Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
129 results
Narrator Gender: m
Verborgen schat De koperen rol uit Qumzan bevat aanwijzingen over een enorme schat. Deze zouden de joden uit Egypte meegenomen hebben. Niemand heeft de enorme schat van goud nog gevonden.
nl.verhalenbank.42599
Bij Aant. 1950. Fol/ 48h, aanvulling no. II: „Op St. Andreas-avond verspreiden alle in het veld verborgen schatten een fosforescerend licht, dat -meer of minder flauw en meestal moeilijk te ontdekken- recht omhoog schijnt. Ontdekt men zulk een schijnsel, dan wordt de plaats gemerkt door er twee takken kruislings op te leggen. Op St. Andreas-avond kunnen...
Verborgen schatten: In de buurt van het huis van Jan Wijnands, in het Zandt, zou vroeger een krijgskas zijn begraven. Achter Wijnands, bij het bos, stond een oude eik. Men moest naar de schat zoeken vanaf deze boom in de richting van de kerktoren van Sevenum. De schat is nooit ontdekt.
nl.verhalenbank.69368
Bij §3III: „Onderaardse schatten plegen te worden bewaakt door aardmannetjes, die zich soms aan de oppervlakte vertonen in de gedaante van muizen of padden. Ook van de witte vrouwen hoort men wel vertellen dat ze schatten bewaken. ”-
Bij het verhaal no. III: De namen Bou, Bouw en Bouwmeister stammen uit één familie. Het erf Lucashuis werd Luuksboer genoemd. De boerderij werd later De Banier (De Heere is mijne Banier) genaamd. Op het erf der hoeve De Banier zou een ,,schat" zijn verborgen, die, voor zover bekend, nimmer werd gevonden. De Banier is in 1935 door brand verwoest en werd...
RK: Zijn er ook mensen die zeiden dat er ergens een schat begraven lag? Goud, of iets van smokkelwaar? WM: Voor de oorlog was er de sprietsmokkel. Daar werd jenever van gemaakt. Smokkelaars verstopten vaten met spriet in het Reitdiep.
(Folkert de Haan fortelde it bikende 'Pealtsje fan Easterlittens' mei dit forskil fan it tradisionele, dat de skuonmakker dreamde, syn gelok soe er fine op 'e brêge fan 'e Wurdumerdyk to Ljouwert. Der woarde net by forteld dat der noch in twadde pot mei jild ûnder de earste siet.)
nl.verhalenbank.15692
To Easterlittens wenne in skuonmakker. Dy droomde kear op kear, dat hy moast nei Amsterdam ta nei dy en dy brêge. Dêr soe syn gelok lizze. Hy tochte: ik moat der mar hinne, al seach hy der bot tsjin oan, hwant it wie in hiele reis foar him en hy hie noch noait yn Amsterdam west. Hy dêr hinne. Doe stie er dêr yn Amsterdam op 'e brêge to sjen. Doe kaem der...
nl.verhalenbank.20618
Zie Aant. 1947, fol. 277III: ,,Kabouters, behorend tot de aard- of berggeesten, zijn dikwijls door het Hoogste Niveau der Aarde belast met het toezicht op, en de bewaking van in de aarde verborgen schatten. Het ritueel, dat door Derk Klein Breteler in 1829 wordt beschreven, maakt de veelal weinig toeschietelijke, zelfs onvriendelijke kabouter bereid na...
In het diepe land, onderaan de Kamperzeedijk, bij rietopslag plaats, zit een verborgen schat in de grond. Wat, of waar vandaan, is niet bekend.
Verborgen schatten: "Tijdens een belegering van de stad verstopten de welgestelden hun gouden munten en eventueel sieraden om deze bij thuiskomst weer tevoorschijn te halen. Deze liggen er nu nog steeds"
Verborgene Schatten (Vergl. 'de Jufvrouw zonder Kop' Welters) Hier wordt veel, zeer veel over verborgene schatten gesproken en meer nog te Arcen. Op laatst gemelde plaats moet voorheen nog door twee werklieden gegraven zijn, maar door schrik zoodanig overmeesterd staakten zij hun werk.
Spookdieren De snip schijnt ook een soort spookvogel te zijn geweest. Op grote hoogte heeft het diertje de gewoonte schuin naar beneden te gaan. Met een paar veertjes van de vleugel maakt het dan een eigenaardig geluid. Daar waar het ophoudt, was een schat in de bodem verborgen.
Bij Aant. 1938, fol. 79: „In het als historische gebeurtenis door Mans Hondebrink gegeven relaas, zich afspelend tussen Mander en Manderveen, komen gelijke elementen voor: De kabouter, met voedselgaven –lekkernijen- en magische riten goedgunstig gestemd en tot hulp bereid, bleek niet bekend te zijn met een daar in een ver verleden en bij geruchte aan de...
nl.verhalenbank.48535
Van eenen schat die Doctor Faustus ghevonden hadde; in het 22e jaer synder ghelofte. OPdat den duyvel zijneerfgenamen niet en soude laten ontbreken, so wijsde den geest Mephostophiles Fausto in een oude capelle, die ingevallen was, een half mijle van Wittenberch ghelegen, in dewelcke dat in eenen kelder eenen verborgen schat was, waernaer dat Doctor...
nl.verhalenbank.72352
It is my ris forteld woarn dat der in bargekoopman út 'e Westerein nei Ljouwert ta soe. Hy ried op in wein mei bargen. Hy wie noch net fier bûten 'e Westerein, doe waerd er hwat op 'e wei gewaer. It wie noch nacht. It hynder waerd bot oerstjûr en gong dwars foar de wein stean. Doe't de bargekoopman better taseach, stie dêr in kiste op 'e wei en dêr stie...
nl.verhalenbank.17373
Dat heb ik wel is gehoord, je had vroeger in Benschop de moordbranders. Dat scheen iets te make te hebbe met een bepaalde sekte van de wederdopers. In de Baronie van IJsselstein scheen de justitie niet zo streng te weze. Daarom vond je ze ok hier, zoas in Benschop. Ze werde d'r van beschuldigd dat ze kerkschatte stole.
Tussen de boerderé’j van De Graaf en de schuur was ’n schat begrave. Nou en dan zage sommige minse doar ’n lich braande. Neven ’t vuur stonde twee donkere gedaanten, mannen ien ’t zwart. Ze hiele de wach, zodat er niemand on de schat kos komme. Meer uitvoerig hierover in vroeger gezonden verhaal van L. Schennink (nr. 10).
Tussen Bunen en Exloo was vroeger een diep gat, een eindje van de weg of. In dat gat spookte et; er straalden altied een licht uut. Er wuur verteld, dat er zol een schat geld verstopt weezn. Et gekke was, as ie dr langs kwamen, zagen ie van ver al dat lichien brannen; wazn ie bie et gat, dan was t licht vot en later as ie deur liepn en achterom keekn, dan...
Oan 'e Boppewei leit in stik lân, dêr siet in skat yn 'e groun, seinen se altyd.
nl.verhalenbank.19338
125