Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
38 results
Danish Keywords: skjule
Imellem Nøtten og Ferslev er en gård, der hedder Fuglhøj. Vesten for den nede i kjæret er så mange høller, og i en af dem er en skat skjult. Så gik nogle karle derned en aften og vilde trække skatten op. De havde reb med og var også heldige nok til at få det om den. Da de havde fået kisten næsten op, siger den ene: "Ak, Nøtten står i lys lue!" Så sank...
da.etk.DS_03_0_02310
I gården Ølands have er en dam med en 0; på øen er skjult en skat. Når gården er brændt tredje gang, skal skatten komme frem, og den opbygges prægtigere end nogensinde før. Men hvis nogen vil løfle skatten før, koster det ham hans liv eller forstand. Gården er i mands minde brændt én gang, men vist også en gang tidligere. m. olrik.
Ind ad Romsøs midte findes en høj banke, der er bevokset med træer. På bankens øverste top ser man en fordybning i jorden, og om natten brænder her et lys, hvorfor man antager, at her ligger en skat skjult. p. jensen, kværndrup.
Flere nulevende personer har set den lyse flamme stå op af Krattehullet på kjøbmand Hilflings mark i Sønderby. Der ligger nemlig skjult en skat. r. dyre.
Sønden for Høgsted by er der en vej, som kalde:, Hulvej, fordi den har meget sandede og dybe hjulspor. Der brænder tit lys, og efter gammel tro er her også en skat skjult. georg himmelstrup.
da.etk.DS_03_0_02178
Her i Vejle Nørreskov lidt fra Vejen til Bredballe og på den anden Side af Skyttehuset har Fiskerne set et Lys stå og brænde, det kan godt sees fra Vejen. Så var der en gammel Mand, han er død og henne nu og hed Kristen Knudsen, han kunde både vise Vand og Penge, og ham fik de så til at lede efter Stedet, for de mente jo, der var en Skat skjult der, og...
da.etk.DSnr_01_0_00804
Oppe mellem Kobberø og Randrup i Sydty er der i heden en stor kjæmpehøj, der hedder Hjælpensbjcerg. Ved den er der den mærkelighed, at der på den ene side næsten oppe ved toppen er en kilde, som sjælden — nogen siger aldrig — bliver tør. I ældgamle dage, da vort fædreland var hærget af fjender, samledes alle de kostbareste skatte sammen i en af...
da.etk.DS_03_0_02343
En kongeløsen er så stor, at når kongen sidder på sine knæ, og man hælder pengene ud over ham, og de ruirer selv ned, som de vil, så kan de helt skjule ham til sidst. Når han bliver taget til fange et eller andet sted, kan han kjøbe sig fri med den kongeløsen. søren hansen, hårup. ;
da.etk.DS_03_0_02364
I nærheden af byen Hjørring findes 5 høje, som kaldes Klinghøje, om hvilke fortælles følgende historie: Nogle, som om natten rejste der forbi, lagde mærke til en stærk glands fra en af højene, så at den hele høj syntes at brænde i ild, og de kom derved til den overbevisning, at der lå skjulte skatte gjemte i den. Den næste dag kom folk derud, for ved...
På toppen af Skarreklit skal stå et sølvfad fuldt af guldpenge. Man siger, at der har været prøvet på at tage det, men dette har altid ført til ulykke, og nu står skatten i fred. En meget gjerrig mand hørte om skatten og besluttede at tage den. Han fik lavet stiger og andre nødvendige redskaber og gjorde sig så rede til at komme derud selve st.-Hans nat,...
Omtrent $00 alen øst for Menstrup ligger Elmebjoerg eller Menstrup bjærg. Der fortælles, at oppe på bakken under en stendysse, som nu er ryddet væk, ligger skjult et guldbord. Ejeren skal en gang kjøre sin plov i stykker på det, men så skal han jo tinde det og blive så rig, at der ikke skal være ende på hans rigdom. Mine forældre ejer det stykke af...
På en af Høgsteæboernes jorder ligger en meget stor sten, som går under navnet den grå sten. Her skal ligge en skat skjult, som bliver bevogtet af en hovedløs rytter på en hovedløs so. Dog somme tider skal han nok have en sortringet kalv at ride på, men så forsvinder han altid, så snart nogen får øje pà ham. Det har også hændet sig mange gange, at folk...
Lidt syd for Vium ligger Bredhøj. Folk havde flere gange set lys på den, og det var derfor sandsynligt, at en skat var skjult der. Et par mænd prøvede på at hæve den, hvilket naturligvis skulde gå stiltiende af. Da de havde arbejdet en tid, kom en lille person kjørende med seks mus for et skovlblad og spurgte om vej til Vium. Men uagtet deres undren over...
En tommermand gik en gang fra sit arbejde og hjem efter. I det han nu kom over en stor mark, så han et lys brænde med blå lue. Nu vidste han nok, at når man så et sådant lys, måtte der ligge en skat skjult neden under; men hvis det brænder med rød lue, skal det ikke være værd at gå derhen. Nok i det, han gik altså hen til stedet, men ligesom han kom...
En Fæster til Gården Øland var bleven så forarmet, at det var ham umuligt at udrede sit Landgilde til Herremanden, og hvad Afgifter der ellers var, derfor truede han ham med at jage ham fra Gården. Nu gik der det Sagn på Egnen, at der lå en Skat skjult i Jorden et Sted på Øland Mark, og den kom til Syne hver SantHans Aften, idet en stor Kobberkjedel skød...
da.etk.DSnr_01_0_00843
Imellem fiskerbyerne Langerhuse og Knopper er der for nylig fundet et par guldmønter i sandet. Den ene bar årstallet 1592. De er lidt tyndere og mindre end vore tyvekronestykker og lidt blødere. Værdien er antagelig mellem 14 og 15 kroner. På samme sted af stranden er der af og til, så længe man kan mindes, funden guldmønter. Strandboerne kalder disse...
Her i Dalby levede en gårdmand ved navn Peder Andersen, som de gamle endnu meget godt kan huske. I hans ungkarls-dage traf det sig, at her kom en fremmed mand til byes, som forstod den sjældne kunst at kunne oplede guld- og sølvpenge, hvor man så end gjemte dem, og opsøge skatte, som lå skjult i jordens skjød. Da manden havde set sig lidt omkring her,...
Jeg har ingen steder på et lige stort jordsmon set så mange kjæmpehøje, som der for tredsindstyve år siden fandtes i den sydlige side af min fodebyes mark, Trabjærg i Borbjcerg sogn. Rækken af disse går i sydvestlig retning fra Sevel sogneskjæl hen imod Mejrup kirke, og enkelte af dem havde særskilte navne som Storehøj, Klovnhøj, Salshøj o. s. v....
da.etk.DS_01_0_01187
Omme ved Vinding Land, der hvor Lars Peter Jørgensen nu boer, der lå forhen et bitte Hus, som var ejet af en Mand, der hed Søren Lavrsen, og han ejede et Skib, som han sejlede med fra Vejle til Kjøbenhavn, det var jo, før Damperne kom i Gang. Så vilde Forældrene en Søndag gå til Kirke i Vinding, og Børnene vilde følge dem et Stykke på Vej op gjennem...
da.etk.DSnr_01_0_00845
En af Bakkerne ude ved Bulbjærg bærer Navnet Troldeting, og der siges, at Troldene har holdt Ting der i gamle Dage, men Tingstedet blev forstyrret, fordi to af de værste Trolde kom op at slås, og de tildængede hinanden med store Sten, som endnu ligger på Stedet uden nogen som helst Orden. I nogle af dem kan man godt se Mærker af Troldenes Fingre. Man har...
da.etk.DSnr_03_0_00026
106