Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
15 results
Dutch Keywords: ziek
I. De duivel 5. Zijn U bepaalde personen bekend, die als duivelbanner of duivelbanster worden geraadpleegd? In welke gevallen gebeurt dat? Mijn moeder vertelde mij meermalen over een man, die “ook meër kon as een gewoön mins”, hoewel hij er zelf geen voordeel van scheen te hebben. Hij had bv. de eigenaardige gewoonte, dieren (soms ook mensen) aan te raken...
nl.verhalenbank.127097
Yn Sumar stie in hûs mei in spreuk yn 'e gevel: "Als God met ons is, wie zal tegen ons zijn?" Yn Sumar wie de fépest. Der stoaren in protte kij. Ien boer wie der, dy hie der gjin lêst fan. Guon koenen dat net sette, dy woarden jaloersk. Sy gongen hinne en brochten sike kij by syn soun fé yn 't lân. Mar syn fé woarde net bismet. Doe liet dy boer de stien...
nl.verhalenbank.21748
Verlydt van Cathelynken onbert bij Brugge wede, wijlen Boudin Bernaart in zijn levene Draadtwerkere, Prochiaet in Westcappelle, gedaen bij heuren vrijen wel wetende wille den 9 en jann: en anderwerf den 17e daar aane dit jaar 1541. De voorn: Cathalina onbaart bekend en verklaart hoe dat zij voortijds een tijd van Jaren geleeden bij den gerechte van 't...
nl.verhalenbank.48812
I. De duivel 5. Zijn U bepaalde personen bekend, die als duivelbanner of duivelbanster worden geraadpleegd? In welke gevallen gebeurt dat? Voor ongeveer 50 jaar raadpleegde men bij kinderziekten een duivelbander in de Knijpe bij Heerenveen. Meestal vonden de ouders een krans in het hoofdkussen waar het kind op sliep. In sommige gevallen wordt thans nog...
nl.verhalenbank.126974
Een krans van veren in 't kussen, ja, dat heb me grootmoeder wel is verteld. As d'r iemand betoverd was, een krans in het kussen.
nl.verhalenbank.125749
Zoo was er eertijds te Holysloot een kind van een bakker ziek. Aangezien er niet spoedig verandering ten goede kwam, werd dit aan de werking van een of andere kol toegeschreven. Men onderzocht, om dit te weten te komen, het hoofdkussen van het kind en vond daarin de duidelijkste bewijzen (rozen, sterren enzovoort). Dat kussen werd nu in den oven gestopt...
nl.verhalenbank.9404
Op 'e Geasten to Aldegea wenne in húshâlding. Ien fan 'e bern - Jurjen - wie hiel faek siik. Hy hie 't by setten. Dat bigong de heit to forfelen, hwant hy tochte, dat der kweade machten yn 't spul wienen. Op in nacht krige Jurjen it wer slim topakken. Doe gong de heit nei bûten ta. De heafoarke nom er mei. Doe seach er, dat der mear as hûndert katten op...
nl.verhalenbank.12476
Hier in Waardenburg heb ok een heks gezete, da heb ik van moeder geheurd. Die vrouw woonde hier an de dijk. Daar was een vrouw, daar had ze 't keind betoverd. Toen was ze naar dat wijf toegegaan: ,,Ge zult 't weer zegene anders maak ik oe af!'' Ze moest zeggen: ,, God zegene oe''. Maar ze zee: ,,Ot zegene oe''. Maar ze hadde al een vuur angelege, as ze 't...
nl.verhalenbank.126153
Skoanheit lei mei kanker op bêd. Hy wie o sa siik. It roan om 't lêste. Doe kloppe der ien bûten op 't glês. Dy sei: "De dood." Doe't se nei bûten gongen om to sjen, wie der net ien. Even letter wie skoanheit wei.
nl.verhalenbank.19885
Daar geloofden ze vroeger ook in: "Die kan oe betoveren", werd er altijd gezegd. Altijd van die ouwe vrouwkes met een zwarte doek en donker van opzicht. Als ge daar mee paard en wagen voorbijkwam en die vrouw keek door 't raam, dan gebeurde er binnen een half uur een ongeluk. Die toverheksen konden overal door, door 't gootgat, door de muur heen. Als er...
nl.verhalenbank.127786
Vroeger jaren had je hier in Baanhoek een familie wonen, nog een gegoede familie ook, die hadden een dochter van een jaar of zeventien, achttien. Die dochter werd ziek en beroerd. Ze zeiden: "Dat meisje is betoverd". Ze gingen naar de toverdokter in Gorkum en die zei hetzelfde. Hij gaf ze de raad een levende zwarte kip in een pot te koken. Wie 't eerste...
nl.verhalenbank.57776
NEDERLANDEN Goes, den 17 Februarij. Het volgende, door ieder weldenken en verlicht mensch te beklagen voorval, heeft, gisteren, in de gemeente van 's Heerenhoek circa 3 uren van deze stad, plaats gehad; de vrouw van Pieter Oranje, kleermaker in voornoemde gemeente, sints een geruimen tijd aan cateleptische toevallen onderhevig, waardoor zij vruchteloos...
nl.verhalenbank.48813
As in bern siik waerd, froeger dan wie 't faek it gefal dat sa'n bern bitsjoend wie. Yn Jistrum wyt ik fan in gefal doe hellen se dêr in duvelbander by. Dat wie Piter Poes fan Sumarreheide. Dy kom op 'e hounekarre, en dan ried er sa hurd de sânreden del, dat it sân stoude der nei. Sa ha se my forteld. It kessen fan 't sike bern toarnden se iepen. Dan...
nl.verhalenbank.31189
No. 172. In 1595 woedde de heksenziekte in Mierloo. Het begon met de maerte van den pastoor, die den heer van het dorp had betooverd, door hem peren te geven, en een kind ziek had gemaakt, door het te liefkozen. De ongelukkige bekende. - Vijf en twintig jaar geleden had zij een leugen bevestigd met de woorden "dat zij den duivel lijf een ziel overgaf";...
nl.verhalenbank.46923
Dit kan van geslacht op geslacht overgaan. In onze familie is dat misschien wel 200 jaar lang gebeurd. Mijn grootvader, Steven Geveling, heeft het overgegeven aan mijn vader, Willem Geveling, en die weer aan mij. Mijn vader had zes zonen en één dochter. Hij zei, dat slechts één het bespreken kon overnemen. De anderen mochten de woorden wel eens horen of...
nl.verhalenbank.49707
21