594 results
Ligeledes i Sjerup sogn, hvor en trold skal lige fra bef;yndelsen have i høj grad forstyrret opførelsen af en kirke, og ige så meget der opførtes om dagen, lige så meget nedbrød han om natten, indtil han ved Guds ords magt blev tvungen til at vige. hids herred. Resen VI. 594.
Da Rødding kirke skulde bygges, var det så belagt med trolde her omkring, at de ødelagde alt, hvad folkene byggede op. Så var der en klog kone, der gav dem det råd, at de skulde få to kuliendes sorte stude, te der var ikke et hvidt hår på, og lade dem gå . . . Derfor ligger kirken uden for byen. rødding.
da.etk.DS_03_0_00928
Lav de byggede GavershmJ kirke, blev der et hul; hvor tit de end murede det efter, var stenene dog altid taget ud igjen om andendagen. vinding højskole.
da.etk.DS_03_0_00961
Historien om den første og sidste Brud, der blev lovet til Trolden, fortælles også fra Haderup. Han kunde ikke få gjort Bruden noget ondt, så længe hun havde Brudekrandsen på; men så kom han til en Mand og bad ham om at tage den af. Han tvivlte jo nok på, at det var ikke rigtig fat, og vilde ikke. Så kom han til en Dreng, og han tog den af, og så rev...
En gammel Kone, Ellen Pedersdatter, der boer på Norup Mark ved Hadsund, har hørt sine Bedsteforældre fortælle følgende: I Højen Højgård, Nørre-Vingc, nordøst for Viborg, boede der Trolde. Der blev så tænkt på at bygge en Kirke der, og der blev også begyndt på Arbejdet, men det kunde Troldene ikke lide, og hvad der så blev bygget op om Dagen, rev de ned...
På Marlofte Skolelod havde man tænkt på at bygge en Kirke, men hvad der blev bygget om Dagen, rev Troldene ned om Natten. Så læssede man nogle Kampesten på en Vogn, spændte to Stude for og lod dem gå, hvorhen de vilde. Næste Morgen fandtes de på Stubberup Bakke. Det var heldigt nok, for derfra er en udmærket smuk Udsigt. En forhenværende Lærer Strohberg...
Tikjøb Kirke skulde oprindelig have været bygget i Saunte tre Fjerdingvej nord for Tikjøb, men Trolde eller andet Skarnstøj forstyrrede Arbejdet. Man spændte da et Par unge Heste for et Læs Sten til Bygningen og lod dem gå, hvor de vilde. De standsede først nede ved Bakken, hvorpå Kirken nu står, og man antog det da for Guds Vilje, at den skulde stå der.
Herremanden, der bygger A/sø kirke. Kvindestemmen sang: "Ti stille, barnlille, i morgen kommer Fin, fader din, med menneskeblod, du skal drikke." Trolden huggede med sin økse i væggen, så der blev en revne, som endnu er der. Bakken kaldes endnu almindelig Fins bakke.
Tvis kirke ligger meget ubelejligt i den ene ende af sognet. Den skulde have stået midt i sognet, men troldene rev ned ... En klog mand rådede Tvisboerne til at spænde to stude for en tohjulet vogn; på denne skulde de lægge nogle af stenene, som skulde bruges til kirken og ligeledes noget tømmer, så skulde de om aftenen slå studene værgeløs ud . . ....
Karlens ridt med troldbægeret.....Han red tværs over alle agre, så kunde trolden ikke nå ham, for han havde kun ét ben og dertor bestandig måtte løbe uden om furerne. Karlen nåede da Flakkebjærg kirke, forond trolden, og var nu i behold. Da råbte trolden: "Ja, var det ikke for de hellige ding-dang, så skulde du se, hvad Enben skulde gjøre ved Toben." Da...
da.etk.DS_01_0_00812
En Bygmester Ørn har taget sig på at bygge en Kirke, men kan ikke fuldføre det, da det bliver revet ned om Natten, hvad han bygger om Dagen. Han får da gjort Akkord med en ubekjendt Person, som påtager sig at bygge Kirken imod at få Sol og Måne heller og begge hans Øjne som Byggeløn, hvis han ikke kan nævne hans Navn. Men det kan han ikke, og da Kirken...
da.etk.DSnr_03_0_00533
Hellevad Kirke skulde have været bygget henne ved Kvindbjævc, Høje, men da Beboerne klagede over, at den lå ubelejligt, skulde den flyttes. Klokholmmanden tog sig da på at flytte den. Så kom der en Bjærgtrold, der boede i en Høj, som kaldes Kronborg Hoj, lidt nordvest for Kirken på Skolelodden, og ham gjorde han Akkord med. Han skulde flytte den og...
Stor-Trued fra Åhus rejste en gang til Bikoping for at hente et ligklæde. Han fik det, men da han kjorte hjem ad, fik troldene øje på ham og satte efter ham. Trued kjørte, alt hvad remmer og tøj kunde holde, men troldene var lige i hælene på ham. Han nåede Åhus, men ikke hjem til sin gård. Derimod reddede han sig op i kirketårnet. Han stak hovedet ud af...
da.etk.DS_01_0_01309
På Vollerup byes jorder, nogle 100 alen fra Kattegattet, ligger en bredagtig høj, som kaldes Kirkebjærg, fordi Raklev kirkes opførelse først var påbegyndt der. Men vandtrolden i Kattegat omstyrtede om natten .... Nu forsamledes menighedens ældste og rådslog om, hvorledes de bedst skulde overvinde trolden. Han var nemlig så stærk, at han kunde kaste en...
da.etk.DS_03_0_00935
På en mands mark i Viiild var der en stor bakke, og i den boede tre trolde. Hver Voldborg aften kom de ud og tog noget af det, der var nærest ved deres hjem. Manden, der ejede jorden, havde en gang glemt to harver og en plov på marken, og dem tog de og brændte. Men hvad der var mærket med kors, kunde de ikke tage. Så var det atter en Voldborg aften, de...
I Hellevad Kirke er der et Hul i Muren, som man ikke kan få en Sten til at sidde fast i. Man har også prøvet på at våge over den, men den faldt alligevel ud Natten efter, at den var sat ind. Hellevad S., Åbenrå A. Jeppe Madsen, Roost. (Bramming Efterskole).
da.etk.DSnr_03_0_00534
Nybol Kirke skulde have stået på et Bjærg imellem Nybøl og Stenderup, men hvad de havde bygget om Dagen, kom Nisserne og lagde over, hvor Kirken nu står. Derfor kaldes det Bjærg endnu Kirkebjærg. Peter Ludvigsen, Stenderup. Nybøl S., Sønderborg A.
da.etk.DSnr_03_0_00525
Sottrup Kirke. Da den skulde bygges, vilde Folkene i Sottrup have den bygget på Abildgårdsbjærg midt i Byen, men så flyttede Nisserne det om Natten derop, hvor den nu står. Sottrup S., Sønderborg A. Mathias Jensen, Sottrup Skov.
da.etk.DSnr_03_0_00524
Der er et Sted en Fjerdingvej vesten for Lendum Kirke oppe i Heden, der kaldes Kirkebjærg. Her siges Kirken at skulle have været bygget, men Bjærgfolkene skal have revet ned, hvad man murede op om Dagen, og flyttet det her til Lendum, og så blev Kirken bygget her. Kristian Larsen, Lendum. Lendum S., Horns H.
da.etk.DSnr_03_0_00520
32.1 Sognet Helgenæs er der et højt Bjærg, kaldet Ellemandsbjærg, om hvilket berettes, at det har været befængt med Trolde, og det er det første Sted i Jylland, som Søfolk får at se, når de kommer fra Kjøbenhavn. Resen VI, 600.
1450