Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
44 results
Danish Keywords: spade
På Vole mark ved Skanderup skjel ligger en høj, der kaldes Ormknolden. Tæt ved denne høj har en gang været en sten med læsning på, og under den skal der være gjemt en skat. En gang var en præst i Linå ovre at søge om skatten, men han kunde ikke hitte stenen. Så var det en anden gang, at en mand fandt denne sten. Manden ruskede nogle lyng og lagde ovenpå...
da.etk.DS_03_0_02427
Skatten i BnimJrup skov skulde udgjøre 18000 daler og så en guldkjæde, der kunde nå tre gange om en mands hals. Den eg havde to klov. Når de så gjennem den ene, kunde de se Kolding slotsspir, og når de så vendte dem om og så gjennem den anden, kunde de se Bramdrup kirkespir. Der skulde skatten ligge, hvor de så stod. Der skal da tre smedesvende i Kolding...
da.etk.DS_03_0_02411
Min Moder fortalte, at de mange Gange kunde høre Dummer inde i Isbjærg, der ligger lige Nord for Varde, og det kunde ordentlig dumre ind under Byen. Folk troede, at det var Bjærgmanden, der slog hans Kiste i Låse. Så var der en halv Snes Mænd, der vilde prøve at kaste hans Skatte op, og de begyndte på det en Nat. Men da de var komne et Sæt ned, så var...
da.etk.DSnr_01_0_00822
Min farbroder, som jeg er opkaldt efter, boede ovre i Revsing nær ved Revsing sø. Her i søen, fortælles der, skal en prinsesse være sunken ned med sin karm og rned meget guldstads. Flere har fisket efter skatten, men kun fundet en kobbergrubekjedel, der nok er bleven nedsænket i krigens tid. Tæt ved søen ligger en lille høj, hvori man også mener, at der...
I Mosegård Skov er et Sted, der kaldes del mørke Skifie, men der er ingen, der véd, hvor det er. De Gamle har fortalt, at der skal stå et Guldtaffel i det Skifte. En Arbejdsmand, der boede i Østerlaget — sådan kaldes alle Byerne langs med Stranden efter Norsminde til — han ligger en Nat i hans Seng og drømmer: »Der og der i Mosegård Skov skal du gå ud og...
Her i Vejle Nørreskov lidt fra Vejen til Bredballe og på den anden Side af Skyttehuset har Fiskerne set et Lys stå og brænde, det kan godt sees fra Vejen. Så var der en gammel Mand, han er død og henne nu og hed Kristen Knudsen, han kunde både vise Vand og Penge, og ham fik de så til at lede efter Stedet, for de mente jo, der var en Skat skjult der, og...
da.etk.DSnr_01_0_00804
Lidt osten for Knudehus i Ulfborg ligger der en høj som kaldes Knudehø), og huset har navn efter den. Den høj har en gang været ret anselig, men der er gravet meget i den, skjøndt den endnu ikke så nær er gjennemkastet. Der fortælles, at der er gjemt en skat i den, og nogle karle vilde prøve på at finde denne. De vedblev at grave, til de kunde se randen...
En Kone fra Bøskovlund gik ud i Skoven at flytte hendes Køer, og hun gik og bandt Hose undervejs. Hun kom også til Stenen og lagde så Bindehosen på den, og så gik hun hen og flyttede Køerne. Dernæst gik hun hjem efter en Spade for at grave ved Stenen. Men da hun kom med den, så lå Bindehosen på Jorden, og Stenen
da.etk.DSnr_03_0_01417
Der ligger en kongeløsning i Silkeborg skov, og derover står en stor eg, men den er sandet til. Så var der en mand, der kostede en hel del på at grave den ud, og de havde kastet dem så langt ned, at de var komne til roden af egen, men længere kunde de ikke komme, for lige så stærkt som de kastede, lige så stærkt skred det. De kunde bulle, ligesom de...
da.etk.DS_03_0_02367
I Silkeborg Vesterskov ved Kongshuset er fundet Guldringe og Guldarmbånd, og der har nok i gamle Dage stået en Kongebolig. I Dybdal skal ligge en Kongelosning. Nu er Kongshusel en Skovfogedbolig i Statsskoven. En Mand var en Dag ved at slå Lyng i Dybdal, og da kom han til en stor Sten. Han satte au Iraskoene der og smed Lyngjærnet og lob efter en Spade....
da.etk.DSnr_03_0_01413
Der har været en gammel tale om en spade, der skulde laves til af ni hug, og når man satte den om aftenen, blev den flyt om natten til det sted, hvor der skulde være guld gravet ned, og så kunde man grave det op. En sådan spade var af træ, og hvis der var en knot, kunde den godt blive siddende og bruges som trad. Man tog en gren af et træ, som egnede sig...
da.etk.DS_03_0_02412
I Skjærn sogn ligger gårdene Nørholt og Brovang. Mange havde set lys på Nørholts mark, og det var en almindelig tale, at her var en skat begravet. De to mænd havde tit talt om, at de vilde gjøre et forsøg på at finde den, og en aften skulde da den ene stå i Nørholts gård, medens den anden gik efter lyset, og så blæse i en fløjte, når han nåede det, ti...
Midt i Bramdrup by lå en gård, som nu er nedlagt. Først i det attende århundrede ejedes den af en birkedommer, der blev forflyttet over til Kjøbenhavn. Der fortælles, at på hans dødsleje åbenbarede han, at der skulde ligge en skat nedgravet her på Bramdrup mark på noget, de kalder Bække banke, og tillige med skulde der være en guldkjæde, der skulde kunne...
da.etk.DS_03_0_02414
A tjente ved Hågen Møller i Søndre-Grønheden, og der var en bitte Knold norden for Gården, der så a så tit et blåagtigt Lys på den, især i tåget Vejr. Så snakkede a om, te der var nok Penge i den Knold. Den Gang havde de Ager om Ager og med store Lyngrene til Skjel. Så kom min Husbond i Tanker om, han vilde have den Lyngren pløjet, der gik tværs over...
da.etk.DSnr_03_0_01318
En højs udgravning skal ske fra sydost, hvis det skal lykkes. To karle fra Kastoft var en gang i færd med at udgrave en kjæmpehøj, og da de havde omkastet en del muld, stødte spaden mod en stor sten, og hvor de end prak, fornam de denne. Herover udtalte de deres forundring til hinanden, mens de lod arbejdet hvile, og gottede sig ved håbet om en fangst,...
ITårs hede er der en lille mose, som hedder Fjermosen. Der var en husmand, der af ejeren havde fået lov til at skjære torv i mosen. Så en dag, som han var i færd med dette arbejde, stødte han med spaden imod noget hårdt, og ved at se nøjere efter fandt han, at det var en gammel kobberkjedel. "Nu", tænkte han, "her har jeg nok gjort min lykke"; men han...
Min Fader fortalte, at de en Gang var ved at kaste efter en Bjærgmand i Snede. Men det skulde jo være tiende, ellers var Arbejdet ingen Nytte til. De havde fået gravet så vidt, at de kunde nå til en Kiste med Spaden. Men så kom der en Kok hoppende op fra Kisten og slog Skide, og det gav de dem til at grinne ad, og én af dem sagde: »Det var da en sær...
da.etk.DSnr_01_0_00828
På Uggerslev mark i Rørby står ved en høj en tjørnetorn, og derunder skal dybt i jorden ligge en guldvogn. Mange har forsøgt at grave efter den, men uden at have haft lykke dermed. To mænd var en gang komne så dybt, at spaden stødte imod et skinrnde guldhjul. Da hørte de en hane, der gol på hujen ved siden af dem. For at se efter hanen lod de spaden...
da.etk.DS_03_0_02352
Jens Mortensen i Fiskbæk kom en aften ud i hans lade, og da stod der et lys og brændte på en sten, som der stod en stolpe på. Dagen efter gav han sig til at undersøge stedet og fandt en gammel malmgryde under stenen, der var fuld af trekantede kobbermønter, som var så fast sammenrustede, at de måtte hugge dem fra hverandre med en spade. De blev sendt til...
Låddenhøj, en god mils vej fra Ringsted, har fået sit navn efter en kong Laden, som har levet i Sneslev sogn. Højen er på Fredsgårde mark, og i den blev kong Laden i sin tid stedet til hvile; hans våben og redskaber fik han med, men det kostbareste deraf var en guldkjæde af så stor længde, at den kunde nå om hele højens fod. Itidernes løb tænkte mange på...
da.etk.DS_03_0_02246
114