1,170 results
En mand gik en aften fra Hvorslev og kom om ved Busbjxrg. Da så han et lys, og der satte han hans træsko. Om morgenen efter gik han hen og grov der og fandt en hoben penge, som han så rejste til Kjøbenhavn med. lærer hansen, rind.
da.etk.DS_03_0_02432
I den vestre ende af Solbjxrg sø skal ligge en krigskasse. Den ligger i linjen mellem Gram by og Stilling kirke. lærer hovgård.
da.etk.DS_03_0_02431
I Langemose i Nørre-Omme går en sort mand uden, hoved og hvæser: "Ti trin fræ Lånngmosstien dæær leger guld å penge min."
da.etk.DS_03_0_02429
Det ene håndtag slap af kisten, og der hørtes en røst op af hullet: "Di Jywsenhi borger di lejt efter guld, men endnu står kisten i Jebjærg fuld."
da.etk.DS_03_0_02322
På Håjkjærsbakken (eller måske det var nede i kjæret) har de gravet efter penge. Da de kom så nær, at de så kjedelen, kom det dem for, at Peder Smeds gård brændte, og så snakkede de med hinanden om ilden, og nu forsvandt kjedelen.
da.etk.DS_03_0_02313
Fjellebro er en herregård i Herninge sogn, hvis borggård er omgiven af temmelig brede grave. For mange år siden blev gravene ryddede, og efter den tid så man tit om aftenen et lys brænde ude midt i disse; før rydningen så man det aldrig. p. jensen.
da.etk.DS_03_0_02287
En soldat fortæller, at der er en hvirvel i Gudenå ved Tørring, tre mil nordvest for Vejle. Der skal være en kjedel i bunden. En mand, der vilde have den op, lod fire heste spænde for. Han fik dog kun det ene øre af den, men det vejede også atten lispund. o. chr. b.
Der siges fra Jerup, at i svenskekrigen sankede beboerne deres penge sammen og satte dem ned i åen. De fik dem ikke op, og folk mener, at de sidder der endnu. niels madsen, bratten.
da.etk.DS_03_0_02282
Der skal stå en kjedel med penge nede i åen ud for Erik. Den var sat ned i fjendetid i et rummelhul. De havde brandhager i den, men fik kun ørerne af den, og siden har de ikke kunnet få den. ellen marie iversdatter, grindsted.
da.etk.DS_03_0_02278
Lige syd for Gårdhøje i Måbjærg er en stor dam, og i denne skal der stå en gryde fuld af penge, som efter nogles udsagn skal være sat derned, da fjenderne var i landet. m. møller, sir.
da.etk.DS_03_0_02266
Per Guldgraver ejede en gård nede ved Vejle. Så drømte han, at han skulde rejse herop i Linå sogn på Hårup mark og finde en skat. Han skulde grave der, hvor et træ ragede op med spidsen. Han gravede i syv år og boede i den tid hos min bedstefader. Han kom dog så langt, at han fik skatten at se, men så skred bakken ned over det. Når de spurgte ham : "Har...
da.etk.DS_03_0_02417
På Øland mark var et sted, hvor man sagde, at der hver st.-Hans aften skød en kjedel op af jorden fuld af guld og skatte, og ovenpå den lå en lille sort hund. Så var der en mand, der var kommen i forlegenhed, han skulde af med hans landgilde, og han havde ingen penge. Det hørte hans lille datter, og da hun nu vidste af den skat at sige, og det igjen blev...
Ude i Ajt er der så mange høje, og iblandt dem er en, der kaldes Kongehøj. Der mente de, der var en konge begravet. Så blev de Ajt mænd enige om at grave i den høj for at finde nogle skatte. De gravede, og der kom lige sådan både et og andet, først en hund, og han rendte og hoppede længe, men de blev ved at grave. Endelig kom de nær til skatten, og så...
da.etk.DS_03_0_02292
No. 281. Steenbergen was een machtige koopstad, totdat ze door een vreeselijke overstrooming werd verwoest. De bewoners hadden voor het wassende water de vlucht genomen, maar de meesten werden door de golven achterhaald, eer ze de hoogere gronden konden bereiken. Bij een der vroegere poorten moet zich een kelder bevinden, waarin de bewoners al hun goud...
nl.verhalenbank.48114
I Bramdrup Skov ved Kolding står et stort Træ med en tyk Stamme, men et Stykke fra Jorden deler den sig i to. Tager man Stade så langt fra Træet, at man gjennem Kløften kan se Ruinerne af Koldinghus vest om Komarksbuskene, så står man på et Sted, hvor en Skat ligger begravet. Hver Gang jeg har været der, har Jorden på det Sted, hvor Skatten skulde ligge,...
Tæt ved Rosenvold findes i Skoven en Høj, som hedder Guldhøj, og der skal ligge en Skat begravet. Det er nok i Skoven, der hører til Boller. Nogle Mænd listede sig en Nat ud for at grave denne Skat op. Men de havde knap fået begyndt, før der lød en forfærdelig Hundeglam og Lyd af Jægerhorn, og Grev Otto kom med hele sin vilde Skare og omringede dem, så...
da.etk.DSnr_03_0_01372
Sydvest for Værum ligger Karrishøj. Den var der en Skat i, og nogle Folk tog dem da for at grave den ud. Så kom de til en Kjedel og fik i Ørene af den, men så fik de i det samme Øje på to Kokke, der kom kj ørende med et Læs Hø nede i Skjærvad, sådan kaldes et lavt Sted eller Eng der neden for. Så gav de nok en Lyd fra dem, nok er det, Kjedelen slap fra...
da.etk.DSnr_03_0_01368
På Vole mark ved Skanderup skjel ligger en høj, der kaldes Ormknolden. Tæt ved denne høj har en gang været en sten med læsning på, og under den skal der være gjemt en skat. En gang var en præst i Linå ovre at søge om skatten, men han kunde ikke hitte stenen. Så var det en anden gang, at en mand fandt denne sten. Manden ruskede nogle lyng og lagde ovenpå...
da.etk.DS_03_0_02427
I Bursø sogn (Lolland) var der en skat nedgravet, men ingen vidste, hvor den lå, undtagen Spurvegrete eller Falstringsgrete, som boede på Falster og var en heks. Hende vilde Fiskerlars nøde til at sige sig, hvor skatten lå, men hun sagde det dog ikke før på sit yderste. Så fik han at vide, hvor mange skridt den lå fra Maribo sø, og hvor dybt den var i...
Imellem Nøtten og Ferslev er en gård, der hedder Fuglhøj. Vesten for den nede i kjæret er så mange høller, og i en af dem er en skat skjult. Så gik nogle karle derned en aften og vilde trække skatten op. De havde reb med og var også heldige nok til at få det om den. Da de havde fået kisten næsten op, siger den ene: "Ak, Nøtten står i lys lue!" Så sank...
da.etk.DS_03_0_02310
2354