Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
7 results
Dutch Keywords: kruis
It pealtsje fan Easterlittens Het "pealtsje" houdt de herinning levend aan een schoenmaker uit Easterlittens, die droomde dat er op een brug in Amsterdam een goudschat voor hem lag. Op het monumentje staan twee ketels afgebeeld en drie zwarte kruisen; het zijn de drie kruisen uit het [de rest van tekst ontbreekt op de internetsite [RK]].
nl.verhalenbank.41083
Bij Aant. 1950. Fol/ 48h, aanvulling no. II: „Op St. Andreas-avond verspreiden alle in het veld verborgen schatten een fosforescerend licht, dat -meer of minder flauw en meestal moeilijk te ontdekken- recht omhoog schijnt. Ontdekt men zulk een schijnsel, dan wordt de plaats gemerkt door er twee takken kruislings op te leggen. Op St. Andreas-avond kunnen...
It spoek en de fiskerij 'Se mochten wol fûken sette, mar noait oan 'e feartswâl, en dat waarde dan wer spesiaal sein fan 'e smid fan Earnewâld en net fan 'e Langesleatter man. Hy skuorde spesiaal de fûken dy't oan 'e kant stienen der allegearre út. Hy wie deabenaud dat se yn 'e wâl begjinne soenen te dollen en syn skat fine. Miskien socht er ek wol yn dy...
De Kruiszwaan De oude Zwanensagen nemen ook ten onzent, onder het volk, de zeldzaamste vormen aan. Eene Brusselsche volksvertelling, die overigens op velerlei verschillende wijzen wordt verhaald, luidt omtrent als volgt: Eens bevond zich te Brussel een arme Waal in den grootsten nood. Men moet weten, dat het in het Walenland sinds overoude tijden eene...
nl.verhalenbank.9873
GODESLAS. Oliverus, de Keulsche scholaster, had in 1198 den eersten kruistocht gepreekt te Maastricht. De ouden van dagen en de zieken werden van de reis naar het Heilig Land ontheven, indien zij een zekere belasting, vastgesteld naar de schatting van ieders vermogen, betaalden. Deze gelden waren bestemd om hen, die den grooten tocht gingen doen, te...
nl.verhalenbank.42744
WICHARD van PONT I. Verschrikking heerschte in Zutphens muur; De bleeke burgerschaar Lag, weenend bij de priestren zang, Voor Walburgs kerkaltaar. ,,Ach, Heiligste, zoo vast betrouwd! Met zoo veel danks vereerd! Wat misdrijf heeft uw waakzaam oog Dus van uw volk gekeerd? Waar doolde 't, toen onze eêlste jeugd, Tot 's Nabuurs hulp gesneld, Een prooi van 't...
Het is lang geleden,- alhoewel men haar nooit zal vergeten, daar zij het was, die zielen won voor mijnheer den Duivel - dat er in Lettele een heks woonde. Misschien zou men zich haar boos en vijandelijk wezen niet meer hebben herinnerd, als ze een gewone heks was geweest. Zij was er echter een uit duizenden, en mijnheer den Duivel had het geen moeite...
nl.verhalenbank.43330
6