428 results
Trijntje Parrekiet (weduwe Jansen alias Koeman) te Broek in Waterland kon kollen. Het was een zeer bizonder mensch. Ze rookte, pruimde en dronk genever. Eens heeft ze het iemand willen leren. Deze moest daartoe dicht naast haar komen zitten en alles woordelijk nazeggen. Haar leerling beloofde dit. Daarop kwam eerst een kalf naast hen staan, en toen een...
nl.verhalenbank.9263
(dat ward noch makt) olljohrsabend von 11 - 12 möten de mätens pölltüffel ungewascht kakt, En makt dat so, metz un gabel rein serviett etc rein water henleggen, alles trecht maken. klock 12 kümmt wat rin na de dör, is 'n jäger, de is lahm, dor segt se : "ne, den lahmen kirl den nehm 'k nich. - de löppt na anner stuw rin. de jäger is im wuth un smitt mit...
Dat hett min grmuddergrossmudder. vertellt. dat is 'n soldat wäst. En dirn will sehn, wat se vör eenen kriegt un röppt na 'n backaben rin olljohrsabend "kiwitt wat krieg ik". Dor hett't ropen ut den backaben ( so 3 mal ) : se süll wat to ätenhensetten klock 12. Se geiht na ehr stuw rin un deckt up. Duert nich lang kümmt de soldat an un ett. He hett witt...
In pragtsdorf lustiges mäten mal wäst, ( 'n freches, hett sik ümmer alls öwerführt ). Se seggen se, wenn se nijohrsnacht inn kachekaben kickt, süll se sehn...... Se ritt up 'n bessen dorhen na de koek, kickt rin na den aben: sitt dor mannminsch mit 'n grünen rock, de langt ehr 'n messer to un secht ehr, den ihrsten minschen, das bi ehr slapen würd, süll...
Wenn einer das Fieber hat, so muß man nach dem Vornamen fragen und dann muß man einen von den Buchstaben gebrauchen und buchstabieren stillschweigend und sagen denn das Fieber ist weg Mave, Rave, Gave, Aus Rezeptbuch v.J. 1802 durch Martens, Sondershausen, 14.6.32
[13354] Gegen Fieber
RK: Kent u nog rovers, die goed waren voor het volk? A là Robin Hood? HK: Alleen in Duitsland, ik ben z'n naam even kwijt...dat was een soort geus, die stroopt op de wadden. Schiet me even niet te binnen hoe 'ie heet. RK: Een geus? HK: Nee, geen geus, maar wel uit die tijd... RK: Wat deed 'ie dan? HK: Die enterde schepen en deed goed voor de bevolking en...
nl.verhalenbank.44193
Witte Wieven Dominee Detmar, te Ede, kwam laat terug van het bezoek bij een ouderling en moest de Witte Wieven bij Kernhem passeren. Hij voelde zich ongerust, er zou hem iets gebeuren. Toch ging hij. Op het Hooge Dennenboschje verscheen hem een witte juffer. Dominee zei: "Ben je van God, dan staat, ben je van de duivel, dan gaat." En de gedaante verdween.
Stil stoan loatn Wie wurn as kinder woarschouwd voor dizze of deie. "Kinder, hai lat joe stil stoan", zee mien voar dan. Nou wait ik van de pestoor van Ruutnbrouk dat hai et kun. As dai zo et glas oet keek en wenn dr volk langs luip dat nich deugde, luit hai ze n zet stil stoan. Op de weg, as hai ze inteegn kwam, kon e t ook doun, net zo laank tot e n...
In Genne was een oude vrouw die kon toveren. Jan Boers was er op nieuwjaarsdag geweest en had er een borrel gedronken. Zijn vrienden zeiden: "Jongen, dan ben je betoverd. Je moet flink zweten, dan gaat het weg." Toen had Jan Boers net zo lang hard gelopen, tot hij doornat van het zweet was en van de betovering had hij geen hinder.
Katten, die in de nacht de mensen die nog op pad waren, geluidloos volgden en spoorloos verdwenen. Er is een verhaal van een kaarter die op winteravonden bij den pastoor ging kaarten en altijd op zijn thuisweg door zo'n spookkat werd gevolgd, tot de pastoor 't dier zegende en 't verdween. Moet in Dieteren zijn gepasseerd. Ook sprong zo'n kat den mens...
Hjir njonken hienen se froeger perseeltsjelân. Us muoike wenne oan 'e oare kant de wei, dy seach op in snein-to-joun hiel dúdlik, dat der in man mei in lantearne yn 'e hân it perseeltsjelân deltrêdde. Hy meat it út. Doe wist noch gjin ien fan hwat. Muoike woe ris sjen hwat foar keardel as dat wie. Sy gong der út, mar doe't se op 't lân kom, wie der net...
D'r kwam bij iemand een toverheks. . . hokus, pokus uit staan brabbele. Toen lag die man rondom in de roze. En z'n hoofdpeluw zat vol kikvorse. Eve later ware de roze en de kikvorse weer weg. Want toen kwam de toverheks weer terug. Toen was de betovering verbroke.
Yn Sumar stie in hûs mei in spreuk yn 'e gevel: "Als God met ons is, wie zal tegen ons zijn?" Yn Sumar wie de fépest. Der stoaren in protte kij. Ien boer wie der, dy hie der gjin lêst fan. Guon koenen dat net sette, dy woarden jaloersk. Sy gongen hinne en brochten sike kij by syn soun fé yn 't lân. Mar syn fé woarde net bismet. Doe liet dy boer de stien...
nl.verhalenbank.21748
In de ouwe tijd had je hier in Montfoort een tuindersknecht en die moest voor z'n baas aardkruie. Maar hij wou en hij zou naar de kermis. Toen riep die: Erop of erin! En je ken 't gelove of niet, maar de aarde verspreidde z'n eige vanzelf over 't land.
nl.verhalenbank.72700
Ergens yn Drinte lei in allemachtich greate stien. Dêr stienen de minsken faek by. Doe sei us ien fan dy minsken: "Hea, sjoch, dêr stiet hwat op to lêzen. Dat koe wol in spreuk wêze. Mar it wie sa ûndúdlik, dat net ien dy't it lêze koe. Doe ha twa man die stien dêr mei in amerfol wetter skjinmakke. Doe koenen se it lêze. Der stie op: Onder deze steen daar...
nl.verhalenbank.27315
By de Skilige Piip sit in skat yn 'e groun. Dy kin der wol út, mar dan mat men krekt de wurden wite dy't der by opsein wurde matte. En dat wyt net ien. De man dy syn jild it west hat, dy mat dêr noch altyd omspûkje. Hy sit achterstefoar op in ezel.
RK: Hebben jullie bijvoorbeeld ook gebruiken tegen de bliksem. Dat als de bliksem komt dat je iets moet doen? V: Nee. Nee. nee, natuurlijk wij eh, doen de ramen dicht. Maar het is normaal. Ja, maar onze.... RK: Maar niet een bepaalde plant die beschermde tegen de bliksem, of dieren? V: Ik weet alleen dat onze voorvaders, ancestors ja, ze geloofden wel dat...
nl.verhalenbank.43543
Het heet hier, dat men betooverd (behekst) is als de heks u driemaal op den schouder tikt, onder het zeggen van: "Mien olde, wat zie-j' er goed uut," of zoo iets. Geeft men de drie tikjes terug, dan heeft de betoovering geen kracht; ook niet als men zegt: "In Gods naeme." Dieren worden betooverd door ze driemaal over den kop of den rug te strijken (aaien).
nl.verhalenbank.34721
Volksweerkunde Weerspreuken Mevrouw is bekend met weerspreuken, maar deze zijn passief aanwezig. Ze wist wel te vertellen dat men zegt dat de zee onweer niet aanneemt met eb. Het onweer is dus altijd met eb. Ook wist ze te vertellen dat als koeien loeien, dit duidt op onweer. rituelen goed weer Het is nog steeds de gewoonten bij gelovigen om te bidden...
Voor bloeding, verstuiking, verbranding, roos en stuipen waren genezers, die door bidden en kruisen maken konden helpen. ’t Hing samen met de Vlucht van Egypte. Onderweg heeft toen de ezel z’n poot gebroken. Biddend heeft St. Jozef dat genezen en de huidige genees-formules herinneren aan dat gebed.
nl.verhalenbank.47523
639