Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
52 results
Dutch Keywords: grond
No. 281. Steenbergen was een machtige koopstad, totdat ze door een vreeselijke overstrooming werd verwoest. De bewoners hadden voor het wassende water de vlucht genomen, maar de meesten werden door de golven achterhaald, eer ze de hoogere gronden konden bereiken. Bij een der vroegere poorten moet zich een kelder bevinden, waarin de bewoners al hun goud...
nl.verhalenbank.48114
To Easterlittens wenne in skuonmakker. Dy droomde kear op kear, dat hy moast nei Amsterdam ta nei dy en dy brêge. Dêr soe syn gelok lizze. Hy tochte: ik moat der mar hinne, al seach hy der bot tsjin oan, hwant it wie in hiele reis foar him en hy hie noch noait yn Amsterdam west. Hy dêr hinne. Doe stie er dêr yn Amsterdam op 'e brêge to sjen. Doe kaem der...
nl.verhalenbank.20618
In het diepe land, onderaan de Kamperzeedijk, bij rietopslag plaats, zit een verborgen schat in de grond. Wat, of waar vandaan, is niet bekend.
Oan 'e Boppewei leit in stik lân, dêr siet in skat yn 'e groun, seinen se altyd.
nl.verhalenbank.19338
Verborgen schatten Achter de boerderij van C. ligt, bij een breede sloot, een lap grond, ongeveer zoo groot als de omtrek van een gewoon huis, waar niets groeit, geen gras, geen onkruid, niets. 'n Vijftig jaar geleden besloot boer v. d. V. die op de hoeve woonde, daar eens te gaan graven, om te zien wat er haperde. Met 'n vriend ging hij aan het werk....
Op den verjaardag mijner dochter vertelde een meisje, uit Zuiderwoude afkomstig, het volgende verhaal: Er stond in Gelderland een molen en de molenaar daarvan kon geen knechts houden. Ze werden er allemaal bang. Zoo kwam er ook weer een nieuwe knecht. Toen hij 's nachts sliep, kwam er een kerel die hem een scheermes op zijn keel zette, in dier voege dat...
Op 'e Boppewei dêr siet in skatkist yn 'e groun. Dêr siet in hiele protte jild yn, mar sy koenen dat jild noait binei komme. In pear man hawwe it ris bisocht, op it plak dêr't dy skatkist siet. Mar as se der oan ta wienen mei de lodde, dan sakke dy kiste wer. Sy groeven om 't leven, mar hyltyd sakke dy kiste djipper. Op 't lêst wie 't fjûr der út kom, doe...
nl.verhalenbank.20518
Aster ’n schat ien de grond zit en ge got er nor grave, dan geet die schat elke keer dieper de grond ien. Hoe dieper daj graaf, hoe dieper dattie weggeet. Zo kuj ’m nooit kriege.
Op 'e Boppewei spoeke in âlde mynhear om. Dy hie dêr in skat yn 'e groun. Mar hy kin der net oan ta komme. Der wurdt sein dat er elk jier in hoannestap tichterby komt.
nl.verhalenbank.38155
Oan 'e Boppewei spûket de âlde Hear. Hy komt elk jier in hoannestap tichter by de skat dy't der yn 'e groun sit, sizze se.
Op 'e Boppewei spoeke de âlde hear. Dy koe de rêst net krije, omdat der in skat yn 'e groun siet. Dy moest dêr earst wei.
By 't Skilige Pypke spoeke altyd in âlde man. Dy hie dêr in skat yn 'e groun sitten.
Op 'e Boppewei spûke de âlde hear. Dêr siet earne in skat yn 'e groun, dêr't hy op ta gong.
nl.verhalenbank.31994
Op in stikje lân by de Boppewei siet in kiste mei jild yn 'e groun. Dêr koenen de lju noait by komme. As se der nei groeven, dan sakke er hyltyd djipper.
nl.verhalenbank.30521
Oan 'e Boppe-wei, op it plak, dêr't letter altyd de woanweinen stienen, sit in kiste mei jild yn 'e groun. Men hat prebearre dy kiste op to dollen, mar hwat djipper men mei de lodde kaem, hwat djipper dy kiste sakke.
nl.verhalenbank.29803
By de skilige piip, seinen se, siet in skat yn 'e groun. Dêr hat froeger in slot yn 'e buert stien. De hear fan dat slot spûke dêr letter noch om, seinen se.
nl.verhalenbank.27450
Dêr't in forburgen skat yn 'e groun sit, dêr brânt jouns in ljochtsje. Op dy manier kin men dy skat fine.
Schatsagen Op een der hoeven van den Teekenburg onder Kapelle, woonde op het laatst der achttiende eeuw de oude Vlasman. Eens verkocht hij een flinken lap grond en trok naar Goes om het geld in ontvangst te nemen. 't Was een rare tijd, die Fransche tijd; veilig was je nooit op het platteland. Daarom beloofden de boeren van een buurtschap elkaar...
nl.verhalenbank.38986
Begraven schat Ik wit nog in plaats waar ze iets gevonde hebbe. Da moet gewist zèn in 1860 of zo, da ze iets gevonde hebbe, mar ik zou d'r nie op in durreve te gaan. Waarom nie? In die tijd toen 't allemaal in 't noorde afspeelde was 't hier zo'n verschrikkelijke armoede dat de mense hadde hier gin geld. In de Molenstraat moet iets gewist zèn me spitte....
Oan 'e Godloaze Singel hat in rike âld-hear wenne. Hy wie dêr forûngelokke mei in hynder en nou sit syn skat dêr yn 'e groun. Dy âlde hear dy spoeket der sûnt altyd om en in protte minsken wienen froeger deabinaud op 'e Boppewei. It sizzen is dat de âlde hear alle jierren in hoannestap neijer komt.
nl.verhalenbank.34611
50