Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
207 results
Dutch Keywords: schat
No. 279. Tusschen de molen te Alphen en de Princehoef rust ook een schat. Velen hebben er naar gezocht, maar de stalkeersen en heksen weten de schatgravers van dien plek af te houden. 5)
nl.verhalenbank.48096
Verborgen schat De koperen rol uit Qumzan bevat aanwijzingen over een enorme schat. Deze zouden de joden uit Egypte meegenomen hebben. Niemand heeft de enorme schat van goud nog gevonden.
nl.verhalenbank.42599
Van begraven schatten. C. Er waren eens een paar arme menschen, die braaf oppasten en in een klein huisje woonden. Op een goeden nacht droomde de man dat er een schat bij zijn huis begraven lag; op eens kwam er een stem: "Jan, Jan, je moet graven daar en daar, dan zal-je een schat vinden." Hij hechtte er geen waarde aan, maar den volgenden nacht hoorde...
nl.verhalenbank.35030
Kent u verhalen over verborgen schatten? Markvluwer Kees Spiering kent een huis waar een joodse schat verborgen is.
nl.verhalenbank.45678
It pealtsje fan Easterlittens Het "pealtsje" houdt de herinning levend aan een schoenmaker uit Easterlittens, die droomde dat er op een brug in Amsterdam een goudschat voor hem lag. Op het monumentje staan twee ketels afgebeeld en drie zwarte kruisen; het zijn de drie kruisen uit het [de rest van tekst ontbreekt op de internetsite [RK]].
nl.verhalenbank.41083
I. Mythologische Sagen: De Daemonen der vier elementen: C. Vuurgeesten: 1. Dwaallichten. No. 45 De Bartjes zijn stukken land, ten zuidoosten van Alphen, tusschen de gehuchten Koekedongen en Terover, in het begin dezer eeuw met mast beplant. Een perceel heet er "het vliegende licht." 7) Waar zich "blauwe vuurtjes" vertoonen, rust een schat; ook is er...
nl.verhalenbank.46620
Bij Aant. 1950. Fol/ 48h, aanvulling no. II: „Op St. Andreas-avond verspreiden alle in het veld verborgen schatten een fosforescerend licht, dat -meer of minder flauw en meestal moeilijk te ontdekken- recht omhoog schijnt. Ontdekt men zulk een schijnsel, dan wordt de plaats gemerkt door er twee takken kruislings op te leggen. Op St. Andreas-avond kunnen...
nl.verhalenbank.48524
No. 278. In het Dolle Moer, midden in de Peel lag de Dolende Ridder met zijn schatten en zijn gouden sabel. Hij, die dien schat vindt, zal rijk worden als niemand rondom de peel. 4)
nl.verhalenbank.48095
Verborgen schatten: In de buurt van het huis van Jan Wijnands, in het Zandt, zou vroeger een krijgskas zijn begraven. Achter Wijnands, bij het bos, stond een oude eik. Men moest naar de schat zoeken vanaf deze boom in de richting van de kerktoren van Sevenum. De schat is nooit ontdekt.
nl.verhalenbank.69368
DE SCHAT VAN DEN SCHEPER VAN BEEGDEN. Te Beegden leefde een herder, die door trouwen dienst heel wat Fransche kronen had bespaard en ze verzamelde in een oude kous. Uit vrees voor de Bokkenrijders wilde hij zijn geld in veiligheid bergen en meende dat niet beter te kunnen, dan het ergens in de heide te begraven. Toen zijn baas hem later vroeg, waar hij...
nl.verhalenbank.42982
Bij §3III: „Onderaardse schatten plegen te worden bewaakt door aardmannetjes, die zich soms aan de oppervlakte vertonen in de gedaante van muizen of padden. Ook van de witte vrouwen hoort men wel vertellen dat ze schatten bewaken. ”-
nl.verhalenbank.48536
No. 281. Steenbergen was een machtige koopstad, totdat ze door een vreeselijke overstrooming werd verwoest. De bewoners hadden voor het wassende water de vlucht genomen, maar de meesten werden door de golven achterhaald, eer ze de hoogere gronden konden bereiken. Bij een der vroegere poorten moet zich een kelder bevinden, waarin de bewoners al hun goud...
nl.verhalenbank.48114
No. 284. Ergens op de Zundertsche heide ligt een schat begraven, waar menigeen al naar gezocht heeft. Twee boeren kenden dien plek en op zekeren nacht begonnen ze te graven. Ze graven, graven, tot er een grooten ijzeren kist te zien komt; die was zoo zwaar dat ze 'r met touwen uit den manshoogen kuil moeten hijschen. Ze hadden 'r al bijna boven, toen den...
nl.verhalenbank.48120
Bij het verhaal no. III: De namen Bou, Bouw en Bouwmeister stammen uit één familie. Het erf Lucashuis werd Luuksboer genoemd. De boerderij werd later De Banier (De Heere is mijne Banier) genaamd. Op het erf der hoeve De Banier zou een ,,schat" zijn verborgen, die, voor zover bekend, nimmer werd gevonden. De Banier is in 1935 door brand verwoest en werd...
nl.verhalenbank.48594
Der ware ers een paar arme menschen, die braaf oppaste en in een klein huisie woonde. Op een goeje nacht droomde hij dat er een schat bij zijn huis begraven lag. Opiens kwam er een stem: "Jan, Jan, je moet grave daar en daar, dan zult ge een schat vinden." De volgende nacht alweer zoo: "Jan, Jan, gij moet opstaan gaan en graven gaan, anders verliest gij...
nl.verhalenbank.9016
[Onmetelijke schatten liggen nog in Brabant begraven, en wachten op den moedige, die ze opgraaft.] No. 274. Te Baarle, in de Witte Bergen, tusschen de Strooiebrug en het dorp, rust de schatkist van koning Albertus 1), waarmede wel de aartshertog bedoeld zal zijn. Na 1914 sprak men van de oorlogskas van koning Albert van België, gevuld met louter gouden...
nl.verhalenbank.47437
Kent u verhalen over verborgen schatten? Ja o.a. bij het einde van de regenboog
nl.verhalenbank.45547
RK: Zijn er ook mensen die zeiden dat er ergens een schat begraven lag? Goud, of iets van smokkelwaar? WM: Voor de oorlog was er de sprietsmokkel. Daar werd jenever van gemaakt. Smokkelaars verstopten vaten met spriet in het Reitdiep.
nl.verhalenbank.44235
No. 277. Goudsberg of Gouwberg heet de heuvelkling, die achter de vennen van Strijbeek (onder Ginneken) oprijst. Daar ligt op 'n hooizolder diepte, een schat van glinsterend goud. 2)
nl.verhalenbank.48089
No. 276. En te Luiksgestel bedekt een zwarte steen de schat in het graf van een aanvoerder. 3)
nl.verhalenbank.48083
195