Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
12 results
Danish Keywords: forstyrret
Der ligger her i Byen en Bakke, som kaldes Thomsebakken. Kirken skulde fra først af have stået her, men Trolde forstyrrede den, så at den blev flyttet hen på en højere beliggende og længere inde fra Søen værende Bakke. Den skal oprindelig have været helliget St. Thomas. Af dette Trold skal endnu et Spøgelse under Navn af »gamle Ring« færdes i Byen, og...
Vrejlev kirke skulde have været bygget et par hundrede favne længere oster, end den nu står; men . . . revet ned . . . Det var nær ved tvende høje, som var beboede af troldfolk, og så mente de, at når de forstyrrede arbejdet, kunde de blive fri for den klemren. Så blev kirken flyttet hen på sin nuværende plads, og troldene måtte da flytte deres vej....
Da Højslev kirke i Fjands herred skulde bygges, blev arbejdet forstyrret om natten . . . Trolden skulde have den første brud, der som ung pige kom til kirken. Han tog hende og fløj bort med hende. Så kom han til en gammel mand og vilde have ham til at tage brudesmykket af hende, men han vilde ikke. Så kom han til en lille hjordedreng og vilde have ham...
Ligeledes i Sjerup sogn, hvor en trold skal lige fra bef;yndelsen have i høj grad forstyrret opførelsen af en kirke, og ige så meget der opførtes om dagen, lige så meget nedbrød han om natten, indtil han ved Guds ords magt blev tvungen til at vige. hids herred. Resen VI. 594.
Tikjøb Kirke skulde oprindelig have været bygget i Saunte tre Fjerdingvej nord for Tikjøb, men Trolde eller andet Skarnstøj forstyrrede Arbejdet. Man spændte da et Par unge Heste for et Læs Sten til Bygningen og lod dem gå, hvor de vilde. De standsede først nede ved Bakken, hvorpå Kirken nu står, og man antog det da for Guds Vilje, at den skulde stå der.
På Holsted kirkes nordre sides ydermur sees et udhugget billede. Det har skikkelse som en dværg med vidt udspilede arme og ben. Om denne skikkelse fortæller sagnet: Da kirken skulde bygges, var stedet bestemt til at være nord for byen, ved et par høje, der kaldes Bavnhøje. Men lige så hurtig, som bygmestrene arbejdede om dagen ... om morgenen lå det vidt...
da.etk.DS_03_0_00920
En af Bakkerne ude ved Bulbjærg bærer Navnet Troldeting, og der siges, at Troldene har holdt Ting der i gamle Dage, men Tingstedet blev forstyrret, fordi to af de værste Trolde kom op at slås, og de tildængede hinanden med store Sten, som endnu ligger på Stedet uden nogen som helst Orden. I nogle af dem kan man godt se Mærker af Troldenes Fingre. Man har...
da.etk.DSnr_03_0_00026
Da Ovrø Kirke var bleven bygget, og Klokken begyndte at ringe, forstyrrede det Trolden, som boede i Bakken, hvor nu Hyllinge Kirke i Horns Herred ligger, og han tog en stor Sten og kastede efter den. Retningen var også god nok, men den nåede ikke rigtig så langt, som Meningen var, idet den faldt ned i Præstemarken sønden for Kirken. At Trolden har været...
Den gang A/sø kirke skulde bygges, havde bygmesteren forpligtet sig til at gjøre den færdig til en vis tid, ellers skulde han give en masse penge. Men ligesom han havde fået grunden sat og skulde til at mure, fandtes denne styrtet ned på vejen, som fører forbi pladsen og går efter Grenå. Han måtte til at begynde igjen, og tiden nærmede sig, da han skulde...
da.etk.DS_03_0_00952
A° 1736 blev i Tikjøb opdaget tvende mørke Stenkamre. Hvad de har været brugt til, overlader jeg enhver sin Dom om, men kan ikke holde med den gemene Mand, som tror stadig og vist, at disse tvende underjordiske Stuer har været Troldstuer, hvor, da Tikjøbs store Klokke blev prøvet ved 24 Timers Ringning, Troldene da er blevne forstyrrede i denne Lyd i...
Ved Nebs mølle, Valsolille sogn, er en meget høj bakke, hvorpå vindmøllen er bygget for omtrent 30 år siden. Om denne bakke hedder det, at den tidligere beboedes af trolden Ale Bip, og han blev meget fortørnet, da mollen blev bygget, og hans ro derved forstyrret; hidtil havde ban levet i god forståelse med mølleren og af og til aflagt ham et lille besøg,...
da.etk.DS_01_0_00612
Der er en Slugt ned til Fårup Sø med Krat på begge Sider, og den kalder de Sagsdal. Den gamle Viborg-Vej går igjennem den Dal. Den danner for Resten Grændsen mellem Jelling og Bræsten Sogne. Så boede der en Mand der nede ved i et Hus, som var Fæstested til Fårup, det har siden været ejet af Anders Møllersvend, men er det nu ikke længere. Henne i Dalen...
da.etk.DSnr_05_0_00763
26