Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
15 results
Dutch Keywords: toverij
No. 279. Tusschen de molen te Alphen en de Princehoef rust ook een schat. Velen hebben er naar gezocht, maar de stalkeersen en heksen weten de schatgravers van dien plek af te houden. 5)
Zie Aant. 1947, fol. 277III: ,,Kabouters, behorend tot de aard- of berggeesten, zijn dikwijls door het Hoogste Niveau der Aarde belast met het toezicht op, en de bewaking van in de aarde verborgen schatten. Het ritueel, dat door Derk Klein Breteler in 1829 wordt beschreven, maakt de veelal weinig toeschietelijke, zelfs onvriendelijke kabouter bereid na...
Heksen herkennen. Het zout weert elke tooverij; daarom moeten ook schat-gravers die niet door daemonen gestoord willen worden, zout meenemen en op de heksensabbath mag men den naam van het zout niet noemen. 't Is een oeroud volksgeloof, ook bij de Romeinen bekend, die meenden dat zout de elementen water en vuur in zich vereenigde.
nl.verhalenbank.39063
Bij Aant. 1938, fol. 79: „In het als historische gebeurtenis door Mans Hondebrink gegeven relaas, zich afspelend tussen Mander en Manderveen, komen gelijke elementen voor: De kabouter, met voedselgaven –lekkernijen- en magische riten goedgunstig gestemd en tot hulp bereid, bleek niet bekend te zijn met een daar in een ver verleden en bij geruchte aan de...
nl.verhalenbank.48535
Van eenen schat die Doctor Faustus ghevonden hadde; in het 22e jaer synder ghelofte. OPdat den duyvel zijneerfgenamen niet en soude laten ontbreken, so wijsde den geest Mephostophiles Fausto in een oude capelle, die ingevallen was, een half mijle van Wittenberch ghelegen, in dewelcke dat in eenen kelder eenen verborgen schat was, waernaer dat Doctor...
nl.verhalenbank.72352
Aant. 1953, fol. 15f: ,,Wanneer de kabouter zijn regelmatige rondgang maakt langs de door hem beheerde en bewaakte, in de aarde verborgen schatten, wordt hij door de heks gevolgd en geobserveerd. Deze heks is daarbij naakt, maar draagt om haar hoofd, haar schouders óf haar middel een ritueel vervaardigde en van de juiste tovertekens voorziene omslagdoek,...
Aanvulling no. IV bij Aant. 1939, fol. 502e, documentatie §39/1939: „De Meester in de Grote Kunst vervaardigt, nauwkeurig volgens de voorschriften, met magische inkt van de planetaire kleur en de veer van een ekster op een mollevel getekend, het pentakel dat de macht uitstraalt aardgeesten, en vooral kabouters die de in de bodem verborgen schatten...
Aanvulling no. VI, Aant, 1953, fol. 424d: Bedoelt wordt hier: „Hoe zich meester te maken van schatten, die in het bezit zijn van geesten, die kabouters worden genoemd. Dit experiment kan alleen tussen 10 juli en 20 augustus, als de Maan in Leeuw staat, worden uitgevoerd. Als door het ontbieden van intelligentis of op een andere manier, de plaats is...
nl.verhalenbank.48534
Aant. 1952, fol. 166k: ,,De kabouter, in een zéér ver verleden huisbestuurder en bewaker van -eventueel verborgen of verstopte- kostbaarheden, is in de veranderde tijden vaak hinderlijk in zijn vasthouden aan deze overbodig geworden taak. De Magie kent methoden en rituelen om deze ijver van de kabouter te beteugelen en hem te verhinderen huis en erf te...
De duivel en de menschen. In den tijd van Karel V leefde er een beroemde toovenaar, Didens. Deze nam zich voor, door middel van zijn tooverkunst, alle schatten die begraven lagen langs de kusten van Holland en Zeeland en in het Kanaal aan het daglicht te brengen. Nadat hij het plan aan drie van zijn vrienden had voorgeslagen, gingen ze gezamenlijk naar...
Piter Poes seach mear as in oar. Hy wie by minsken yn 'e kost. It hûs dêr't se yn wennen, moest fortimmere wurde. Piter Poes sei: "Der matte ek noch sinten yn sitte." En wrachtich, der kom in partij jild út it ûleboerd wei.
Bij Aant. 1939, fol. 505a, documentatie §40/1939, F5: ,,Aanbevolen wordt het gebruik van een door Venus beheerst pentakel, volgens de voorschriften van de Grote Kunst vervaardigd uit een stukje huid van een witte geit, zulks op de dag en het uur van de planeet Venus [metaal: koper, kleur: groen; Amadich]. Het pentakel wordt getekend met magische inkt van...
§9c, bij F4: Govert Stam is van mening dat de storende invloed van aardgeesten zich niet alleen doet gelden bij het zoeken naar schatten, maar vooral ook bij archeologische nasporingen, bij het botaniseren, het zoeken naar bepaalde geologische objecten, en wat dies meer zij. De aardgeesten kunnen daarbij de zoeker op een dwaalspoor brengen en zelfs het...
Documentatie § 46-II/ 1942: „Viskedieken” = Visschedijk, Almelo. (Verslag no. XII). In het begin van de 19e eeuw, het einde van de Franse overheersing, overnachtte een transport, begeleid door kozakken, op de Visschedijk. Op een der zwaar beladen wagens - de wielen zakten diep in de berm van de weg- stond een gering aantal kleine vaatjes, die dus, zo...
nl.verhalenbank.48518
De Kruiszwaan De oude Zwanensagen nemen ook ten onzent, onder het volk, de zeldzaamste vormen aan. Eene Brusselsche volksvertelling, die overigens op velerlei verschillende wijzen wordt verhaald, luidt omtrent als volgt: Eens bevond zich te Brussel een arme Waal in den grootsten nood. Men moet weten, dat het in het Walenland sinds overoude tijden eene...
nl.verhalenbank.9873
7