Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
14 results
Dutch Keywords: armoede
Van begraven schatten. C. Er waren eens een paar arme menschen, die braaf oppasten en in een klein huisje woonden. Op een goeden nacht droomde de man dat er een schat bij zijn huis begraven lag; op eens kwam er een stem: "Jan, Jan, je moet graven daar en daar, dan zal-je een schat vinden." Hij hechtte er geen waarde aan, maar den volgenden nacht hoorde...
nl.verhalenbank.35030
Begraven schat Ik wit nog in plaats waar ze iets gevonde hebbe. Da moet gewist zèn in 1860 of zo, da ze iets gevonde hebbe, mar ik zou d'r nie op in durreve te gaan. Waarom nie? In die tijd toen 't allemaal in 't noorde afspeelde was 't hier zo'n verschrikkelijke armoede dat de mense hadde hier gin geld. In de Molenstraat moet iets gewist zèn me spitte....
nl.verhalenbank.41575
Van begraven schatten. A. Mijn vader heeft mij dikwijls verteld, dat er om de Zuid een boerenplaats was waar het spookte. Geen mensch kon het er dan ook houden. Op laatst woonde er dan toch weer een boer in, maar die spokerij was ook hem natuurlijk niets naar zijn zin. Maar hij en geen van de huisgenooten dorst er wat tegen te doen. Nog zoo heel lang...
nl.verhalenbank.35028
Yn Easterlittens wenne in skuonmakker. Hy en syn wyfke hienen it tige krap. Mar hy sei tsjin har: "Ik ha altyd noch in hope." De frou sei: "Lit dy hope mar farre. Wy sitte yn 'e earmoed en wy bliuwe yn 'e earmoed." Mar de skuonmakker joech de hoop net forlern. Op in nacht droomde hy. Doe sei er de oare moarns tsjin syn frou: Ik droomde, der kom in frou...
nl.verhalenbank.27071
109. Van den Bievank vetelle ze vrogger altied datter geld ien de grond zat. Daor wone toe een man ien dén kon mangesde pach haos niet betale. Mor op een kier koch e zich een grote boerderij. Dat was ongeveer ien 1830. Dèn mot dar geld metgenommen hemme. 't Har aan de grach gelege. Met een wichelroede hemme ze de plaats nog weer könne vinde.
nl.verhalenbank.22468
In een boerenplaats te Zuiderwoude spookte het. Het huis stond al lang leeg en toch brandde er iederen avond licht en hoorde men van uit de verte geluiden, want er dicht bij komen durfde men niet. Eindelijk verstoutte zich iemand om er 's avonds heen te gaan. Daar er geen gordijnen voor de ramen hingen, kon hij van buitenaf zien, dat in het woonvertrek...
nl.verhalenbank.9374
Oan 'e wei by 't spoar wenne in boer. Dy boer wie mei in jonge op it lân oan 't ploegjen, mei twa hynders foar de ploech. 't Wie yn 'e hjerst en krekt Hallumer merke. De jonge woe sa graech nei de merke ta, mar dat koe 't net lije, de boer hie 't neat to rûm en koe 't him net permittearje de jonge gean to litten. Sadwaende roun de boer achter de ploech...
nl.verhalenbank.30136
Aant. 1946, fol. 38a, bijlage I. De „notities” van de heer Jan ter Horst zijn onduidelijk door het ontbreken van „het verhaal”. Dit „verhaal” komt van de wed. Sarah Halberstadt, zie F2. Ik heb getracht er enig verband in te brengen.- JHWE. De ouders van „Roosie” (Roosje Porcelein), van Nederlandse nationaliteit, hebben zich omstreeks 1920 in Duitsland...
nl.verhalenbank.48589
Der wie in skatrike widdou, dy wenne yn Stavoren. Sy hie allegear skippen op sé dy't nei fiere lannen farden om dêr handel to driuwen. Op in kear sei se tsjin ien fan 'e skippers: "Nou mast foar my it allermoaiste meinimme hwat der mar to krijen is." Nei in lange reis komt dy skipper werom. Hy hat it skip fol rogge. Dûm wie de widdou fan lilkens. Sy sei...
nl.verhalenbank.26971
DE WITTE JUFFER VAN MONTFELAND De Witte Juffer kon ook goed zun, aj eur niks ien de wèèg har geleid en aj belèèf en vriendelijk tegen eur wazze. Dat ondervon op een kier een arme keal den as driever met deej bi'j een graove driefjach. Een drif was afgelope. Onze keal har 't kwaod gehad ien 't dichte holt. Zien kleer harren 't duchtig motte könne. Den...
nl.verhalenbank.22526
Zwarte Dame Mijn vadere was 'nen perser 1) gelijk da' ge weet. Altijd was hij op zoek naar 't wild, of naar de visch, of naar 't geveugelte, en of dat nou mocht, of dat het nie mocht, daar vriegen die menschen niet naar. In den winter ging hij, als 't gebeurde dat er geen werk was, putters en sijzen en vinken gaan vangen met lijmstokken in het schorre, in...
nl.verhalenbank.38982
Mijn vader, aldus mijn oude Uitdammer, heb me dikwijls verteld dat er om de Zuid een boereplaats was waar het spookte. Geen mensch kon het er dan ook ophouwe. Op lest woonde er dan toch weer een boer in. Gevallig kwam daar een oude soldaat - oud en grijs - bedelen. "Zoo," zei de boer: "jong soldaat, oud bedelaar: zoo'n vent moet ik net hebben. Jij moet...
nl.verhalenbank.9190
Riddert's verbond met den Booze Bij Maaseik lag vroeger een kasteel, bewoond door een zeer rijken edelman, Riddert geheeten. Hoe hij dien rijkdom verworven had, wist niemand. Het volk vertelde, dat de duivel hem zijne schatten bezorgde, waarvoor Riddert schriftelijk aan satan zijn ziel verkocht had. Na zeven jaren zou de duivel die komen opeischen. Het...
nl.verhalenbank.49531
VAN EEN RIDDER IN ARMOE Er was eens een ridder die zeer rijk en machtig was, maar die door een weelderig en onbezonnen leven zijn bezit verloor en diep in de schulden geraakte. Toch kwam hij niet tot berouw en tot een beter leven. Zo naderde in zijn armoede de dag, waarop ieder jaar een groot feest gevierd werd. Dan kwamen alle ridders uit de omgeving met...
nl.verhalenbank.45789
17