Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
62 results
Danish Keywords: kok
Ude i Ajt er der så mange høje, og iblandt dem er en, der kaldes Kongehøj. Der mente de, der var en konge begravet. Så blev de Ajt mænd enige om at grave i den høj for at finde nogle skatte. De gravede, og der kom lige sådan både et og andet, først en hund, og han rendte og hoppede længe, men de blev ved at grave. Endelig kom de nær til skatten, og så...
da.etk.DS_03_0_02292
Sydvest for Værum ligger Karrishøj. Den var der en Skat i, og nogle Folk tog dem da for at grave den ud. Så kom de til en Kjedel og fik i Ørene af den, men så fik de i det samme Øje på to Kokke, der kom kj ørende med et Læs Hø nede i Skjærvad, sådan kaldes et lavt Sted eller Eng der neden for. Så gav de nok en Lyd fra dem, nok er det, Kjedelen slap fra...
da.etk.DSnr_03_0_01368
Skatten i Dagbjsrg das . . De kom til en kjedel med to ører, og derpå lå en lille hund. Så trak den ene af sin frakke og lagde den på. Derefter løftede de kjedelen. I det samme kom en kok trækkende med en svensk harve. De holdt godt fast. Den ene kom til at se op, og så siger han: "A se, nu brænder hele Dagbjærg by!" Da sank kjedelen, men de holdt så...
da.etk.DS_03_0_02330
Søren Jensen i Avning havde en høj på hans mark. Så kom der en omrejsende nordmand, der hed Snot-Tammes, og han sagde, at Søren besad stor rigdom i den høj. De er jo kloge, deher nordmænd. Så skulde de ud at grave, Søren og så karlen. Skatten skulde være i en kjedel og ligge under en stor sten. Allerbedst som de graver, går det rent ravgalt. Der o kom en...
Et Sted i Salling, rimeligvis i Brondum, ligger en Høj, hvor der var begravet en Skat i, for det kunde de se, der brændte Lys på den. Så var der to Mænd i Byen, der besluttede at gå op og grave den Skat ud. De gav dem i Lag med Arbejdet, og så kom de omsider til en stor Kobberkjedel, der var fyldt med Penge, men ovenpå Kjedelen lå en vældig stor, sort...
Der skal have været en rig Grev Otto fra Rosenvold, som grov en stor Skat ned i Skoven der, og den var gjemt i en Messingkiste. For at finde den Skat, skal man være 4 Mand, og den ene af dem skal være ugift. De skal møde ved Fuldmåne en Torsdag Nat lige ved Midnat. En Gang blev også fire Mand fra Stovby enige om at gå hen og finde Skatten, og de fik fat...
da.etk.DSnr_03_0_01370
En karl oppe af Holsten, eller hvor han var fra, han drømte, at der var så mange penge i Lodal henne mellem Roslev og Bajlum. Så spørger han sig frem efter pladsen og finder den også. Han grov ned og fandt pengene. Der sad en kok på dem. Så trækker han af hans uderfrakke og sætter kokken på deståend, lav han tog pengene. Men han tog dem ikke allesammen....
da.etk.DS_03_0_02450
Min oldemoders fader og så en anden mand deskulde til at grave Tr<ehøj ud ved Halling skov. De fik den også jævnet, men da de hørte noget, der klingrede, grov de længere ned og kom til den pæneste kiste. Ved de så kom til den, tænkte de: "Hvordan skal vi nu få den op?" De får rebe på den og får også den ene ende lettet, så det fik luft. Da kommer der...
da.etk.DS_03_0_02308
De grov i tre nætter i Stjærnehøj lidt nordvest for Lystbæk-gårdene i Ulfborg. Tredje nat kom de til en stor kjedel. Så kom to sorte kokke op af højen og trak et hølæs og gik tre gange rundt om højen. Tredje gang sparkede den ene ud og slog svingeltræet i stykker. Så sagde den ene af mændene: "Det var da et helvedes spark af en kok." Nu stod de lige oven...
da.etk.DS_03_0_02295
På Skanderup mark gik der en gang et ord om, at der var et kongeløsen nedgravet, for nogle havde set lys brænde over stedet ved nattetide. Der var da straks nogle, som vilde grave det op. De fik også gravet så dybt, at de kom til en stor kiste med hanke i, men det hele skulde jo gjøres tiende, og de lavede sig da også til at holde deres mund. Men just,...
da.etk.DS_03_0_02291
Der fortælles om en høj her nede sønden for Hundsbæk, at deri ligger en skat. Mange har hørt ligesom et kistelåg smække i. En fem, seks karle blev enige om at kaste efter den og kastede i flere nætter. Den sidste nat kom de til en stor jærnbunden kiste med store jærnhåndfang i. Når de så tog i de håndfang og lettede op og ned med kisten, kunde det skrabe...
da.etk.DS_03_0_02298
Der sidder en pengekasse i Tørring å. En gang har den siddet lidt oven for åen, og da brændte der lys over den. Så havde to mænd en gang fået dether lys at se, og de havde kastet egstål til det, hvorpå de næste nat vilde grave skatten op. De kom også til den, det var en stor grubekjedel med penge, men da de nu havde fået den op, kom et læs ris forspændt...
I Tvehøje på Døstrup mark er en stor skat begravet. Da de fire gårdmænd i Døstrup by en gang havde fået i sinde at grave skatten op, drog de derop og kom så vidt, at de kom til en stor kobberkjedel fuld af sølv og guld. Men da de vil trække den op, seer de, at alle fire gårde står i lys lue. Mens de så efter det og begyndte at løbe, så lukkedes højen...
da.etk.DS_03_0_02299
I Pimphøj i Gudtim ved Lemvig ligger der en skat begravet. En gang prøvede to mænd på at grave den op om natten. De fandt den også, men da de skulde til at hive den op, så de et læs hø komme kjorende forbi højen, forspændt med seks kokke, og den ene slog bag ud og slog stjærten på vognen i stykker. Det var for meget for de gode mænd at tie til, og den...
da.etk.DS_01_0_01233
Der var en gang et par mænd, som havde hørt en pengekiste klingre i en høj. De gravede da i den for at finde skatten og ganske rigtig, de fandt også kisten. Arbejdet skulde ske stiltiende, men idet de kom til kisten og vilde tage fat på den, så de til deres forbavselse eu skikkelse som en kok, der red på en stor, sort hund. Den ene af mændene udbrød da:...
Der var en skat i Kloonhøj. Mange var gået efter det og vilde finde den, men de gik vild til hobe. Alle Vole mænd gik en aften ud efter skatten, men de vilde gå langs byskjellet for ikke at gå vild, og så havde de en lygte med. Så kom de til at grave og kom endelig til en kjedel. Da kom der en rød kok hoppende om dem og gav vinde fra sig. Så gik lygten...
Min farbroder, som jeg er opkaldt efter, boede ovre i Revsing nær ved Revsing sø. Her i søen, fortælles der, skal en prinsesse være sunken ned med sin karm og rned meget guldstads. Flere har fisket efter skatten, men kun fundet en kobbergrubekjedel, der nok er bleven nedsænket i krigens tid. Tæt ved søen ligger en lille høj, hvori man også mener, at der...
Der er bleven spået af, at i den bakke her ovre i Hald, hvor Jens Holmgård boer, vesten for byen og for Kloster kirke, der var en kjedel med penge. Så vilde en hel del mænd fra Hald til at grave efter dem, og de skulde have kirkemuld på deres hoved og nogle blade i (. . . . ?) De måtte jo ikke snakke, og så begynder de at grave. En bitte krumme efter var...
da.etk.DS_03_0_02293
To Mænd grov efter en Kjedel i Groftebanke om Natten. De kom også til den. I det samme kom en Kok, der slog en stor Skid. Så sagde den ene Mand: »Tag nu ved!« Men så sut Kjedelen. Blegind S., Hjelmslev H. Kristoffer Olesen, Blegind.
da.etk.DSnr_03_0_01357
A tjente et Sted nede i Sønderjylland, hvor der også var en Andenkarl, og han fortalte mig for fuldt og fast, at hans Fader havde været med til at grave en Skat ud. Der havde brændt Lys på Stedet, og så var de komne i Tanker om at tage den. De indgjærdede den Runding, hvori de vilde arbejde, med Pæle og Ris, og det var jo en Overenskomst, at de ikke...
da.etk.DSnr_03_0_01390
164