Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
20 results
Danish Keywords: kant
En gammel mand, der boede i det sted, som ligger lige under Dyret, grov efter skatte i bakken, for han havde hørt, at der skulde ligge en skat der. Han kom også til en jærnbeslagen kiste, og der stod specierne på kant i den, og den var stoppet helt fuld. Så gav det et dybt suk, og han blev bange og gav et skrig, og så sank skatten igjen. hans mand,...
da.etk.DS_03_0_02311
Der har gået skov fra Risgård buske og ud efter Lovns, og der har stået et træ ude i skoven på kanten af Lovns bakker, det har der stået et lys ved. Den gang træet blev gammelt, så var der en kløft i det, og i den kløft sad en seddel, hvorpi der stod, at under den tredje eg vesten for det træ, seddelen sad i, skulde der ligge en hoben penge. Der blev nok...
da.etk.DS_03_0_02402
Under Kong Kristian den anden blev Hastrup belejret af Bønderne. Gården lå den Gang på en 0 midt ude i Søen. Manden lod så en Kiste med Guld og Sølv og Kostbarheder sænke ned i Søen, den vilde han give Sønissen, for at han skulde hjælpe til, at Vandet ikke skulde fryse. Men det frøs alligevel, og Fjenderne gik over og indtog Gården. Den Kiste var der så...
da.etk.DSnr_03_0_01361
En gammel mand i Lille-mølle grov en malmgryde op, men han grov en tå af den. De troede, den var fra Svenskernes tid, og var gravet ned den gang de var her. Folk mente, at der var penge i den, for folkene kom dem fra den tid. Så fandt de også et svært fyrbækken, der var gravet ned. Mig og en anden hjordedreng sad og brådede i en sandgrav lige norden for...
På slotspladsen ved Bellinge ligger der en skat begravet, men den er ikke god at få fingre i, for man må ikke tale et ord, fra man begynder at grave efter den, og indtil man får den i hus. Nogle mænd fra egnen har en gang prøvet på at grave den op, og de havde også fået kjedelen, der var fuld af penge, op til kanten af hullet, som de havde gravet, men så...
da.etk.DS_03_0_02256
Hjælpensbjærg er en bakke tæt ved Vestervig sogneskjel i Gjætrup sogn med dale rundt omkring. Der er to høje på den, og i den øverste kant af den er en kilde. Idenne bakke står et guldskib med en mast op i hver af højene, og når der bliver sådan trang, at der ikke er andre råd, så skal det hjælpe noget til. Således er det også med skatten i den...
Der skal være en skat i Troldhøj, som ligger i Skivholme skov. To mænd fra Fajstrup - den ene hed Kvak-Mads - vilde grave efter den. Så kom de til en kjedel, og nu siger Kvak-Mads: "Se så, nu skal den F. ta' mæ hålld." I det samme kom der en stor kok op af højen og slog manden på låret, så det blev brækket, og han blev lam alle hans dage, men kjedelen...
A havde en gammelfader, han gik til hove til Dybvad i Skjæve sogn. En aften blev det noget sildig, og der kom han efter en mand med en kjæp i hans hånd. Nu vilde han gjærne have følgeskab, og så trak han af sted for at ville nå ham men det kunde han ikke. Så gik vejen forbi en dam, og der ser min gammelfader, at skikkelsen skred tværs over, men selv...
da.etk.DS_03_0_02436
Allerede tidligere havde adskillige set lys brænde ved Kalægums høje, og sidst havde en mand i afvigte vinter set det, men da han straks sagde det til de omstående, gik og lyset øjeblikkelig ud. Nu hændte det sig en aften sildig ved sengetid, at en kat var kommen ind i stuen, og da manden tillige med sin pige var i færd med at jage samme ud, så han hen...
da.etk.DS_01_0_01165
Vesten for Torp ved siden af Remmerne sidder en stor kobberkjedel fuld af guld. Mange har stødt mod kanten af den, men så snart man ser efter den, synker den, og folk véd nok, at det ikke nytter at grave efter den, for den kan ikke tàes, før Karby kirke brænder tredje gang. Men så kan den fåes, for da er byerne så fattige, at de ikke kan bygge den op...
I Alsbjcerg bakker er der en top, der hedder Stinnekold. Der var to mænd, der havde hørt, at der skulde stå en ork, og den vilde de kaste efter. Så kom de også til den, og den gang de tik den til den øverste kant af jorden, sagde den ene: "Nu skal du sku bie!" Men så beholdt han kun håndfanget af ørken. Kristen Kjeldsen, Ullerup.
da.etk.DS_01_0_01176
Hyrdedrengene hørte i lange Tider hver Aften, ved det Lag Solen gik ned, at det gav et Smæk nede i Jorden på et vist Sted på en stor Lyngbakke oven for Randbøldal. Så siger de det til Gårdmændene oppe i Randbøl By, da de bestemt havde opdaget Stedet. De begav sig derud og hørte også Smækket der nede i Jorden. Så var de inde på, at her var en Skat...
da.etk.DSnr_01_0_00821
Længe før Ruderne boede der en mand på Kjællingbøl, som hed hr. Mogens. Denne hr. Mogens var ret godt bekjendt for sin dygtighed i at samle penge. Han var heller ikke så nøje med, om han fik dem ind med rette eller urette, når han blot fik penge, var han glad. Imidlertid gik det ikke hr. Mogens ganske, som han havde ventet, ti fjenderne kom her ind i...
Der var en gammel kone i Gammelby, hun døde 1840 og var bekjendt i vide kredse for hendes lægekyndighed og gav sig af med at kurere alle slags sygdomme. Hun havde, som hun selv sagde, været ved æ Vesterhav og ved æ Østerhav, og hun kunde også hekse, så folk var virkelig lidt bange for hende. Det fik hun egentlig skyld for, ved det, hun mumlede og...
da.etk.DS_03_0_02373
På marken nord for Jandrup ligger to høje, hvori der har været bjærgmænd. Den ene kaldes Lerpotshøj, fordi den ligger i et stykke fællesjord, hvor der er lerpytter. Den anden kaldes Påhøj. To mænd gravede en gang efter skatte i Lerpotshøj. Jandrup by i lys lue. Så sprang der to vildsvin ud af højen. Menende, at vildsvinene også var værd at tage med, og...
I Nimtoft er nogle høje, som kaldes Søhøjene. Mølleren i sognet vilde ud at grave i en af dem, for han troede, der var en skat, og han begyndte på arbejdet, men så kom der en hund til ham, som viste tænder, ihvordan han vendte sig, og han kunde ikke gjenne den væk. Han lod sig dog ikke anfægte af det og blev lige godt ved at grave. Da skred jorden sammen...
Helt tidlig en pintsemorgen før forstprædiken kom Klokke-Jens ind i skolegården og hilste nok så pænt godmorgen. Han så forfærdelig ud. Han havde en tidlang haft ondt i hans tænd, og så var han gået over til Kristian Ladefoged i Lille-Rørbæk, for han vidste råd for alting. Han skulde så til at kurere på Jenses tænd, og lægger så et stort...
da.etk.JAH_06_0_00173
Stilling sø ligger der en kirke på bunden af. I stille vejr kan en se murene, og der ligger en stor skat der nede i en jærnbeslået kiste. De Svolbjærg folk var sejlede ud med to både efter at ville have den, og de havde ladet dem slå hager ved smeden, som de kunde slå i, og de havde også fået kisten lige til kanten af begge bådene og var ved at sejle ind...
da.etk.DS_03_0_00744
En Kone i Homå har fortalt, at hendes Bedsteforældre havde et Sted, hvor de kunde have en Hest og et Par Køer. Men den ene Ko døde altid for dem. Lige så såre de havde én kjøbt og fik den sat ind i Båsen, så døde den Natten efter. Det varede sådan ved i År og Dag, og Manden var bleven næsten helt rungeneret ved at kjøbe Køer uafladelig. Han gik nu og...
da.etk.DSnr_01_0_00311
Nede ved landevejen, nordost for Bendstrup har der været en mølle og en mølledam. I kanten af denne under en stor sten skal ligge en skat nedgravet. Denne molle har naturligvis hørt til Bendstrupgård, som har ligget på en odde, der går ud i den nuværende eng. Der er nu ikke længere noget, som viser for, at her har ligget en herregård, ti på pladsen, der...
da.etk.DS_03_0_01267
59