der findes murlevninger, men at den ikke kunde stå for bjærgtrolden, og at man så satte klokken på en vogn, trukken af to Stude . . . vester-hornum.
da.etk.DS_03_0_00917
Trold i Store-Fuglede kastede sten efter Tømmerup kirke, men Tømmerup-trolden sparkede til den, da han stod oppe på Bøgebjerg, så den fløj tilbage og kom til at ligge på Ubberup mark. jørgen hansen.
da.etk.DS_03_0_00184
Der er en høj vest for Handest, der hedder Scenhøj, og en anden høj øst for byen hedder Møgelhøj. Der boer trolde i de høje. Der stod lys på begge høje, og når de trolde besøgte hinanden, var det fra Seenhøj i skikkelse af hjul og fra Møgelhøj i skikkelse af en gloende jærnstang. Handest.
da.etk.DS_01_0_00686
I Herfølge by var der en gård, hvor de al tid stod i forbindelse med trolden. Han kom tit og lånte en tønde korn hos dem, og sagde så al tid, at når de næste gang målte op på Gunneruj), så skulde de få korn igjen. Så kom han stadig med meget mere, end han havde lånt af dem, han kom med to lagener sammensyede, så der var en 3, 4 tønder deri. Han kom al...
da.etk.DS_02_B_00149
Lidt syd for Skjørpinge har der været en Høj, som beboedes af Trolde. Disse havde Gilde en Sommeraften, drak Vin og Mjød og dandsede og var meget lystige. En Ungkarl kom ridende forbi Højen og bad om at få noget at drikke, da han var tørstig efter den lange Rejse. En af Troldene gav ham et Guldbæger fyldt med Vin at drikke af, men han fattede Mistanke...
Herremanden, der lod Skjødstrup kirke bygge, indgik akkord med trolden i Måhøj (Moshøj) om at bygge den for ham, og til gjengjæld skulde han sige troldens navn eller også give ham hans hjærte. Han vidste nu ej, hvordan han skulde slippe ud af den klemme. Så går han ned i marken og hen imod højen. Da var troldens børn ustyrlige der nede, og bjærgkonen...
På Holsted kirkes nordre sides ydermur sees et udhugget billede. Det har skikkelse som en dværg med vidt udspilede arme og ben. Om denne skikkelse fortæller sagnet: Da kirken skulde bygges, var stedet bestemt til at være nord for byen, ved et par høje, der kaldes Bavnhøje. Men lige så hurtig, som bygmestrene arbejdede om dagen ... om morgenen lå det vidt...
da.etk.DS_03_0_00920
En mand og en trold blev enige om at kjobe et stykke jord i samling, men trolden måtte betale det, og manden skulde passe lodden. Det forste år blev det bestemt, at der skulde fedes svin. Manden satte et svin derind, som havde krølle på halen, og trolden satte ni og halvfems derind, som alle havde slette haler. Men trolden kunde ikke tælle, han huskede...
da.etk.DS_01_0_01421
Imellem Tjære og Mejsballe i Skarsø sogn ligger to høje på Mejsballe mark: Klofthuj og Bævehøj. Her boede en meget rig trold med sin familie, men de Mejsballe mænds næser kloede efter hans penge, og de besluttede des årsag at udgrave højen for at frarøve bjærgmanden hans skat. Trolden fik det dog betimelig at vide og besluttede at flygte fra Klofthøj til...
Den såkaldte Firhøj i Karlslunde sogn stod på fire røde pæle hver juleaften. Byens karle blev da enige om, at en af dem skulde ride ud til højen, og han fik den raskeste hest at ride på. Der var både musik og dands, og en trold kom ud med et stort sølvbæger i hånden. Karlen kastede vinen bort, men en dryp faldt på hestens lænd og sved både hud og hår...
da.etk.DS_01_0_00807
Der var en mand, som var så fejt gjerrig. Nu åd hans folk al tid grøden rent af. "Gud bevares, hvor I æder", sagde manden en aften til dem. "Ja", siger de, "det kommer af, at der er sådan en net pige neden i fadet, hende vil vi jo gjærne se". — "Bi kun", tænkte manden, og så fik han et grødfad, hvor trolden var afmalet på bunden. Nu skulde de tage dem i...
da.etk.JAH_03_0_00173
Der boede en gang en fru Trolle på Katholm, der var Så slem ved bonderne, at hun kaldte de velklædte op til sig og klædte dem nøgen af. Når hun så en bonde med gode og hele klæder på, tog hun dem fra ham og gav ham nogle gamle pjalter i steden, så hun tilsidst havde et helt værelse fuldt af gamle klæder, der hang og blev mølædte. Fanden styrtede hende...
da.etk.JAH_02_0_00264
En af Bakkerne ude ved Bulbjærg bærer Navnet Troldeting, og der siges, at Troldene har holdt Ting der i gamle Dage, men Tingstedet blev forstyrret, fordi to af de værste Trolde kom op at slås, og de tildængede hinanden med store Sten, som endnu ligger på Stedet uden nogen som helst Orden. I nogle af dem kan man godt se Mærker af Troldenes Fingre. Man har...
da.etk.DSnr_03_0_00026
Ved Troldgab norden for Tøgers kilde er en høj, der kaldes Trolleshøj, og den bærer navn efter en svensk anfører Trolle, som der ligger begravet. I do senere år er der gravet en hel del hesteben og en gammel stigbøjle af messing op nede i kjæret i Troldgab, det kaldes nu Hassing Grønne. Man mener, at Svenskerne der bar søgt en overgang, og så er blevne...
da.etk.DS_04_0_00337
I Hassing, ikke langt fra St.- Tcgers kilde, findes en dal, kaldet Troldgab, og en høj, Troldhøj. Nogle mener, at det skal være Trollesgab og Trollesbøj, idet en anfører, Trolle, i en af svenskerkrigene med sin trop blev nedsablet der. Han skulde så være begraven i højen, og denne da have fået sit navn. Til bekræftelse herpå kunde for resten tjene, at i...
Da Udbynedre kirke skulde bygges, havde det nær ikke ladet sig gjøre, for alt det, man byggede op om dagen, rev troldene ned o.n natten. Men så var der én, der gav det råd at binde to blakbrogede stude sammen .... På disse to stude blev da kirken bygget. Kastbjærg kirke er bygget på et lam. Vindblæs kirke på en blakbroget stud. St. Mortens kirke i...
da.etk.DS_03_0_00934
Da Borbjærg kirke skulde bygges, vilde en trold hindre det, og alt hvad der byggedes om dagen, blev af ham revet ned om natten. Så blev den akkord sluttet, at han skulde lade kirken i fred. Til gjengjæld måtte han få den første og den sidste brud, der kom over kirkebroen øst for kirken. Den første er kommen over. Men da vognen med hende var kommen over,...
1450