81 results
Ved Ørevadgården ved Haraldsted sø, hvor de gamle slotsruiner ligger, har forhen stået et slot, men det forgik, fordi fruen, som beboede det, i sin ugudelighed tog en jomfru i favn. I søen kan man endnu i stille klart vejr se hele slottet. jørg. hansen.
da.etk.DS_03_0_01199
Mellem landevejen og Nordskoven ligger, omgivet af lave enge, men dog nede mellem bakker, en sø ved navn Skovsøen. Hvor nu søen er, skal i gamle dage have stået en borg, beboet af sørøvere, men borgen er sunken ned i den bundløse sø. Ud igjennem engen fører der endnu til søen fra to sider våser, det vil sige opgrøftede veje, belagte med runde...
da.etk.DS_03_0_01196
Germaansch Volksgeloof Langs den weg naar Oudgastel ter hoogte van de zogenaamde Duivetoren schuin over de Wascherij van de firma Droog is de "Weel" (waarschijnlijk een veenput) waarvan het volksgeloof wil dat in vroeger tijden een kasteel heeft gestaan waarop een ridder woonde die met de duivel omging. Voor straf is zijn burcht verzonken en het heet dat...
nl.verhalenbank.13502
HET VERZONKEN SLOT Het slot "De Henneberg", ook wel het Hof te Loosduinen geheten, is in de grond verzonken omdat de heren van Henneberg, die daar woonden, in veel te grote overvloed leefden en zich niet om de armen bekommerden. Op de Bergwei, een weiland langs de weg ten oosten van het dorp, lag "de heuvel", een grote, ronde heuvel op de plaats waar...
nl.verhalenbank.32564
Klokpoelen: Heel vaag in ons geheugen ligt nog een verhaaltje, dat in een poel bij kasteel de Berkt, in Baarlo, klokken verzonken liggen, die in de Kerstnacht gaan luiden.
nl.verhalenbank.60986
I Gjødstrup Sø har ligget en Borg, der hed Tuarnborg. Snejbjærg S., Hammerum H. Lærerens Moder. Albæk.
da.etk.DSnr_03_0_00657
Verzonken kasteel: In Haelen op het landgoed de Grote Bedelaar bevindt zich een grondeloos diepe poel. Hierin is in vroeger tijd een mooi kasteel met inwoners en al verzonken. Er woonde een rijke, doch vrekkige familie, die niets voor arme mensen overhad. Op een Kerstnacht kwam een arme haveloze bedelaar aan de deur, en vroeg om een onderkomen. Men joeg...
nl.verhalenbank.69268
In Ploetzensee Sohloss versunken: Ploetz hat die Fischer malträtiert und sie in ihren Waden anfgehängt in den Türmen seiner Burg --- deshalb ist das Schloss versunken.
[7276] Frevel: Ploetzensee
Slossbarg in Fresendörp, dat Sloß sall versackt sien. (Vater aus Fresendorf).
[5669] Versunkenes Schloss in Fresendorf
Der har stået en herregård, hvor Kvie sø i Ansager nu er. Folkene ugudelige. So i sengen. Man kan endnu se slottet stå i søan, når vandet er klart.
Der var to brødre, der ejede hver sin gård; men de blev uenige og beskød hinandens borge. Han, der ejede Dronninggård, skød Hjortholm ned, men til straf herfor sank hans eget slot Isøen. f. l. gr.
HET VERZONKEN SLOT VAN HEIJTHUIZEN. De burchtheer van Heijthuizen vierde in den Kerstnacht een braspartij en stoorde zich niet aan de viering van den Heiligen Nacht. Nog laat in den avond klopte een bedelaar aan de poort en verzocht om nachtverblijf. De slotheer zelf, die wat koelte zocht voor zijn heetbedronken kop, trad in de poort en stiet den bedelaar...
nl.verhalenbank.42788
På en af min Faders Marker har i gammel Tid ligget en Borg, og en Gang da Herskabet på Borgen ikke var hjemme, tog Tjenestefolkene en stor So og lagde i Fruens Seng. De sendte så Bud til Præsten, om han vilde komme og tage Fruen til Alters, for hun var bleven meget syg. Præsten kom og trådte hen til Sengen, men opdagede nu Svinet, og til Straf for den...
Navn sø på Ars og Slet herreders grændse har en betydelig dybde. På dens bund står en gammel riddeborg, der er sunken. Ejeren lagde et svin i sengen og sendte bud efter præsten. Denne holdt i dybeste alvor en skriftetale o. s. v. j. d. jensen, vindblæs.
da.etk.DS_03_0_01249
Up'n Amtswirelbarg sall 'n Sloß versinken sin.
[5676] Versunkenes Schloss auf dem Amtswirelberg
In Glasewitz is 'n Waterlock, dor sall 'n Sloss in versunken sin.
[5664] Versunkenes Schloss in Glasewitz
Die bei Gr. Schwaß angeblich untergegangene Burg (?) Rothenbeck oder dgl.. Manche der alten sogen. "Burgen" waren auch wohl nur Zingelburgen oder Warten.
[5660] Versunkene Burgen
Laschendorf. Dor sall 'n Sloss versunken sien uppe Werleburg.
[5536] Untergang eines Schlosses in Laschendorf
Schloss versunken in Neubukow auf Wallberg
[5521] Untergang eines in Neubukow
Lidt vest for Tustrup er en bakke, som kaldes Tåsholm, og der har været et vand rundt om den, som kaldtes det blå vand. Altså har Tåsholm en gang været en ø. Der skal have ligget en røverborg, som er sunken ned i vandet. Der er endnu et sted på skrænten, hvor hestene ikke kan gå over uden at synke ned, og der mener man, at gården er sunken. Bakken er nu...
73