Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
20 results
Danish Keywords: miste
Skjærum kirke skal være opført af en trold, der boede i en høj. En mand havde gjort akkord med ham om det. Når han skaffede hans navn at vide, så snart kirken var opført, skulde han intet give, ellers miste livet. Da den var næsten færdig, gik han sorgmodig hen til en høj og satte sig. Et barn græd der nede, og moderen sagde: >Ti stille, for i morgen...
På en mands mark i Viiild var der en stor bakke, og i den boede tre trolde. Hver Voldborg aften kom de ud og tog noget af det, der var nærest ved deres hjem. Manden, der ejede jorden, havde en gang glemt to harver og en plov på marken, og dem tog de og brændte. Men hvad der var mærket med kors, kunde de ikke tage. Så var det atter en Voldborg aften, de...
Der er en Revne i den vestre Side af Ginncrup Kirketårn, der er samlet med Jærnstænger. Min Bedstemoder fortalte herom: Mureren, der byggede den, kunde ikke få den færdig til Tiden, gik så ud og lagde sig på Finds Hoj, som findes i Ginderup Østergårds Mark. Et Barn græd der inde. »Ti nu stille for i Aften kommer Find, Fader din, med Sol og Måne og elleve...
da.etk.DSnr_03_0_00531
Ved Vejringe på Falster er en høj med troldfolk. En mand, som boede ikke langt derfra, havde den ulykke, at alle hans koner blev røvede fra ham, og han havde endda haft syv. Han kom forbi højen en st. Hans aften og så til sin store skræk, at den ene række af de dandsende bestod af hans syv koner med en gammel trold i spidsen. Just som nu trolden løb til...
da.etk.DS_01_0_00892
På Flakkebjærg mark er der en høj, hvor der boede en trold, der kaldtes Enben, fordi han havde kun ét ben. Om helligaftenerne stod højen på fire pæle og troldene dansede da lystig omkring der under. Nu kom der en juleaften en karl ridende der forbi, og Enben kom ud og skjænkede for ham i et sølvbæger og bad ham at drikke det, der var deri. Det turde...
da.etk.DS_01_0_00805
På Jens Jensens mark i Skaftelev ved Slagelse ligger tre høje, to lange og en rund. I den runde skal der have boet en trold, som hed Brun, og han var ejer af den og et stykke jord, som ligger imellem højene. I gamle dage blev dette stykke jord aldrig dyrket, fordi man troede, at det tilhørte trolden. Nu kom der endelig en mand, som vilde dyrke det op,...
da.etk.DS_01_0_00623
En trold boede i Blishøj ved Væggerløse på Falster, han syntes godt om en bondekone der i byen, som tit trakterede trolden på bondens bekostning, navnlig mærkede manden, at den bedste mad blev borte. Han blev da tungsindig og gik omkring i landet og spurgte, om ingen kunde sige ham, hvor maden blev af. Han kom da også til Fribrødrebakkerne, en halv mil...
da.etk.DS_01_0_00525
Der var to fattige Folk, og Manden skulde være Soldat. Der var nogle Troldfolk i en Høj, og de kom ofte hos Konen, og hun kom endelig også der. Der var alt af Guld og Sølv. Troldene var en Dag ved at koge Urter, da hun var der, og så spildte de en Dråbe på Bordet. Hun tørrede sine Øjne dermed, og blev nu klarsynet og kunde siden se Troldfolk over alt,...
Om Kristen Ubbesens kone Maren Sørensdatter på Torsted hede fortælles aldeles sikkert, at hun har kunnet trolde. Men hendes kundskab er nu for gammel. Dog forgjorde hun forrige sommer Kristen Movridsens heste, da han ikke vilde låne hende ti kroner. Hun kaldes almindeligvis troldkonen. Hendes mand, den gamle Kristen Ubbesen, døde, og kort efter mistede...
da.etk.DS_06_0_01043
Jomfru Ellen var bleven borte. Så kom hendes broder hjem, han havde været ude at studere, og han var så klog, at han vidste, hun sad i Ellensbjærg. Han gav sig til at rune hende ud, nogle siger, at han lod en mængde spillemænd blive ved at gå rundt og spille, til troldene blev så kjede af det, at de lod hende gå. Dog havde spillemændene gået så længe, at...
da.etk.DS_01_0_00847
Om det lyse bjærg ved Klavsebølle hørte jeg fortælle et Par Historier: 1) om Døve-Knud, der mistede sin Hørelse ved at sove på det, og 2) om et Kvindfolk, der var tombet i nogen Tid, efter at hun havde dandset med Bjærgets enbenede Trolde. F. Dyrlund.
En gang var der en præst i Hygum ved navn Peder Jakobsen, som var en meget dygtig præst, men mange af folkene syntes, at han var for stræng, og klagede derover til biskoppen. Så en søndag kom denne ganske uventet for at høre, om det var sandt, hvad folkene sagde. Der var en gi. kone i kirken, der holdt meget af præsten. Idet hun nu så biskoppen, gav hun...
da.etk.DS_04_0_00984
En mand i Vestergård, (der horer under Vcsterlist her i sognet) han var gift med Jørgen Hårs datter på Lindbjærg, og de havde jo en stor gård og havde det godt, men så slog de sådan et hæslig stort vanheld til og mistede så mange hoveder, te det var grov. Manden gik så godt som i armod ved den lejlighed. Men så opsøgte han en mand, der skulde kurere for...
da.etk.DS_07_0_01351
I kj ender jo nok allesammen den første Gård, vi kommer til på Ty holm, når vi er kommen over æ Vejlebro, I véd nok, den Gård, Vasen går igjennem. Der boede en Gang en Mand, der havde en Broder ovre i Sinnerup. Han lå syg og havde været syg længe, og han blev jo længere jo ringere. Så vilde hans Broder fra Ty holm over at se til ham, og han tog så en...
da.etk.DSnr_01_0_00931
Der var nogle bjærgfolk i Groftebauke lidt osten for Torrild, og de havde en sti over til Blide kilde, for der hentede do vand morgen og aften. Det var nogne bitte små nogne. Gåsehjorderne, der gik med gjæssene ovre på lyngbankerne ude efter skoven, de knude se dem hente vandet, og de kunde også høre dem slå kister i låse. De Nedergårds mænd gik og...
da.etk.DS_01_0_00211
Der boede en mand i Østrup, som hed Anders Allehånde, han var klog, men var vel alligevel ikke så klog som Kristen Madsen. Så var der en kjøbmand fra Hjørring, de kaldte Niels Gryt, hans kone havde den kloge mand beskyldt for at være en trold. Nok er det, det bliver galt, kjøbmanden bliver vred, og herredsfogden og så mange store bliver sanket, og Anders...
da.etk.DS_07_0_00144
Der var en Gang en Kone, gik og plantede Kål i hendes Have. Da var der så stor en Frø, gik og hoppede derved, og den var så stor og tyk, det var utrolig, og hun var færdig at træde på den ved hvert Trin. Så siger hun for Spøg: »Gå af Vejen, bitte Frø, a skal hellere komme til dit Kristi-Barsel, når det bliver ved Tiden.« Så hopper Frøen væk. Nogen Tid...
da.etk.DSnr_01_0_00786
En Kone i Homå har fortalt, at hendes Bedsteforældre havde et Sted, hvor de kunde have en Hest og et Par Køer. Men den ene Ko døde altid for dem. Lige så såre de havde én kjøbt og fik den sat ind i Båsen, så døde den Natten efter. Det varede sådan ved i År og Dag, og Manden var bleven næsten helt rungeneret ved at kjøbe Køer uafladelig. Han gik nu og...
da.etk.DSnr_01_0_00311
Folketro orn juletiden. 1. Man må ikke klæde træer d. e. hænge vasketøj til tørring i julen, ti så kommer man til at klæde lig i fastelavn. Fra Ribe-egnen. Kr. Jensen, V.-Vedsted. 2. Man må ikke hænge tøj ud juledage og helligdage, ellers bliver man forfulgt af sladder og bagtalelse. H. Th. Nybo, V.-Jølby. 3. Husmodre forbyder deres piger at spinde de 13...
da.etk.JAH_04_0_00311
Folketro om juleaften. 1. Lille-juleaften skal alle redskaber ind, ellers kommer Fanden og rider på dem. Gudbjærg, Fyen. F. L. Grundtvig. 2. Til juleaften må alt være hjemme, selv mandens egne sager på marken som ledde, harver osv. p. jensen. 3. Ploven og leddene skal føres i hus inden juleaften, ellers bliver det hele søndersplittet. L. Frederiksen. 4....
da.etk.JAH_04_0_00316
54