Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
50 results
Dutch Keywords: begraven
Van begraven schatten. C. Er waren eens een paar arme menschen, die braaf oppasten en in een klein huisje woonden. Op een goeden nacht droomde de man dat er een schat bij zijn huis begraven lag; op eens kwam er een stem: "Jan, Jan, je moet graven daar en daar, dan zal-je een schat vinden." Hij hechtte er geen waarde aan, maar den volgenden nacht hoorde...
I. Mythologische Sagen: De Daemonen der vier elementen: C. Vuurgeesten: 1. Dwaallichten. No. 45 De Bartjes zijn stukken land, ten zuidoosten van Alphen, tusschen de gehuchten Koekedongen en Terover, in het begin dezer eeuw met mast beplant. Een perceel heet er "het vliegende licht." 7) Waar zich "blauwe vuurtjes" vertoonen, rust een schat; ook is er...
Verborgen schatten: In de buurt van het huis van Jan Wijnands, in het Zandt, zou vroeger een krijgskas zijn begraven. Achter Wijnands, bij het bos, stond een oude eik. Men moest naar de schat zoeken vanaf deze boom in de richting van de kerktoren van Sevenum. De schat is nooit ontdekt.
nl.verhalenbank.69368
DE SCHAT VAN DEN SCHEPER VAN BEEGDEN. Te Beegden leefde een herder, die door trouwen dienst heel wat Fransche kronen had bespaard en ze verzamelde in een oude kous. Uit vrees voor de Bokkenrijders wilde hij zijn geld in veiligheid bergen en meende dat niet beter te kunnen, dan het ergens in de heide te begraven. Toen zijn baas hem later vroeg, waar hij...
Der ware ers een paar arme menschen, die braaf oppaste en in een klein huisie woonde. Op een goeje nacht droomde hij dat er een schat bij zijn huis begraven lag. Opiens kwam er een stem: "Jan, Jan, je moet grave daar en daar, dan zult ge een schat vinden." De volgende nacht alweer zoo: "Jan, Jan, gij moet opstaan gaan en graven gaan, anders verliest gij...
nl.verhalenbank.9016
No. 276. En te Luiksgestel bedekt een zwarte steen de schat in het graf van een aanvoerder. 3)
nl.verhalenbank.48083
In het diepe land, onderaan de Kamperzeedijk, bij rietopslag plaats, zit een verborgen schat in de grond. Wat, of waar vandaan, is niet bekend.
Witte Juffers Aan de Baarlandsche grintweg lag tot voor kort het juffrouw Jennebosch, waarschijnlijk een overblijfsel van een uitgestrekt woud. Het lag lager dan de omliggende landerijen. Dicht aan den weg vond men het putje, waar de witte vrouw verblijf hield. Juffrouw Jenne werd ze genoemd, maar niemand weet meer te vertellen hoe ze aan dien naam...
In een boereplaats in Zuiderwoude spookte het. Die plaats stond al lang leeg en toch brandde er 's avonds licht en hoorde men in de verte geluiden, want men durfde er niet dicht bij komen. Eindelijk verstoutte zich iemand er 's avonds heen te gaan. Daar er geen gordijnen waren, zag hij vier personen zitten kaartspelen. Bevend riep hij: "Wie gij zijt,...
Tussen de boerderé’j van De Graaf en de schuur was ’n schat begrave. Nou en dan zage sommige minse doar ’n lich braande. Neven ’t vuur stonde twee donkere gedaanten, mannen ien ’t zwart. Ze hiele de wach, zodat er niemand on de schat kos komme. Meer uitvoerig hierover in vroeger gezonden verhaal van L. Schennink (nr. 10).
3.104 Als ge 's avonds in de verte een lichtje ziet, dan zit daar geld begraven. Deurne
As ’n mins oneerlijk verkrege schatte of geld begraaf en de man stèrf, kumter ’s nachs vuur bove die plats. En bé’j da vuur stoan twee gedoantes as manne. Aj metter prot, brèke ze ou den hals. ’t Vuur is eigelijk ’t geld of de schat. Het braandt nie. Ge kunnet medde haand oprape, zonder de vingers te braande. Ien de tied toe d’r nog gin kachels ware, mos...
No. 286. ...(noot in de tekst verwerkt, zie opmerkingen)... Als Jan in het spookhuis overnacht en daar koeken gaat bakken, komen er botten en beenderen uit de schouw vallen en 't allerlaatste 'n doodshoofd. Dan voegen de knoken zich samen tot een geraamte, dat onze soldaat beduidt hem naar beneden te volgen in de gang, waar in een put, drie groote ijzeren...
nl.verhalenbank.48128
Van begraven schatten. B. Een molenaar kon geen knechts houden; en wonder was dat niet, want 's nachts om twaalf uur begon zijn molen uit zichzelf te malen en was het er een leven als een oordeel. Door ondervinding geleerd, besloot hij om het verder maar zonder knecht te stellen. Maar op een goeden dag meldde er zich toch een aan, en na wat over en weer...
Aster ’n schat ien de grond zit en ge got er nor grave, dan geet die schat elke keer dieper de grond ien. Hoe dieper daj graaf, hoe dieper dattie weggeet. Zo kuj ’m nooit kriege.
Op 'e Boppewei spoeke de âlde hear. Dy koe de rêst net krije, omdat der in skat yn 'e groun siet. Dy moest dêr earst wei.
By 't Skilige Pypke spoeke altyd in âlde man. Dy hie dêr in skat yn 'e groun sitten.
Op 'e Boppewei spûke de âlde hear. Dêr siet earne in skat yn 'e groun, dêr't hy op ta gong.
nl.verhalenbank.31994
Begraven schat Ik wit nog in plaats waar ze iets gevonde hebbe. Da moet gewist zèn in 1860 of zo, da ze iets gevonde hebbe, mar ik zou d'r nie op in durreve te gaan. Waarom nie? In die tijd toen 't allemaal in 't noorde afspeelde was 't hier zo'n verschrikkelijke armoede dat de mense hadde hier gin geld. In de Molenstraat moet iets gewist zèn me spitte....
Het paaltje van Oosterlittens In Oosterlittens woonde een schoenmaker die het niet breed had. Hij werkte hard, zijn vrouw was zuinig, maar het groeiende kindertal dwong hen de tering naar de nering te zetten. Voor de schoenmaker stond echter vast, dat beter tijden zouden aanbreken. Op een morgen zei hij tegen zijn vrouw: "Ik heb vanacht gedroomd dat ik...
nl.verhalenbank.9504
58