Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
11 results
Dutch Keywords: ridder
No. 278. In het Dolle Moer, midden in de Peel lag de Dolende Ridder met zijn schatten en zijn gouden sabel. Hij, die dien schat vindt, zal rijk worden als niemand rondom de peel. 4)
nl.verhalenbank.48095
No. 308. Ridder Klebol, die op de Verbrande Hoef woonde, was een wreed en hebzuchtig man. Eens roofde hij de gouden vaten uit de Dongensche kerk en begroef ze in den slottuin. Maar de straf bleef niet uit, want hij is door luizen opgegeten en men heeft den burcht moeten afbranden, om al dat ongedierte kwijt te raken. ...(Toelichting in de tekst)... 4)
Andere dooden, die weerkeeren De weg van Meijl op Seven is de weg van kronkelingen, ellende en dood. Als ge dien weg overmoet, voorzie u dan van kruis en rozenkrans. Want daar waart de schim rond van den Dolenden Ridder. Op klare dagen en heldere nachten zult ge hem niet zien. Maar als in sombere nachten de mist strijkt over het Peelvlak, of als des...
285. Lang geleje wone der ien Diem een schatrieke ridder. Hi'j had een stark kesteel met metersdikhe mure. Wied en zied heuren 'm alles toe en ien de grote zaal van 't kesteel stong een iezere kis vol goldgeld. De kesteelheren uut den umtrek gunnen um die riekdom niet. Op een dag braok ter oorlog uut ien een vremp land. Onze ridder die völ van oorlog hiel...
Van St. Gerlachus te Houthem Midden in het door zijn natuurschoon zoo aantrekkelijke dorp Houthem bij Valkenburg stond eertijds de beroemde abdij van St. Gerlach. Evenals zoovele kloosterinrichtingen is ook dit covent in Franschen tijd verdwenen. Het bewaarde de herinnering aan den heiligen Gerlachus, ridder en later kluizenaar, die er leefde als...
Emma van Haarlem Op het slot van Haarlem woonde een slecht en wreed ridder, die door het volk werd gehaat, en door zijn vrouw bemind. Want elke vrouw is de draagster der liefde, ze heeft al lief om der liefde wil, ja, dikwijls vraagt zij niet, wien ze nu eigenlijk liefheeft. Zij zelve heeft zachte handen en haar oogen schreien gemakkelijk; doch haar...
nl.verhalenbank.41767
Riddert's verbond met den Booze Bij Maaseik lag vroeger een kasteel, bewoond door een zeer rijken edelman, Riddert geheeten. Hoe hij dien rijkdom verworven had, wist niemand. Het volk vertelde, dat de duivel hem zijne schatten bezorgde, waarvoor Riddert schriftelijk aan satan zijn ziel verkocht had. Na zeven jaren zou de duivel die komen opeischen. Het...
VAN EEN RIDDER IN ARMOE Er was eens een ridder die zeer rijk en machtig was, maar die door een weelderig en onbezonnen leven zijn bezit verloor en diep in de schulden geraakte. Toch kwam hij niet tot berouw en tot een beter leven. Zo naderde in zijn armoede de dag, waarop ieder jaar een groot feest gevierd werd. Dan kwamen alle ridders uit de omgeving met...
Mirjam, sage uit den Achterhoek Het was in den jare veertien honderd negen en dertig, dat er Groote Sterfte over de menschheid kwam, en de taak van den Dood niet wilde eindigen. Zwart waren Zijn knokels. Op een zwart paard reed Hij, zwart waren de toomen, zwart het zadel, zwart 't ijzer van de zeis, waarmede Hij sloeg. Men noemde Hem den Zwarten Dood....
nl.verhalenbank.41759
Het is lang geleden,- alhoewel men haar nooit zal vergeten, daar zij het was, die zielen won voor mijnheer den Duivel - dat er in Lettele een heks woonde. Misschien zou men zich haar boos en vijandelijk wezen niet meer hebben herinnerd, als ze een gewone heks was geweest. Zij was er echter een uit duizenden, en mijnheer den Duivel had het geen moeite...
nl.verhalenbank.43330
Mensen, zoals gezegd, een troubadour vertelt verhalen, legendes. En om om toch deze avond toch een bietje een cultureel karakter te geven zodat u zegt: 'Nou, ik goa toch met wat bagage noar huus hinne,' [publiek grinnikt] een legende over het ontstaan van Gelderland. De Veluwe hoorde bij Gelderland [...] Het is een heel oud verhaal. Het dateert uut...
14