Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
15 results
Dutch Keywords: vuur
I. Mythologische Sagen: De Daemonen der vier elementen: C. Vuurgeesten: 1. Dwaallichten. No. 45 De Bartjes zijn stukken land, ten zuidoosten van Alphen, tusschen de gehuchten Koekedongen en Terover, in het begin dezer eeuw met mast beplant. Een perceel heet er "het vliegende licht." 7) Waar zich "blauwe vuurtjes" vertoonen, rust een schat; ook is er...
nl.verhalenbank.46620
No. 285. In den Bosch spookte het bij een hovenier. In de schuur zag men elken nacht een blauw vuurtje flakkeren. Dat hield zoo een tijdje aan, tot de hovenier op een goeden dag zijn schuur opbrak, en onder de planken een schat vondt. Sindsdien hielden de spokerijen op. 8)
nl.verhalenbank.48122
Heksen herkennen. Het zout weert elke tooverij; daarom moeten ook schat-gravers die niet door daemonen gestoord willen worden, zout meenemen en op de heksensabbath mag men den naam van het zout niet noemen. 't Is een oeroud volksgeloof, ook bij de Romeinen bekend, die meenden dat zout de elementen water en vuur in zich vereenigde.
nl.verhalenbank.39063
Tussen de boerderé’j van De Graaf en de schuur was ’n schat begrave. Nou en dan zage sommige minse doar ’n lich braande. Neven ’t vuur stonde twee donkere gedaanten, mannen ien ’t zwart. Ze hiele de wach, zodat er niemand on de schat kos komme. Meer uitvoerig hierover in vroeger gezonden verhaal van L. Schennink (nr. 10).
nl.verhalenbank.50245
As ’n mins oneerlijk verkrege schatte of geld begraaf en de man stèrf, kumter ’s nachs vuur bove die plats. En bé’j da vuur stoan twee gedoantes as manne. Aj metter prot, brèke ze ou den hals. ’t Vuur is eigelijk ’t geld of de schat. Het braandt nie. Ge kunnet medde haand oprape, zonder de vingers te braande. Ien de tied toe d’r nog gin kachels ware, mos...
nl.verhalenbank.49639
Op 'e Boppewei dêr siet in skatkist yn 'e groun. Dêr siet in hiele protte jild yn, mar sy koenen dat jild noait binei komme. In pear man hawwe it ris bisocht, op it plak dêr't dy skatkist siet. Mar as se der oan ta wienen mei de lodde, dan sakke dy kiste wer. Sy groeven om 't leven, mar hyltyd sakke dy kiste djipper. Op 't lêst wie 't fjûr der út kom, doe...
nl.verhalenbank.20518
147. At te vroeger örges een vuurke brien, 't zij ien 't bos of ien 't veld, dan zeie de minse: "Daor zit geld. Dat het de duvel daor begrave, daor zit de duvel bi'j". Mao de minse zun gek op geld en zi'j waogen 't um daor is te grave. Met een paar man ginge ze de nao toe. Inderdaod, ze vonne daor een kis met geld. Toe zeie ze: "Gi'j mot niks zegge. Aj...
nl.verhalenbank.22506
't Is wel merkwaardig dat van de Zigeunertroepen, die zoo geheimzinnig en plotseling in onze landen kwamen, om weder even snel, als zij gekomen waren, te verdwijnen, dezelfde feiten verteld worden, als van de kabouters. Zij ook houden zich bezig met waarzeggerij, lezen uit de hand, leggen vuur aan bij de korentas, verrichten werk in huis en schuur voor...
nl.verhalenbank.46545
Vele jaren geleden woonde op een hoeve in oud Sittard Heldewe, rijk en aanzienlijk. Hij reed steeds op een wagen, voortgetrokken door vier struische paarden en zijn woning straalde van rijkdom en pracht. Maar meer van zijn schatten hield hij van zijn wonderschoone dochter, zijn enigste en grootste geluk. Moest hij voor zaken van huis, dan was het hem...
nl.verhalenbank.13526
Heksje Hasje Heel, heel lang geleden, toen in Westerwolde alles nog moeras, veen en weide was, leefde er in onze omgeving een heksje temidden van andere heksen, trollen en witte wieven. Dit heksje was erg klein en had altijd koude voeten van het drabbige moeras. Ze was vaak verkouden en niesde daarom ontzettend veel. "Hatsjie, hatsjie"... Al gauw noemden...
nl.verhalenbank.44036
Der hat froeger in dûmny west, dy syn frou wie forstoarn. Mar letter kaem dy frou jouns altyd by him yn 'e hûs. Dan gong se nei de hurbe (= hurddobbe) by 't fjûr. Dûmny waerd der bang fan. Mei noch in oare dûmny spriek er har oan, doe't se op in kear wer kaem. Doe sei se, der siet jild yn 'e hurbe. Dat jild moest fordield wurde ûnder 'e wezen en...
nl.verhalenbank.20724
De juffer zonder kop - te Echt Vroeger lag bij Echt een prachtig bosch, het Dort genaamd, en er verhief zich een kasteel, dat in 1498 verwoest werd door keizer Maximiliaan van Oostenrijk, terwijl de slotvrouw gedood werd door de bewoners van Echt, alvorens zij bij nacht den burcht ontvluchtten. Sedert dien tijd spookt de ongelukkige er rond als “de juffer...
nl.verhalenbank.49517
Toen Karel de Vijfde de slag bij Pavia, 25 september 1525, gewonnen had, waarbij Frans de Eerste van Frankrijk hem zelfs in handen viel, werd de tijding daarvan in de Nederlanden met grote vreugde ontvangen, en verwekte alom een vrolijke beweging. Heer Rene van Haamstede die, naar het schijnt, bij de keizer in de gunst stond, deed van zijn belangstelling...
nl.verhalenbank.48854
De brandende scheper. Wat al geheimen bergt de heide van Brabant in haar donkeren schoot! Ze ligt daar nog op vele plaatsen in maagdelijke ongereptheid, in den sluimer der eeuwen, zooals de oude Taxanderen en Saliërs ze gekend moeten hebben. Over haar heuvelige golvingen woekert het warrige, kroezige kruid; de goudbetroste bremstruik overbloeit haar...
nl.verhalenbank.34054
HET SPOOK IN DE PAN. Iemand uit Maastricht was op zekeren dag op bezoek geweest bij een familielid in de omstreken van Gulpen of Wijlré. Om zich den weg te verkorten, had hij op den terugweg een smal paadje genomen door een groot bosch en was daarin verdwaald. Het werd al donker en donkerder en hij vond maar geen uitweg. Na héél lang te hebben geloopen...
nl.verhalenbank.42978
14