4 results
Danish Keywords: falster
Der har været en Konge i Nykjøbing og én på Bellinge. Der skal være gravet en Skat ned på Bellinge Slotsplads. Hver Tampernat brænder der et Lys over den Plads, og så kan man grave Skatten op. Men man skal tie stille, og der kommer mange Ting og vil friste én til at tale. Niels Joh. Heyn, Skjelby. S. Kirkeby S., Falsters Sønder H.
da.etk.DSnr_03_0_01367
I Bursø sogn (Lolland) var der en skat nedgravet, men ingen vidste, hvor den lå, undtagen Spurvegrete eller Falstringsgrete, som boede på Falster og var en heks. Hende vilde Fiskerlars nøde til at sige sig, hvor skatten lå, men hun sagde det dog ikke før på sit yderste. Så fik han at vide, hvor mange skridt den lå fra Maribo sø, og hvor dybt den var i...
På slotspladsen ved Bellinge ligger der en skat begravet, men den er ikke god at få fingre i, for man må ikke tale et ord, fra man begynder at grave efter den, og indtil man får den i hus. Nogle mænd fra egnen har en gang prøvet på at grave den op, og de havde også fået kjedelen, der var fuld af penge, op til kanten af hullet, som de havde gravet, men så...
da.etk.DS_03_0_02256
I Borre sogn findes et tjørnekrat, hvorigjennem en kjæmpe fra Upsala plejede at have sin natlige gang, når ban øvede sine hemmelige jagter, hvilket er set af mange, og navnlig af en vis Henrik fra Fyen i året 1644. Der fortælles også om den samme kjæmpe denne vidunderlige historie. Da han en gang havde jaget, kom han med sine hunde til en bonde i...
9