Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
112 results
Danish Keywords: kjedel
IDyret, som er en meget høj og stor banke i Onsbjærg sogn, siges at være en skat, som en dronning lod nedgrave i krigstid. Flere gange har nogle husmænd fra Onsbjærg prøvet på at finde skatten, men hver gang uden held. To mænd gravede en gang tre torsdag aftener i træk, men tredje aften, da de var lige ved skatten, som lå i en kjedel, blev den ene af dem...
På Håjkjærsbakken (eller måske det var nede i kjæret) har de gravet efter penge. Da de kom så nær, at de så kjedelen, kom det dem for, at Peder Smeds gård brændte, og så snakkede de med hinanden om ilden, og nu forsvandt kjedelen.
da.etk.DS_03_0_02313
En soldat fortæller, at der er en hvirvel i Gudenå ved Tørring, tre mil nordvest for Vejle. Der skal være en kjedel i bunden. En mand, der vilde have den op, lod fire heste spænde for. Han fik dog kun det ene øre af den, men det vejede også atten lispund. o. chr. b.
Der skal stå en kjedel med penge nede i åen ud for Erik. Den var sat ned i fjendetid i et rummelhul. De havde brandhager i den, men fik kun ørerne af den, og siden har de ikke kunnet få den. ellen marie iversdatter, grindsted.
da.etk.DS_03_0_02278
På Øland mark var et sted, hvor man sagde, at der hver st.-Hans aften skød en kjedel op af jorden fuld af guld og skatte, og ovenpå den lå en lille sort hund. Så var der en mand, der var kommen i forlegenhed, han skulde af med hans landgilde, og han havde ingen penge. Det hørte hans lille datter, og da hun nu vidste af den skat at sige, og det igjen blev...
Sydvest for Værum ligger Karrishøj. Den var der en Skat i, og nogle Folk tog dem da for at grave den ud. Så kom de til en Kjedel og fik i Ørene af den, men så fik de i det samme Øje på to Kokke, der kom kj ørende med et Læs Hø nede i Skjærvad, sådan kaldes et lavt Sted eller Eng der neden for. Så gav de nok en Lyd fra dem, nok er det, Kjedelen slap fra...
da.etk.DSnr_03_0_01368
En halv fjerdingvej fra Selling ved Hadsten å og lige osten for Hadsten station, er der et høl, som kaldes Kjedelhvilet. Der blev en kjedel sat ned, den gang Svenskerne var her i landet, og den var der en skat i. Senere blev der prøvet på at tage den op, og der var 16 heste spændte for brandhager, som de kastede i kjedelen, og de rykkede også det ene øre...
da.etk.DS_03_0_02280
Bredkjær i Nøvling er en gammel Hovedgård. Til Nord for Gården løber Storåen i en Lavning, som endnu kaldes Bredkja^r og er overfor Asbjærg Enge. Manden i Bredkjær skal en Gang have sat en Kjedel ned der fuld af Penge og Sølv- og Guldsager. De blev satte ned lige for en Krig, og der har en Gang været prøvet på at få Skatten op, men de fik den ikke...
da.etk.DSnr_03_0_01364
En mand i Holsten drømte, at der var en skat nedgravet i Lodal Han rejste efter det og grov, til han kom til en hund, der lå på en kjedel. . . . "Du lagde mig så blødt . . ." Der blev liggende et lag penge på bunden af kjedelen, og de er der endnu. Det er da ikke underligt, at der endnu går spøgeri i Lodal. dorte johanne KR1STENSDATTER, gryn derup.
Skatten i Dagbjsrg das . . De kom til en kjedel med to ører, og derpå lå en lille hund. Så trak den ene af sin frakke og lagde den på. Derefter løftede de kjedelen. I det samme kom en kok trækkende med en svensk harve. De holdt godt fast. Den ene kom til at se op, og så siger han: "A se, nu brænder hele Dagbjærg by!" Da sank kjedelen, men de holdt så...
da.etk.DS_03_0_02330
Oppe norden for Horn ligger en lillebitte høj, som kaldes Ulvhøj. Man sagde, at deri lå gjemt en skat, og mændene i byen blev da enige om at grave den op. En nat begyndte de på arbejdet og kom også til en kobberkjedel. Idet samme kom en af dem til at se efter byen og sagde da et ord. Men dermed var kjedelen forsvunden. hans nørgård, høm.
Iruinerne af Visborg skal findes nedgravet en skat. Nogle mænd gravede efter den og var allerede nåede så vidt, at de kunde se en stor kjedel, men i det samme kom "Visborgmanden" kjørende i en vogn forspændt med pommerkokke. I det han kjører forbi, giver han den ene pommerkok et slag med pisken, så fjerene ryger af den: "Da skal a love for, te den tik et...
da.etk.DS_03_0_02303
Søren Jensen i Avning havde en høj på hans mark. Så kom der en omrejsende nordmand, der hed Snot-Tammes, og han sagde, at Søren besad stor rigdom i den høj. De er jo kloge, deher nordmænd. Så skulde de ud at grave, Søren og så karlen. Skatten skulde være i en kjedel og ligge under en stor sten. Allerbedst som de graver, går det rent ravgalt. Der o kom en...
Der blev kast efter penge i Sommerhøj på Lyby mark oster for Lyby kirke. De fandt også en kobberkjedel med penge i. Men da de nu havde fat i ørerne af kjedelen, kom der 4 skader for en karetvogn, og den ene af dem slog en stor vind. Da udbryder den ene af mændene: "Det var en stor s ... af en skade". Så sank skatten. niels Christensen, v.-crønninc.
Et Sted i Salling, rimeligvis i Brondum, ligger en Høj, hvor der var begravet en Skat i, for det kunde de se, der brændte Lys på den. Så var der to Mænd i Byen, der besluttede at gå op og grave den Skat ud. De gav dem i Lag med Arbejdet, og så kom de omsider til en stor Kobberkjedel, der var fyldt med Penge, men ovenpå Kjedelen lå en vældig stor, sort...
I den bakke, hvorpå Vestborg fyrtårn nu er bygget, og hvor der er ruiner og volde af Visborg slot, skal der være en stor skat nedgravet. En gang havde nogle bønder fra Kolby været så heldige at finde skatten og skulde lige til at tage fat i hanken af den kjedel, hvori den lå, da der i det samme kom en karet kjorende, forspændt med seks hovedløse haner....
da.etk.DS_01_0_01219
Der kom en ud til min Moders Bedstefader og sagde, at dersom han vilde trække af hans Vest og gå op til Højen tier ude på Marken og så lægge den sorte Hund, sorn lå der oppe, på Vesten, så skulde han under den finde en Kjedel fuld af Penge, og så skulde han aldrig komme til at trænge. Men det turde han ikke, og så fik han ikke Pengene. Mette Katrine...
da.etk.DSnr_03_0_01384
Ved Gården Guldvad i Torslev Sogn tæt ved Skjellet mellem Torslev og Hørby var der forhen et Vad — nu er der en Bro på Stedet—, og det kaldes Guldvad. Her skal sidde en Kjedel fuld af Guld. A troer nok, den fra først af skal være gravet op i Hjørnet af Skavange Lade og så sat ned der. Kristian Larsen, Lendum. Torslev S., Dronninglund H.
da.etk.DSnr_03_0_01359
En karl fra Jylland drømte, te han skulde finde sin lykke på Højbro i Kjøbenhavn. Så rejste han derover, gik én dag og to dage, og det blev ikke til mere. Så kommer der én og siger til ham: "Hvad går du her efter? du har jo gået her i et par dage." — "A, a drømte der ovre i Jylland, men skiid med det!" — "Ja, hvad drømte du?" — "Å drømte, te a skulde...
da.etk.DS_03_0_02446
En mand i Guldager ved Hobro flyttede sin gård ud, og han splittede da de gamle egesyler ad. Iblandt disse syler var der en, hvori der var boret et hul, og en egepind, som var banket ind deri, sad udenfor. Da den var trukken ud, fandt de en seddel i hullet, hvorpå var skrevet: "Ni fodsfjed fra Tisteddal under den store eg stander en kjedel fuld af...
292