Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
28 results
Danish Keywords: konge
Der har været en Konge i Nykjøbing og én på Bellinge. Der skal være gravet en Skat ned på Bellinge Slotsplads. Hver Tampernat brænder der et Lys over den Plads, og så kan man grave Skatten op. Men man skal tie stille, og der kommer mange Ting og vil friste én til at tale. Niels Joh. Heyn, Skjelby. S. Kirkeby S., Falsters Sønder H.
da.etk.DSnr_03_0_01367
Ude i Ajt er der så mange høje, og iblandt dem er en, der kaldes Kongehøj. Der mente de, der var en konge begravet. Så blev de Ajt mænd enige om at grave i den høj for at finde nogle skatte. De gravede, og der kom lige sådan både et og andet, først en hund, og han rendte og hoppede længe, men de blev ved at grave. Endelig kom de nær til skatten, og så...
da.etk.DS_03_0_02292
En kiste fuld af sølv og guld skal efter sigende være sænket ned i åen ved Højris i Ikast sogn. Det var i den tid småkongerne lå i strid og kiv med hinanden, at en konge kom til Højris for at angribe den der boende konge, som han også overvandt. Men i forvejen lod den overvundne konge sine skatte lægge i en kiste og sænkede den derpå ned i et høl i åen,...
da.etk.DS_03_0_02425
I gamle dage, da Skareklit ikke var så utilgjængeligt som nu, var der en konge, som, da han skulde i krig, samlede sine skatte sammen og gjemte dem i et meget stort guldfad, som han nedgravede på toppen af Skareklit, men da han kom tilbage, havde Vesterhavet gjort klippen utilgjængelig, hvilket den siden den tid har været, og kongeskatten ligger der...
Der er en høj på Torslev mark, de kalder kong Galtes høj, den er kun to agerlænger vesten for byen. Den skal være så rig, at den kan løse vor konge, når han bliver fanget. De har også kastet efter den skat, men har ikke fundet noget.
da.etk.DS_03_0_02366
Fæmø skal oprindelig have været bebygget af tre konger. F. Dyrlund.
da.etk.DS_04_0_00017
I Bække-egnen går det sagn, at en sten skal findes, hvorunder en konge ligger begravet tillige med en guldhest, andre siger: en syvårs skat, og når denne bliver funden, da oprinder en gylden tid for Danmark. Ved den lejlighed, at runestenen fremgravedes, blev sagnet atter levende, men skatten hævedes ikke denne gang. a. olrik.
Oppe mellem Kobberø og Randrup i Sydty er der i heden en stor kjæmpehøj, der hedder Hjælpensbjcerg. Ved den er der den mærkelighed, at der på den ene side næsten oppe ved toppen er en kilde, som sjælden — nogen siger aldrig — bliver tør. I ældgamle dage, da vort fædreland var hærget af fjender, samledes alle de kostbareste skatte sammen i en af...
da.etk.DS_03_0_02343
I Silkeborg Vesterskov ved Kongshuset er fundet Guldringe og Guldarmbånd, og der har nok i gamle Dage stået en Kongebolig. I Dybdal skal ligge en Kongelosning. Nu er Kongshusel en Skovfogedbolig i Statsskoven. En Mand var en Dag ved at slå Lyng i Dybdal, og da kom han til en stor Sten. Han satte au Iraskoene der og smed Lyngjærnet og lob efter en Spade....
da.etk.DSnr_03_0_01413
I Nærheden af Silkeborg skal der i gamle Dage have boet en Sysselkonge. Han kom i Krig med en anden Konge, og SilkeborgKongen måtte flygte. Men han havde en stor Skat af Guld og Kostbarheder, dem gravede han ned ude i Pårup, Funder Sogn, og det er endnu ikke lykkedes nogen at finde den. Funder S., Hids H. Efter Peder Rasmussen i Kragelund. Opt. af J....
da.etk.DSnr_03_0_01344
Der var en kone fra Vole, som fortalte, at mens hun var hjorde og skulde passe høvderne ude i heden imellem Vole og Sorring, kom hun en dag til en stor flad sten med skrift på. Men i det samme skulde hun hen at møde, og så lagde hun hendes meldmader på pladsen for at finde den igjen. Men alt det hun så ledte og ledte, kunde hun dog aldrig tinde den sten...
da.etk.DS_03_0_02234
Den konge på Silkeborg, der har gravet guldet ned, han troede, te fjenderne skulde have kommet oster fra. Så styrkede han muren for osten på slottet, så den kunde ikke lade sig skyde ned. Men de narrede ham og kom fra nordvest og skød så på ham fra Balle bakker. Det var den gang krudtet var bleven opfunden, og nu skod de hans borg ned derfra. På de tre...
da.etk.DS_04_0_00020
Der boede en konge i Hostrup, han kaldtes kong Ho, men ban bavde ikke større rådighed, end en herredsfoged har nu om tider. Så byggede han Hobro bro, for før den tid var der kun et færgested over åen. Samme konge ejede seks gårde, der lå en fjerdingvej fra Hobro i det østerste af bymarken, de kaldte dem Kirkegårdene, for der lå en kirke ved dem. Så vilde...
Øland er jo en gammel Hovedgård, og den er brændt to Gange, men når den brænder tredje Gang, skal der findes en Skat i en Høj ude på Marken til at bygge Gården op for. Men for det sker, må der ingen røre ved Højen i den Hensigt at grave Skatten ud. Den Høj ligger tæt ved Gården og er omgivet med Vand, så det tyder på, at her har ligget en Borg med Grav...
da.etk.DSnr_03_0_00701
I Hanning ligger tvende par bøndergårde, som kaldes Kongensholm, og flere steder i den tilgrændsende, kun ved en lille bæk fraskilte, del af Dejbjærg sogn bærer det samme navn. Alt dette skal i gamle dage have været forenet under en stor gård, hvor der boede en konge. På marken sees en række af kjæmpehøje, og i den største af dem skal en konge, i den...
Henne på LunSjærg mark er tre høje. En aften for mange år siden kom der to herrer fra Kjøbenhavn til et skovfogedsted om aftenen og sagde til de gamle skovfogedfolk: "Kan Ivise os den høj, der ligger osten for Værum Øled, for den skal være rigere end kongens skatkammer". Det havde de nemlig læst i nogle gamle bøger ovre i Kjøbenhavn. Så tænkte de gamle...
da.etk.DS_03_0_02198
En brøndmand der vester fra var med en mand, der sejlede med pramme til Randers, og de kommer til min svoger Udstrup, som ejede gården her, og beder om tilladelse til at grave i hans mark. Brøndmanden var en stor og færdig mand, og lad os nu give ham det navn Jens Kristian. Prammanden sagde, at han kunde se alt sølv og guld, der var i jorden. Som vi så...
Der skal i gammel Tid have rådet en Konge over Salling, som boede på Sallingsholm. Voldpladsen vises tæt ved Åen, der I i r gjennem Ås/edKjær. Han kom en Gang i Krig med Morsø Kongen, der kom med en stor Hær og belejrede Gården. Borgen var dog for stærk, så de kunde ikke tage den med Vold, og så besluttede de at udhungre den. Det gik så vidt, at de kun...
I Oster-Jærndr up, O.-Brønderslev sogn, boede engang en mand, som kaldtes Mads Konge. Han var ved voldsomhed og uredelighed bleven rig på guld og sølv. Sine store skatte nedgrov han i sandbanken norden for gården, men ude på møllevejen lagde han nogle guld- og sølvpenge. Når nu én og anden kom forbi og tog et par af disse skillinger op, da lod M. K. ham...
Hellig-tre-kongers nat, da klokken slog 12, slukkede pigerne lyset i deres kammer, og tre af dem gik ned gjennem gården hen i porten, hvor de satte sig ned på en vognstjært og bar sig ad, som når børn hører hverandre i deres lektier. Det var Hellig-tre-kongers verset de gjentog for hverandre, og når de kunde det, begyndte “Hellig-tre-koogers rejsen”. 3...
da.etk.JAH_04_0_00411
81