Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
16 results
Place of Narration: København
I Bursø sogn (Lolland) var der en skat nedgravet, men ingen vidste, hvor den lå, undtagen Spurvegrete eller Falstringsgrete, som boede på Falster og var en heks. Hende vilde Fiskerlars nøde til at sige sig, hvor skatten lå, men hun sagde det dog ikke før på sit yderste. Så fik han at vide, hvor mange skridt den lå fra Maribo sø, og hvor dybt den var i...
Nord på på Sild er skatte begravet i en skonnert, som alt er sunket indtil rælingen. Der er nogen, der har forsøgt at udgrave dem, men havet sammenskyllede det altid igjen. Hvor længe den har ligget der, véd man ikke, men den skal dog have ligget der i over 100 år. Der er fundet sølvbeslagne maghonisøjler i skonnerten. h. p. barfod.
da.etk.DS_03_0_02238
I Bække-egnen går det sagn, at en sten skal findes, hvorunder en konge ligger begravet tillige med en guldhest, andre siger: en syvårs skat, og når denne bliver funden, da oprinder en gylden tid for Danmark. Ved den lejlighed, at runestenen fremgravedes, blev sagnet atter levende, men skatten hævedes ikke denne gang. a. olrik.
På vejen til Skyttehuset ved Vejle er der høje bakker langs fjorden. Der skal ligge en skat begravet i en kiste. Hvem der kan lade være at tale, kan gå ud og hente den kl. 12 om natten. Dette var der en gang to fiskere, som vilde, men da de ganske rigtig stødte mod noget, kunde de ikke bare sig for at komme med et udråb, og da sank al jorden sammen, uden...
da.etk.DS_03_0_02259
Til én af Scheelernes herregårde i Jylland kom en mand (så vidt jeg mindes, hed han Bang) og lå her en nat. Han havde da den drøm, at en skikkelse ved midnatstid viste sig ved hans seng og sagde ham, at der over porten var indmuret en skat i et jærnskrin, til hvilket den regjerende grev Scheel havde en guldnøgle, og sagde ham, hvorledes stenene var...
På Hunséby kirkemur er der udhugget et mandhoved, som tilhører kong Hund, af hvem sognet har navn. F. L. Gr.
da.etk.DS_04_0_00005
Bønderne i Asserbos omegn siger, at Danmarks, Norges og Sveriges kroner findes under Asserbo slots ruiner. Og hvis de ikke er her, tilføjer de, så ligger de under Frederiksborg slot. borge janssbn.
I Lysemose, som er en stor skov på holmen i Grimstrup sø, hvilken er en del af Maribo sø og ikke er andet end vandløb om holme og imellem holme, boede der en kong Lysing (udt. Lysin), af hvem skoven har fået navn. Få en af holmene findes der levninger af en gammel borg. F. L. Gr. Lysing er efter Saxe et af kong Rejnalds sværd.
da.etk.DS_04_0_00009
På Borgø boede kong Bork, og på Rævsliale grund, Maribo sogn, kong Ræv. De var gode venner og fostbrødre, så når den ene døde, skulde den anden med. Men kong Bork troede dog ikke rigtig kong Ræv og sendte barn så bud, at ban var død, bvorefter kong Ræv straks bængte sig, og så måtte Bork jo også dø. De er begge begravne på Borgø. Der findes endnu store...
da.etk.DS_04_0_00002
Et lille stykke syd for hovedgården Rugård i Sønderherred ligger et lille hus ved siden af den gamle Grenå-Æbeltoftlandevej, som kaldes Tihøjhuset, og i haven har ligget en stor rundhøj af en betydelig størrelse, som kaldes Tihøj, men nu er den en del sløjfet. Her skal efter sagnet ligge 10 års indtægt af Rugård begravet. m. balle.
En dag grov jeg efter oldsager i eu stor høj lidt nord for Fannerup i Nørre-herred. Så kom den gamle smed hen til mig og fortalte, at hans oldefader også havde gravet i den. Noget nede stødte han på en stor tønde, og på den lå en stor sort hund. Han drog nu hans trøje af og lagde hunden derpå, og tog nu så mange af pengene, som han behøvede til at bygge...
Om Gjebjærg (Gedebjcerg) i Volstrup sogn fortælles, at der skal ligge en &kat begravet i en kobberkiste, som nogle mænd fra Ølcsenliede en gang gravede efter. De gravede i flere dage og fik kisten så højt, at de havde fat i det ene håndtag. Da udbrød den ene af mændene: <Nu får vi den!" Så gik håndtaget af kisten, og den sank dobbelt så dybt, som...
Der bor en drage i Lyshbj, som ruger over en skat. Hojen rejser sig tit på vættelys, og der brænder blålys over den. Dragen går tit ned til fjorden ved Kolindsund for at drikke, og da kan man hæve skatten. Tøstrup. F. L. Gr.
da.etk.DS_02_C_00144
Der boede bjærgfolk i Kildebjærg i Tommerup sogn, og de kunde ikke tåle at hore den store kirkeklokke ringe i Tømmerup kirketårn. De gik derfor en dag op i tårnet og bar klokken ned i højen. Det vilde sognefolkene imidlertid ikke finde sig i, og da de fik at vide, at de vel kunde grave den op igjen, når de bare kunde tie stille under arbejdet, begyndte...
da.etk.DS_01_0_01181
I en gård i Gudmandrup, Højby sogn, findes en meget stor kobberkjedel. Den forrige ejer af gården havde en gang været i Nykjøbing,. og da han kom hjem om aftenen, så han Stenbjærg på Højby mark stå på fire gloende pæle. Der brændte mange lys i banken, og troldfolkene dandsede, men da lystigheden var på sit højeste, blev der pludselig tummel, og han hørte...
da.etk.DS_01_0_00316
I de sidste år er der på Gåsetofte mark i Raklev sogn blevet udgravet eu høj, som kaldes Troldhøj, og fra eu gård, der lå tæt ind til, kunde man tydelig høre troldene smede og arbejde i metaller. De havde også stor lyst til at gjore folk vildfarende, især gårdens beboere, som de ellers ikke fortrædigede. Manden dér havde altid lyst til om aftenen at gå...
da.etk.DS_01_0_00108
48