Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
22 results
Danish Keywords: skrin
"A din tåbe, sådan drømte jeg en gang, at der ovre i Jylland stod et gammelt egebord på pæle i et gammelt hus, og at der under det var nedgravet et jærnbundet skrin, hvori skulde være en stor skat, men vilde jeg have rejst efter det, måtte jeg have været en nar." h. . . .
da.etk.DS_03_0_02448
Ude i Hojrup og Toftlund er der i Engene nede ved Gjelså et Høl, som man kaldte Jomfruhollet. Deri lå en Skat begravet, og man kunde endog somme Tider se Skrinet der nede. En Gang vilde de Højrup Mænd hæve Skatten, og så øste de Høllet tomt. Da de var omtrent færdige, kom de til at se op imod Byen, der ligger på en Banke, og da så de, at der var Ildløs i...
da.etk.DSnr_03_0_01379
Nedenfor Højrup ved Gjels Å har der i gammel Tid ligget en Herregård, der kaldtes Abildgård, og Åen snoer sig lige omkring ved Pladsen. I Nærheden er der et Høl, som kaldes JomfruholLt, og her skal være nedsænket en Skat. En Jomfru skal være sprungen der ud i med et Skrin og så druknet. Den Skat kom de Hojrup Mænd i Tanker om at få fat i. De fik så...
da.etk.DSnr_03_0_01378
Et Par af Dagbjærg Byes Mænd vilde op og grave i Dagbjærg Dos efter den Skat, som skulde være der, efter hvad Sagnet fortalte. De skulde jo grave ved Midnatstid og måtte aldrig sige et Ord. De fik også Skatten frem og bar den hjem imellem sig, den var jo i et Skrin. Så blev de trætte og satte det imellem sig for at hvile lidt. Da kom den ene til at se...
da.etk.DSnr_01_0_00820
Om en høj sønden for Lejrskov by ved navn Bredhøj er sagn om, at de har set lys på den, og så kunde det ikke fejle andet, end at det var en skat. To mænd går derop med redskaber og graver løs og kommer så til en fast gjenstand. Da de banker på den, hører de, det er et skrin, og at det klinger i den. Den ene hugger jærnstangen ned på den, og den anden...
da.etk.DS_03_0_02309
Med Grimsdal står en dyb dal i forbindelse, der hedder Gavelad. Både forhen og endnu har man om natten hørt en rost: "Grimsdal skolæst, Gavelad og et skrin fuldt af penge." Her er det, at man i tåget vejr har set en hel bleg, ja, enkelte fortæller endog at have set en hvidklædt jomfru. f. l.
Der lå en sten på Ammidsbøl mark tæt ved krattet, og der blev 51 læs sten af den, da den blev kløvet. De blev lagt under en gård i Rugsted. På den sten brændte et lys hver eneste nat. En gammel kone, de kaldte æ Vendelbokonc, hun gik en gang med en sti, der forte gjennem krattet, og hun sagde, at hun så en sort hund ligge på stenen. Ingen turde længe...
da.etk.DS_03_0_02331
Her i Vejle Nørreskov lidt fra Vejen til Bredballe og på den anden Side af Skyttehuset har Fiskerne set et Lys stå og brænde, det kan godt sees fra Vejen. Så var der en gammel Mand, han er død og henne nu og hed Kristen Knudsen, han kunde både vise Vand og Penge, og ham fik de så til at lede efter Stedet, for de mente jo, der var en Skat skjult der, og...
da.etk.DSnr_01_0_00804
Midt i Bramdrup by lå en gård, som nu er nedlagt. Først i det attende århundrede ejedes den af en birkedommer, der blev forflyttet over til Kjøbenhavn. Der fortælles, at på hans dødsleje åbenbarede han, at der skulde ligge en skat nedgravet her på Bramdrup mark på noget, de kalder Bække banke, og tillige med skulde der være en guldkjæde, der skulde kunne...
da.etk.DS_03_0_02414
På Rønbjærg Hede eller på Lavhede nordvest for Skalle Sø ligger en anden lille Sø, der hedder Ægge Sø, som vel i det højeste kan være en halvanden Tønde Land stor. Den har Form af et Æg og har deraf fået sit Navn. I Svenskekrigens Tid vilde Herremanden på Kjærgårdsholm (Håsum S.) gjemme sit Sølvtøj og andre Kostbarheder for Fjenderne. Han gjemte dem i et...
da.etk.DSnr_03_0_01363
Imellem fiskerbyerne Langerhuse og Knopper er der for nylig fundet et par guldmønter i sandet. Den ene bar årstallet 1592. De er lidt tyndere og mindre end vore tyvekronestykker og lidt blødere. Værdien er antagelig mellem 14 og 15 kroner. På samme sted af stranden er der af og til, så længe man kan mindes, funden guldmønter. Strandboerne kalder disse...
Her i Dalby levede en gårdmand ved navn Peder Andersen, som de gamle endnu meget godt kan huske. I hans ungkarls-dage traf det sig, at her kom en fremmed mand til byes, som forstod den sjældne kunst at kunne oplede guld- og sølvpenge, hvor man så end gjemte dem, og opsøge skatte, som lå skjult i jordens skjød. Da manden havde set sig lidt omkring her,...
En kone på 77 år fortæller, at hun i sin ungdom har set det brænde i Frans Pedersens grusbanke i Viemose. Da landevejen blev anlagt gjennem Viemose by, fandt en bonde fra Sandvig i denne grusbanke et skrin, men hvad der var i det, videsej. Så meget er dog vist, at bonden i en hast forvandledes fra en fattig til en rig mand. rasmus olsen.
Der ligger nogle Høje imellem Alheden og Karup på højre Side af Sognevejen. Der er bleven fortalt, te de Karup Folk har set Lys på en af dem, og så blev de enige om, te når den stod i lys Lue igjen, skulde de hen at kaste i den. Da de så kom halvvejs ned i Højen, kom de til et Jærnskrin, der var omtrent af Størrelse som et Vognskrin og med en svær...
For mange år tilbage sad nogle folk og morede sig med at fortælle alle slags. Den ene af dem fiskede meget i åen, og han fortalte da: "For et par dage siden, da jeg drev i min båd og stagede mig af sted, traf jeg i vandet på noget, som jeg ved nærmere undersøgelse fandt at være et jærnbundet skrin, — som du véd, da du var med", sagde han til sin nabo....
da.etk.DS_03_0_02211
Vesten for Hårup by lige ved Arhus-Silkeborg landevejen ligger en gård, som kaldes Hårupgård. Den har ligget inde i byen og er for en menneskealder siden flyttet der ud, hvor den nu ligger. Lige vesten for gården ligger eller rettere lå en høj, som kaldtes Egehøj. En dag, da eu kone fra gården kom ud til Egehøj, så hun en lille rød dreng ligge på højen...
En Mand vilde have hans Gård flyttet ud. Den bestod af fire Huse, og det ene af dem var af Tavlmur. Men da de nu fik Husene sat op, var der en Tavl i det Hus med Bindingsværk, der aldrig vilde stå. Den faldt stadig ned, endskjøndt de murede den op tre Gange. Så siger Mureren og Tømreren: »Lad det nu være, til vi får Gården helt opbygget, så ser vi, om...
da.etk.DSnr_03_0_01340
Der var en Mand, der havde en Huj på hans Ejendom, og den var tæt ved en Vej. Somtid kunde de se Lys på den Høj, og somtid så de noget sort noget, der puslede omkring ved den. Han gik så hen og solgte noget af hans Ejendom og fik en Husmand på det, men den Høj, som Spøgeriet gik på, beholdt han jo til hans egen Part. Husmanden fik så også at se en Nat,...
da.etk.DSnr_03_0_01385
Forstråd Bangs bedstefader og så en formynder for enken på Ulstrup de rejste sammen fra Viborg til Randers. Så vilde formynderen ind og logere der på gården om natten. De skulde ligge på det grønne værelse. Man sagde nok, det var ikke så rele, som det skulde være der, men det brød de dem ikke om, og så skulde de ligge i samme kammer, for der var to...
Der var en mand, der havde på sin ejendom en høj, som lå tæt ved en vej, og på den kunde de tit se lys om aftenen, ja, de mærkede endog somtid noget sort gå og fusle omkring ved den. Så solgte manden en part af ejendommen, men beholdt selv et stykke, som den høj var på. Den ny mand får også at se cn nat, at der stod lys på højen, og han havde et par...
da.etk.DS_03_0_02325
59