Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
56 results
Dutch Keywords: goud
Verborgen schat De koperen rol uit Qumzan bevat aanwijzingen over een enorme schat. Deze zouden de joden uit Egypte meegenomen hebben. Niemand heeft de enorme schat van goud nog gevonden.
nl.verhalenbank.42599
No. 281. Steenbergen was een machtige koopstad, totdat ze door een vreeselijke overstrooming werd verwoest. De bewoners hadden voor het wassende water de vlucht genomen, maar de meesten werden door de golven achterhaald, eer ze de hoogere gronden konden bereiken. Bij een der vroegere poorten moet zich een kelder bevinden, waarin de bewoners al hun goud...
nl.verhalenbank.48114
[Onmetelijke schatten liggen nog in Brabant begraven, en wachten op den moedige, die ze opgraaft.] No. 274. Te Baarle, in de Witte Bergen, tusschen de Strooiebrug en het dorp, rust de schatkist van koning Albertus 1), waarmede wel de aartshertog bedoeld zal zijn. Na 1914 sprak men van de oorlogskas van koning Albert van België, gevuld met louter gouden...
nl.verhalenbank.47437
No. 277. Goudsberg of Gouwberg heet de heuvelkling, die achter de vennen van Strijbeek (onder Ginneken) oprijst. Daar ligt op 'n hooizolder diepte, een schat van glinsterend goud. 2)
nl.verhalenbank.48089
No. 280. Fabelachtige schatten heeft men ook gezocht in de kelders van de "Villa Pladella" (Netersel onder Bladel), de Frankische vroonhoeve, waar in 922 Karel de Eenvoudige aan den Frieschen graaf Dirk den giftbrief overhandigde, waardoor Dirk de eerste graaf van Holland werd. Toen de bewoners voor het oorlogsrumoer moesten vluchten, hebben ze hun...
nl.verhalenbank.48113
(Folkert de Haan fortelde it bikende 'Pealtsje fan Easterlittens' mei dit forskil fan it tradisionele, dat de skuonmakker dreamde, syn gelok soe er fine op 'e brêge fan 'e Wurdumerdyk to Ljouwert. Der woarde net by forteld dat der noch in twadde pot mei jild ûnder de earste siet.)
nl.verhalenbank.15692
Van eenen schat die Doctor Faustus ghevonden hadde; in het 22e jaer synder ghelofte. OPdat den duyvel zijneerfgenamen niet en soude laten ontbreken, so wijsde den geest Mephostophiles Fausto in een oude capelle, die ingevallen was, een half mijle van Wittenberch ghelegen, in dewelcke dat in eenen kelder eenen verborgen schat was, waernaer dat Doctor...
nl.verhalenbank.72352
De schat van de Gravenberg. De versie van P. Kemp van de derde alinea van Welters' versie van De Gravenberg, opgetekend 22 juni 1874 door Joannes Jeuken Een jongeman, die de Gravenberg in het Neerdal passeerde, bemerkte in de berg een opening die hij vroeger niet had gezien. Hij trad nader en zag een ijzeren ketel staan, tot aan de rand gevuld met...
As ’n mins oneerlijk verkrege schatte of geld begraaf en de man stèrf, kumter ’s nachs vuur bove die plats. En bé’j da vuur stoan twee gedoantes as manne. Aj metter prot, brèke ze ou den hals. ’t Vuur is eigelijk ’t geld of de schat. Het braandt nie. Ge kunnet medde haand oprape, zonder de vingers te braande. Ien de tied toe d’r nog gin kachels ware, mos...
No. 286. ...(noot in de tekst verwerkt, zie opmerkingen)... Als Jan in het spookhuis overnacht en daar koeken gaat bakken, komen er botten en beenderen uit de schouw vallen en 't allerlaatste 'n doodshoofd. Dan voegen de knoken zich samen tot een geraamte, dat onze soldaat beduidt hem naar beneden te volgen in de gang, waar in een put, drie groote ijzeren...
nl.verhalenbank.48128
Het verhaal van het verborgen goud in [het verdronken schip] de Lutine is waar; we gaan het binnenkort ophalen. Het is geen verhaal, maar waar.
nl.verhalenbank.47863
No. 275. Te Alphen ligt in de heide het zoogenaamde Uilenkasteel. Daar stond weleer een sterke burcht, het slot Crèvecoeur, waarvan niet een steen op den anderen is gebleven. Daar is een legerhoofd begraven, wiens mannen hem een ton gouds meegaven in de kist. 3)
nl.verhalenbank.47438
De verzonken schat Het moet gebeurd zijn in grijze, grijze tijden in het Noordbrabantsche Kempenland. In een ver verleden, toen het rumoer verstilde op de dorpen, toen de Kempen nog geheel-en-al het land was van hei en bosschen, toen de onmetelijke, bruine heide als een oneindigheid heenstrekte naar den bosch einderm waar sombere ruischende mastbosschen...
nl.verhalenbank.46011
No. 308. Ridder Klebol, die op de Verbrande Hoef woonde, was een wreed en hebzuchtig man. Eens roofde hij de gouden vaten uit de Dongensche kerk en begroef ze in den slottuin. Maar de straf bleef niet uit, want hij is door luizen opgegeten en men heeft den burcht moeten afbranden, om al dat ongedierte kwijt te raken. ...(Toelichting in de tekst)... 4)
Van begraven schatten. A. Mijn vader heeft mij dikwijls verteld, dat er om de Zuid een boerenplaats was waar het spookte. Geen mensch kon het er dan ook houden. Op laatst woonde er dan toch weer een boer in, maar die spokerij was ook hem natuurlijk niets naar zijn zin. Maar hij en geen van de huisgenooten dorst er wat tegen te doen. Nog zoo heel lang...
Het vrouwtje van Stavoren Hoort, vrienden, hoort een lied, Dat duidelijk zal verklaren, Wat eenmaal is geschied Voor meer dan duizend jaren. Toen 't oud en grijs Stavoren Nog bloeide op Frieslands grond En van zijn macht deed hooren, Door heel het wereldrond. Daar in die rijke stad Die jaarlijks duizend schepen Belaân met 's werelds schat Haar haven in...
nl.verhalenbank.34771
Achter Westergeast oan 'e Wâlddyk stiet in pleats, dêr sitte de hoannebalken mei gouden pinnen yn 'e groubynten. Oaren sizze dat se mei gouden ringen fêst sitte.
nl.verhalenbank.26311
Dwoallichjes zweve es kleine lichjes dur de loch, mar nooit hoog. Ze zweve over de weies en het laand, langs hegge en over ’t woater. ’t Zien de ziele van ungedupte kiender. Kuj d’r woater overgooie, dan zien ze weg, want dan zien ze gedupt en komme nie mer terug. Ze kunnenou ok misleie. As je ’n dwoallich achternoagot, kuj je wel in een moeras terech...
nl.verhalenbank.49634
Het steenen huis op Walcheren In lang vervlogen dagen was er water waar nu het koren geelt. De zee golfde ver het land in en de schepen voeren waar nu het vette Zeeuwsche vee graast. Eens is het gebeurd dat ter plaatse van het Steenen Huis een rijk beladen Spaansch schip te gronde ging. Wat er van de bemanning geworden is weet niemand; waar de schatten...
nl.verhalenbank.46789
HELDEWE's WAGEN. In den ,,Tempel" te Sittard woonde vroeger een rijk man, Heldewé. Zijn kisten en kasten waren vol goud en hij reed altijd uit in een wagen bespannen met vier prachtige brieschende paarden. Zijn vrouw was jong gestorven en hij leefde nog alleen voor zijn beeldschoone dochter. Toen hij van een verre reis, die maanden had geduurd,...
nl.verhalenbank.42810
52