Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
18 results
Danish Keywords: rev
Finderup kirke skulde have stået på en banke ved Kulby, som hedder Tingbjærg, men alt blev revet ned af troldene, som ikke kunde være der, når kirkeklokkerne kom til at lyde så nær ved dem. jørgen pedersen.
da.etk.DS_03_0_00914
Vrejlev kirke skulde have været bygget et par hundrede favne længere oster, end den nu står; men . . . revet ned . . . Det var nær ved tvende høje, som var beboede af troldfolk, og så mente de, at når de forstyrrede arbejdet, kunde de blive fri for den klemren. Så blev kirken flyttet hen på sin nuværende plads, og troldene måtte da flytte deres vej....
En Bygmester Ørn har taget sig på at bygge en Kirke, men kan ikke fuldføre det, da det bliver revet ned om Natten, hvad han bygger om Dagen. Han får da gjort Akkord med en ubekjendt Person, som påtager sig at bygge Kirken imod at få Sol og Måne heller og begge hans Øjne som Byggeløn, hvis han ikke kan nævne hans Navn. Men det kan han ikke, og da Kirken...
da.etk.DSnr_03_0_00533
Der er et Sted en Fjerdingvej vesten for Lendum Kirke oppe i Heden, der kaldes Kirkebjærg. Her siges Kirken at skulle have været bygget, men Bjærgfolkene skal have revet ned, hvad man murede op om Dagen, og flyttet det her til Lendum, og så blev Kirken bygget her. Kristian Larsen, Lendum. Lendum S., Horns H.
da.etk.DSnr_03_0_00520
På gården Ottestrups mark på et sted, der kaldes Asen, skulde Volstrup kirke have været bygget .... revet ned om natten .... jens jensen, volstrup.
da.etk.DS_03_0_00936
Da Borbjærg kirke skulde bygges, vilde en trold hindre det, og alt hvad der byggedes om dagen, blev af ham revet ned om natten. Så blev den akkord sluttet, at han skulde lade kirken i fred. Til gjengjæld måtte han få den første og den sidste brud, der kom over kirkebroen øst for kirken. Den første er kommen over. Men da vognen med hende var kommen over,...
Kirken i Lindelse sogn på Langeland skal efter sagnet være bygget af en trold. De havde ingen kirke, og da de gjærne vilde have dem én, fik de samlet nogle penge sammen og begyndte at bygge; men hvad de byggede op om dagen, blev revet ned om natten, så de til sidst tabte tålmodigheden og opgav arbejdet. Da gik en aften en mand op på bakken, hvor kirken...
da.etk.DS_03_0_00970
Når man sejler fra Langeland til Korsør, så er Boeslunde kirke det første, øjet opdager på Sjælland, derfor er den bleven et mærke for de søfarende. Men efter bygmesterens bestemmelse skulde den endda have knejset højere, ti sagnet fortæller, at man begyndte at bygge den på Borrebjærg. Revet ned o. s. v. Kom til én, der skulde bygge kirken, når han kunde...
De kunde ikke få Dagbjærg kirke bygget, for det blev revet ned om natten, hvad der byggedes om dagen, og ingen kunde forstå, hvem der gjorde det. Sådan var de ved at lægge grund fire gange. Da lovede bygmesteren bjærgmanden den første mø, der kom som brud til kirken. Bygmesteren var gift og havde en datter. Tiden kom, da hun skulde giftes, og da de vilde...
da.etk.DS_03_0_00913
Der var en Husmand en Gang, der havde et dejligt Stykke Jord, men han kunde ikke få det drevet. Endelig akkorderer han med en Bjærgtrold om, at han skal hjælpe ham at trække en Plov, som han selv har stilt an. Men han får det sådan indrettet, da de nu skal til at trække sammen, ved at binde et Reb på Hammelen og til Åsen af Ploven, at Trolden kommer til...
da.etk.DSnr_01_0_00926
Tæt ved Tolne kirke på Østergårds mark ligger en uhyre stor kjæmpehøj, der næppe har sin lige i hele landet; den kaldes Bjærget. Der boede jættefolk, som var skrækkelig store og rådede over alle de små bjærgfolk. Folkene vilde bygge en kirke tæt ved, hvor nu Stenhøjen (en samling af omtrent 40 store bavtasten af 3, 4 alens højde, der står i en langstrakt...
Til Astmp kirke knytter sig folgende sagn. I en høj ved Lutide var der forhen underjordiske. De holdt gilde om natten, og så længe det varede, holdt folk ikke af at komme for tæt hen til højen, der da var åben, så at man kunde se, hvordan troldtojet dandsede og drak. Det skete alligevel en enkelt gang, at der kom nogen forbi, og de kunde da se, at...
To Folk var nylig bleven gift og kjøbte dem en Gård, men kort efter brændte den med alt, hvad de ejede. Da Manden en Dag gik ude i Marken og så på sit Korn, kom der en grå Mand til ham og spurgte ham, hvad han så så bedrøvet ud for. »Å,« sagde Manden,« det har jeg god Årsag til, for min Gård er brændt og alt, hvad jeg ejede, og nu har jeg intet at bygge...
da.etk.DSnr_06_0_00259
Da Krogsbæk kirke imellem Karlby og Skjørring blev bygget, var de enige om, at den skulde have ligget i en af byerne, men alt det, de stillede op cm dagen, blev revet ned om natten. Så blev de enige om at spænde et par stude for en stenslæbe og lægge en sten på, og så lade dem råde dem selv. Hvor de så lå om morgenen, skulde kirken bygges. Det var i...
da.etk.DS_03_0_00948
Der er en gård i Højslev, der kaldes Brudedal. Lige vesten for er et stort bjærg, som kaldes Stejlsbjærg, og der var bjærgmænd. Hullet, han gik ud af, og stien, han gik med ned til en dam ved østrekanten af bjærget tor at hente vand, er kjendt endnu, men nu er dammen opfyldt. Konen såes også tit at hente vand, og hun var en kristen brud fra Højslev....
Da Højslev kirke byggedes, tog bygmesteren sig på at gjøre den færdig til den og den tid. Men det blev revet ned om natten, og de var ilde farne. Så vilde han holde vagt ved den om natten, og ud ad aftenen kom da bjærgmanden og vilde til at rive ned, hvad der var muret den dag. Han kom til rette med ham ved at love ham den første møbrud, der kom til...
I Nørre Bork var en Kone, der havde Ord for at kunne hegse. En Nabokone til hende blev så grov syg og kunde ikke en Gang trække i hendes egne Klæder. Så kom de i Tanker om at søge Råd oppe i Give. De kjørte hende i Sengeklæder derop, men hun sad i Agestolen hjem, så dygtig var hun bleven. Manden der sagde til hende: »Når du kommer nu hjem, så vil der...
da.etk.DSnr_06_0_00731
For mange år siden boede i Norhalne en husmand, der kaldtes Kristen Burmand. Han var en rigtig trold. Folk troede fuldt og fast, at han kunde forvaudle sig til en ulv og i en sådan skikkelse udøve de samme gjerninger som en virkelig ulv. Folkene i Norhalne, der var hans næste naboer, levede han tilsyneladende i venskab med, men de måtte dog flere gange...
da.etk.DS_02_F_00041
47