Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
47 results
Danish Keywords: gjemt
En milsvej fra byen Tisted ligger en sø, som kaldes Lendrup sø, i hvilken der ved klar himmel såes en med hank forsynet firkantet sten ligesom en kiste. Derfra hidrører måske de omboendes formening, som bestyrkes ved et gammelt sagn, at der er gjemt skatte i den af penge eller guldsager. Jutlandia pg. jo.
da.etk.DS_03_0_02273
På Vole mark ved Skanderup skjel ligger en høj, der kaldes Ormknolden. Tæt ved denne høj har en gang været en sten med læsning på, og under den skal der være gjemt en skat. En gang var en præst i Linå ovre at søge om skatten, men han kunde ikke hitte stenen. Så var det en anden gang, at en mand fandt denne sten. Manden ruskede nogle lyng og lagde ovenpå...
da.etk.DS_03_0_02427
Oppe norden for Horn ligger en lillebitte høj, som kaldes Ulvhøj. Man sagde, at deri lå gjemt en skat, og mændene i byen blev da enige om at grave den op. En nat begyndte de på arbejdet og kom også til en kobberkjedel. Idet samme kom en af dem til at se efter byen og sagde da et ord. Men dermed var kjedelen forsvunden. hans nørgård, høm.
En gammel Mand, der hed Jørgen Pedersen, boede på Venge Mark i Nærheden af Skoven, og han har fortalt mig, at han tjente ovre i Stilling som en lille Knægt, og der var et højt Sted, som kaldes for Stilling Trehøje, og der havde han lagt sig en Dag på en af deher Høje, mens han gik og passede Kreaturerne, og der faldt han så i Søvn. »Da så a rele nok,«...
Der skal have været en rig Grev Otto fra Rosenvold, som grov en stor Skat ned i Skoven der, og den var gjemt i en Messingkiste. For at finde den Skat, skal man være 4 Mand, og den ene af dem skal være ugift. De skal møde ved Fuldmåne en Torsdag Nat lige ved Midnat. En Gang blev også fire Mand fra Stovby enige om at gå hen og finde Skatten, og de fik fat...
da.etk.DSnr_03_0_01370
I gamle dage, da Skareklit ikke var så utilgjængeligt som nu, var der en konge, som, da han skulde i krig, samlede sine skatte sammen og gjemte dem i et meget stort guldfad, som han nedgravede på toppen af Skareklit, men da han kom tilbage, havde Vesterhavet gjort klippen utilgjængelig, hvilket den siden den tid har været, og kongeskatten ligger der...
Nord for Torup nede i Mosen brændte der om Natten tre Lys, der stod i en Række. Folk troede, at der var gjemt en Skat på det Sted. Lærer Obel, Vrejlev. Tolstrup S., Børglum H.
da.etk.DSnr_03_0_01320
På Kalvø slot skal en drage ligge og ruge over syvårs skat, som skal være indsamlet i Nørre-Jylland. Samme drage skal efter sigelse være gjemt nede under en stor kobberdør. Hvem som kan finde døren, kan også finde dragen med skatten. r. h. K.
da.etk.DS_03_0_02377
Under Kalvø slot skal der ligge gjemt en stor skat. Flere havde prøvet på at drage den frem, men forgjæves, da dragen, der vogtede den, al tid fik dem vildledt. Omsider fattede dog et par modige mænd fra Rønde (Bregnet) den beslutning at ville iinde skatten, men aldrig så snart var de komne godt i lag med arbejdet, før de ved at se op på landet opdagede,...
da.etk.DS_03_0_02307
På Vejengàrds mark, der nu ejes af Niels Jokum Thomsen, står en enlig tornebusk, meget stor og bred, vesten for stationen. Der fortælles, at under den busk skal ligge en skat gjemt. Andre siger fremdeles, at den torn må ikke ryddes, ti hvis det sker, vil gården brænde. Dette er meddelt fra fader til søn i flere led. Man har sagt, at nogle har prøvet på...
da.etk.DS_03_0_02231
I Torslev sogn i en gård, der hedder Skavange, der brændte et lys inde i laden ved siden af en bjælke, og det sagn havde gået længe, at der på det sted var en skat gjemt. Endelig var der tre gårdmænd i sognet, der bestemte sig til i al hemmelighed at undersøge den ting. De listede sig så ind en nat i denne mands lade, hvor lyset stod, og fandt også en...
Lidt osten for Knudehus i Ulfborg ligger der en høj som kaldes Knudehø), og huset har navn efter den. Den høj har en gang været ret anselig, men der er gravet meget i den, skjøndt den endnu ikke så nær er gjennemkastet. Der fortælles, at der er gjemt en skat i den, og nogle karle vilde prøve på at finde denne. De vedblev at grave, til de kunde se randen...
I nærheden af byen Hjørring findes 5 høje, som kaldes Klinghøje, om hvilke fortælles følgende historie: Nogle, som om natten rejste der forbi, lagde mærke til en stærk glands fra en af højene, så at den hele høj syntes at brænde i ild, og de kom derved til den overbevisning, at der lå skjulte skatte gjemte i den. Den næste dag kom folk derud, for ved...
Der sees stundom et lys brænde på marken et eller andet sted, og der er da en eller anden skat gjemt, siger man. Det er imidlertid slemt at gjøre fortræd med sådant et lys, hvis man træffer på det. Således var der en skovfoged, som ude i Nordtorpe — en skov øst for Kværndrup by — fik et sådant lys at se, og han gik da hen og slog til det med sin kjæp,...
Der går en Løngang fra Kalvø Slots Ruiner og op til Kalvø Skov. Der er også en Høj, hvori der skal være gjemt en Skat. Nogle Mænd fra Rønde var komne i Tanker om at ville hen og grave efter den, og de giver dem også i Lag med Arbejdet. Men da de nu bedst stod og gravede, kom den ene af dem til at se op, og da blev han vaer, at deres Huse der i Rønde...
Min fader var kommen fra Treide, og min faders broder var her i gården at tjene ham og hjælpe ham til rette. Da drømte han en nat, te der lå penge inde under en gammel kværn. Så kom han i tanker om, da de lå og sov middagssøvn, at han vilde have den gravet op, og så giver han sig til at grave inde under æ gamle kværn. Det varede så ikke længe, inden han...
da.etk.DS_03_0_02438
Der var en mand på Stavsholm, der, som Lavst Brun han nu er, den mand var så klog, at han kunde lugte, når der kom noget ved havet. Så var det en nat, han gik til havet, og da kom han til æ Knopbjozrg — det er et bjærg, hvor vi skal have tre kirker i lige linje: Harboøre, Hygum og Tørring. Da kom der en grønmalet båd, som der sad en dreng i. Den slog han...
da.etk.DS_03_0_02403
En halv mil osten for Ishøj ligger en by, som hedder Hundie. Der har kong Hunding haft sin kongeborg, og byen er kaldt efter ham. En mand på Ishøj mark fortæller, at i hans drengedage var borgvoldene til endnu. De var meget høje, men fandtes kun på den nordre og søndre side af den plads, hvorpå borgen har ligget. Man pløjede i lang tid sten og tegl op....
da.etk.DS_04_0_00006
En højs udgravning skal ske fra sydost, hvis det skal lykkes. To karle fra Kastoft var en gang i færd med at udgrave en kjæmpehøj, og da de havde omkastet en del muld, stødte spaden mod en stor sten, og hvor de end prak, fornam de denne. Herover udtalte de deres forundring til hinanden, mens de lod arbejdet hvile, og gottede sig ved håbet om en fangst,...
På Rønbjærg Hede eller på Lavhede nordvest for Skalle Sø ligger en anden lille Sø, der hedder Ægge Sø, som vel i det højeste kan være en halvanden Tønde Land stor. Den har Form af et Æg og har deraf fået sit Navn. I Svenskekrigens Tid vilde Herremanden på Kjærgårdsholm (Håsum S.) gjemme sit Sølvtøj og andre Kostbarheder for Fjenderne. Han gjemte dem i et...
da.etk.DSnr_03_0_01363
119