Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
41 results
Danish Keywords: dyb
En gammel mand, der boede i det sted, som ligger lige under Dyret, grov efter skatte i bakken, for han havde hørt, at der skulde ligge en skat der. Han kom også til en jærnbeslagen kiste, og der stod specierne på kant i den, og den var stoppet helt fuld. Så gav det et dybt suk, og han blev bange og gav et skrig, og så sank skatten igjen. hans mand,...
da.etk.DS_03_0_02311
I Bursø sogn (Lolland) var der en skat nedgravet, men ingen vidste, hvor den lå, undtagen Spurvegrete eller Falstringsgrete, som boede på Falster og var en heks. Hende vilde Fiskerlars nøde til at sige sig, hvor skatten lå, men hun sagde det dog ikke før på sit yderste. Så fik han at vide, hvor mange skridt den lå fra Maribo sø, og hvor dybt den var i...
I Rønningsøgårds sø skal der efter gammel tale være nedsænket en kiste med en stor skat i. En gang satte nogle folk sig for at udtørre søen, da de nok vilde have fat i skatten. Til den ende begyndte de at grave en bred og dyb rende ind igjennem en stor bakke, der lå ved søen. Men da de havde gravet et godt stykke, så de til deres store forfærdelse, at...
da.etk.DS_03_0_02276
Iruinerne af Visborg skal findes nedgravet en skat. Nogle mænd gravede efter den og var allerede nåede så vidt, at de kunde se en stor kjedel, men i det samme kom "Visborgmanden" kjørende i en vogn forspændt med pommerkokke. I det han kjører forbi, giver han den ene pommerkok et slag med pisken, så fjerene ryger af den: "Da skal a love for, te den tik et...
da.etk.DS_03_0_02303
Med Grimsdal står en dyb dal i forbindelse, der hedder Gavelad. Både forhen og endnu har man om natten hørt en rost: "Grimsdal skolæst, Gavelad og et skrin fuldt af penge." Her er det, at man i tåget vejr har set en hel bleg, ja, enkelte fortæller endog at have set en hvidklædt jomfru. f. l.
På Skanderup mark gik der en gang et ord om, at der var et kongeløsen nedgravet, for nogle havde set lys brænde over stedet ved nattetide. Der var da straks nogle, som vilde grave det op. De fik også gravet så dybt, at de kom til en stor kiste med hanke i, men det hele skulde jo gjøres tiende, og de lavede sig da også til at holde deres mund. Men just,...
da.etk.DS_03_0_02291
Der ligger en kongeløsning i Silkeborg skov, og derover står en stor eg, men den er sandet til. Så var der en mand, der kostede en hel del på at grave den ud, og de havde kastet dem så langt ned, at de var komne til roden af egen, men længere kunde de ikke komme, for lige så stærkt som de kastede, lige så stærkt skred det. De kunde bulle, ligesom de...
da.etk.DS_03_0_02367
Da Kirken i Hjørring skulde bygges, kneb det for Penge, og så kom de i Tanker om, at der efter gammelt Sagn skulde være begravet en Skat i en af Højene der omkring. De gav dem så til at grave og fandt ganske rigtig en Kiste. Skatten skal jo hæves i dyb Tavshed, de fik Reb om Kisten og fik den næsten op; men lige som de var ved at tage det sidste Tag,...
da.etk.DSnr_03_0_01354
På slotspladsen ved Bellinge ligger der en skat begravet, men den er ikke god at få fingre i, for man må ikke tale et ord, fra man begynder at grave efter den, og indtil man får den i hus. Nogle mænd fra egnen har en gang prøvet på at grave den op, og de havde også fået kjedelen, der var fuld af penge, op til kanten af hullet, som de havde gravet, men så...
da.etk.DS_03_0_02256
1224.. I en høj ved Markskjælbcek, mellem Fol og Harreby, grov en gang nogle mænd efter en skat. Mens de arbejdede, så de Harreby i brand. De agtede dog ikke derpå, men fortsatte gravningen. Da kom der en karm kjorende, forspændt med fire mus. Også dertil tav folkene ganske stille. Der efter kom én ridende på en stumphalet kok og spurgte : "Har I ikke set...
da.etk.DS_01_0_01224
Der skal være en skat begravet i Trolleshøj sønden for Tylstrup by. To mænd fra Tylstrup gav dem til at grave efter den, den ene hed Bendt, og den anden Frederik. Det skulde jo være tiende. Så fandt de også kisten, og den var tung. Da siger Frederik: "Tag nu fat. så har vi den". Men så sank den så dybt, at de så den aldrig mere. Bendt mistede forstanden...
da.etk.DS_03_0_02249
På en mark i Skallebjccrg, Hårby sogn, er der en høj, som kaldes Kokhøj, og da der i den skulde ligge en skat begravet, var der en gang nogle, som vilde finde den. De grov så længe, til de stødte på en kiste, på hvis ene ende der stød en kok. Som de nu havde fået fat på kisten og vilde til at trække den op, kom de til at se op efter Højrup by, der ligger...
da.etk.DS_01_0_01186
A havde en gammelfader, han gik til hove til Dybvad i Skjæve sogn. En aften blev det noget sildig, og der kom han efter en mand med en kjæp i hans hånd. Nu vilde han gjærne have følgeskab, og så trak han af sted for at ville nå ham men det kunde han ikke. Så gik vejen forbi en dam, og der ser min gammelfader, at skikkelsen skred tværs over, men selv...
da.etk.DS_03_0_02436
Ved Mårholm var et høl, der kaldes Mårholmshøllet, åen løber ind ved det, og der skal nogle have smidt en kiste ned en gang i ufredstider. Nogle vilde så til at fiske den op, da de havde set et lys brænde over den. De var komne så vidt, at de havde fået den op i vandskjellet. Så sagde den ene: "Nu skal den holde". I det samme galte der en kok, og så sut...
Her ude på Mårholm i Tåning kjær der var folk i mening om, at der var gravet en skat ned, og der stod lys og brændte. Der taltes jo om det, og den vilde jo godt prøve at grave, og den vilde godt prøve det, men der var nogle gamle mænd, der advarede dem for det, for der havde været prøvet at grave der før, og de var altid komne ravgalt fra det. Men der...
da.etk.DS_03_0_02300
En halv mil osten for Ishøj ligger en by, som hedder Hundie. Der har kong Hunding haft sin kongeborg, og byen er kaldt efter ham. En mand på Ishøj mark fortæller, at i hans drengedage var borgvoldene til endnu. De var meget høje, men fandtes kun på den nordre og søndre side af den plads, hvorpå borgen har ligget. Man pløjede i lang tid sten og tegl op....
da.etk.DS_04_0_00006
I Mejlby i Stadil ligger Bavneboj. Det var et almindeligt sagn, at i den boede en bjærgmand, der ejede mange penge. Den mand, der ejede jorderne, som højen lå på, fik sin nabomand til at hjælpe sig med at udgrave højen, og det skulde ske st.-Hans nat og stiltiende. Det gik ret godt med gravningen, kun undrede de sig over, at der hele tiden gik en kok...
På Rønbjærg Hede eller på Lavhede nordvest for Skalle Sø ligger en anden lille Sø, der hedder Ægge Sø, som vel i det højeste kan være en halvanden Tønde Land stor. Den har Form af et Æg og har deraf fået sit Navn. I Svenskekrigens Tid vilde Herremanden på Kjærgårdsholm (Håsum S.) gjemme sit Sølvtøj og andre Kostbarheder for Fjenderne. Han gjemte dem i et...
da.etk.DSnr_03_0_01363
Her i Dalby levede en gårdmand ved navn Peder Andersen, som de gamle endnu meget godt kan huske. I hans ungkarls-dage traf det sig, at her kom en fremmed mand til byes, som forstod den sjældne kunst at kunne oplede guld- og sølvpenge, hvor man så end gjemte dem, og opsøge skatte, som lå skjult i jordens skjød. Da manden havde set sig lidt omkring her,...
En Mand i Byen Øgsenhede havde flere Aftener set Lys brænde på en Høj i Nærheden og sluttede heraf, at der måtte ligge en Skat begravet i den. Han og et Par af hans gode Venner i Byen blev nu enige om at ville opgrave Skatten. En Morgen før Solopgang indfandt de sig ved Højen og begyndte at grave. De fandt virkelig også en stor jærnbeslået Kiste og var i...
da.etk.DSnr_01_0_00834
118