Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
103 results
Danish Keywords: skat
En milsvej fra byen Tisted ligger en sø, som kaldes Lendrup sø, i hvilken der ved klar himmel såes en med hank forsynet firkantet sten ligesom en kiste. Derfra hidrører måske de omboendes formening, som bestyrkes ved et gammelt sagn, at der er gjemt skatte i den af penge eller guldsager. Jutlandia pg. jo.
da.etk.DS_03_0_02273
En gammel mand, der boede i det sted, som ligger lige under Dyret, grov efter skatte i bakken, for han havde hørt, at der skulde ligge en skat der. Han kom også til en jærnbeslagen kiste, og der stod specierne på kant i den, og den var stoppet helt fuld. Så gav det et dybt suk, og han blev bange og gav et skrig, og så sank skatten igjen. hans mand,...
da.etk.DS_03_0_02311
IDyret, som er en meget høj og stor banke i Onsbjærg sogn, siges at være en skat, som en dronning lod nedgrave i krigstid. Flere gange har nogle husmænd fra Onsbjærg prøvet på at finde skatten, men hver gang uden held. To mænd gravede en gang tre torsdag aftener i træk, men tredje aften, da de var lige ved skatten, som lå i en kjedel, blev den ene af dem...
På Øland mark var et sted, hvor man sagde, at der hver st.-Hans aften skød en kjedel op af jorden fuld af guld og skatte, og ovenpå den lå en lille sort hund. Så var der en mand, der var kommen i forlegenhed, han skulde af med hans landgilde, og han havde ingen penge. Det hørte hans lille datter, og da hun nu vidste af den skat at sige, og det igjen blev...
Ude i Ajt er der så mange høje, og iblandt dem er en, der kaldes Kongehøj. Der mente de, der var en konge begravet. Så blev de Ajt mænd enige om at grave i den høj for at finde nogle skatte. De gravede, og der kom lige sådan både et og andet, først en hund, og han rendte og hoppede længe, men de blev ved at grave. Endelig kom de nær til skatten, og så...
da.etk.DS_03_0_02292
En halv fjerdingvej fra Selling ved Hadsten å og lige osten for Hadsten station, er der et høl, som kaldes Kjedelhvilet. Der blev en kjedel sat ned, den gang Svenskerne var her i landet, og den var der en skat i. Senere blev der prøvet på at tage den op, og der var 16 heste spændte for brandhager, som de kastede i kjedelen, og de rykkede også det ene øre...
da.etk.DS_03_0_02280
En kiste fuld af sølv og guld skal efter sigende være sænket ned i åen ved Højris i Ikast sogn. Det var i den tid småkongerne lå i strid og kiv med hinanden, at en konge kom til Højris for at angribe den der boende konge, som han også overvandt. Men i forvejen lod den overvundne konge sine skatte lægge i en kiste og sænkede den derpå ned i et høl i åen,...
da.etk.DS_03_0_02425
Der var Bjærgfolk i Lindbjærg. Der blev gravet ned efter Skatte i den. Men så stod Dalsgård i lys Lue, og da de rendte efter det, var Skatten forsvunden. Anders Dal, Mammen.
da.etk.DSnr_01_0_00816
Hjtlpensbjixrg, beliggende i Kobberø, Sydty, har oven på to knolde eller småhøje. Bakken skal dække et skib med gyldne skatte. Masterne dækkes af knoldene, n. p. jensen, hassinc.
da.etk.DS_03_0_02342
Nord på på Sild er skatte begravet i en skonnert, som alt er sunket indtil rælingen. Der er nogen, der har forsøgt at udgrave dem, men havet sammenskyllede det altid igjen. Hvor længe den har ligget der, véd man ikke, men den skal dog have ligget der i over 100 år. Der er fundet sølvbeslagne maghonisøjler i skonnerten. h. p. barfod.
da.etk.DS_03_0_02238
Nord for Løgager Vesterskov har der været en Høj, som nu er jævnet. På den Høj har der tit været set Lys, og der skal være en stor Skat i Højen, hvorfor der tit er gravet efter den. Det hedder sig fra ældgammel Tid, at der ligger en Guldkalv på den nordøstlige Side af Løgager Mark, som ejes af Niels Andersen. I gammel Tid har de også tit set Lys brænde...
da.etk.DSnr_03_0_01325
I gamle dage, da Skareklit ikke var så utilgjængeligt som nu, var der en konge, som, da han skulde i krig, samlede sine skatte sammen og gjemte dem i et meget stort guldfad, som han nedgravede på toppen af Skareklit, men da han kom tilbage, havde Vesterhavet gjort klippen utilgjængelig, hvilket den siden den tid har været, og kongeskatten ligger der...
Ved en anden lejlighed, lykkedes det dem også at få pengene. Der var kommen en gammel student, som vidste, at der stod en skat et sted, og de gravede ned og kom også til kjedelen. Da lå der en flåd kalv på den oven på pengene. Det vidste studenten råd til, han trak hans frakke af og lagde ved siden af og tog så denher kalv så sindig, som han kunde, og...
da.etk.DS_01_0_01256
Min Moders Bedstemoder, Gamle Matter Clausen, har fortalt, at de i deres Hus i Slotsgade i Åbenrå havde en Tønde i en Kjælder, som Spildevandet løb ned i, og der fik de at se, at der sad <m Skade med en rod Hølle på den Tonde. Så troede de, der lå en Skat bogravet under den og vilde have den kastet op. I samme Hus oppe på Kvisten boede en Mand, som de...
da.etk.DSnr_03_0_01425
I den østlige del af Tim sogn ligger et hus, der kaldes Bjærghuset. Det har fået navn af nogle bakker, som ligger der omkring, og hvori folk i gamle dage troede, at der boede bjærgmænd. For mange år tilbage i tiden blev mændene i Nordestgårde og måske nogle flere mænd fra omegnen enige om, at de en nat vilde soge efter bjærgmandens skatte i bemældte...
da.etk.DS_01_0_01171
1 Sejldal mellem Logager og Funder Å ligger en Guldkalv. På en Lyngbakke ved Iversdal i Gjedsø Skov ligger tre store Sten i en Hakke fra Nordvest til Sydøst. Der er gravet efter Skatte omkring ved hver af de Sten. P. G. Jensen. Tim S., Vrads H. Optegnet af S. Pedersen.
da.etk.DSnr_03_0_01400
Min Mand siger også, at der har været Tale om Lys der inde i Jakob Jensens hans Broders Have, og de mente, det var for Skatte, der var gravet ned, men der er da ingen Ting fundet
da.etk.DSnr_03_0_01315
Min Moder fortalte, at de mange Gange kunde høre Dummer inde i Isbjærg, der ligger lige Nord for Varde, og det kunde ordentlig dumre ind under Byen. Folk troede, at det var Bjærgmanden, der slog hans Kiste i Låse. Så var der en halv Snes Mænd, der vilde prøve at kaste hans Skatte op, og de begyndte på det en Nat. Men da de var komne et Sæt ned, så var...
da.etk.DSnr_01_0_00822
På Samsø boede en viking ved navn Espen. En gang kom han til Jylland, og i et slag, som han leverede her, faldt han. Da hans enke fik underretning herom, lod hun sine skatte nedgrave i en høj, som ligger på Tanderup husmandslodder i nærheden af havet, og højen har derefter fået navnet Espens høj. Ovenpå højen lå ind til for et par år siden en kampesten,...
Der er en stor høj sydost for Frorup, som er bleven set at stå på fire gloende pæle. En mand var en gang ved at grave en skat ud af den, men fik da pludselig sin gård at se stå i lys lue. Han stræbte da blot at komme hjem, men der var alt ved det gamle. Han lovede for, at han aldrig skulde begynde at grave efter skatte tiere. V. Bennike.
da.etk.DS_01_0_01189
261