Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
16 results
Dutch Keywords: sterven
I. De duivel 5. Zijn U bepaalde personen bekend, die als duivelbanner of duivelbanster worden geraadpleegd? In welke gevallen gebeurt dat? Mijn moeder vertelde mij meermalen over een man, die “ook meër kon as een gewoön mins”, hoewel hij er zelf geen voordeel van scheen te hebben. Hij had bv. de eigenaardige gewoonte, dieren (soms ook mensen) aan te raken...
nl.verhalenbank.127097
By de Skilige Piip sit in skat yn 'e groun. Dy kin der wol út, mar dan mat men krekt de wurden wite dy't der by opsein wurde matte. En dat wyt net ien. De man dy syn jild it west hat, dy mat dêr noch altyd omspûkje. Hy sit achterstefoar op in ezel.
nl.verhalenbank.21477
Het kasteel Rechteren te Dalfsen stond bekend als roofridderkasteel. Een bekend rijmpje dat eens van een wapenspreuk was: 'Rhuten en roven is geen schand, dat doen de vorsten hier in 't land!" Het verhaal gaat dat er slechts 1 erfgenaam in het slot is overleden. De rest van de vorsten stierf jammerlijk en mysterieus genoeg buiten het kasteel. In: kastelen...
nl.verhalenbank.40538
Meerminnen De vissers van Westenschouwen vingen in hun netten een meermin. Ze klaagde en smeekte om weer vrijgelaten te worden. Maar de vissers lachten en lieten zich niet vermurwen. Ze brachten de meermin mee aan den wal, en de meerman zag haar op de kade sterven. Toen wierp hij een handvol zand en wier in de haren en profeteerde: "Schouwen, Schouwen, 't...
nl.verhalenbank.13284
Roofridders Het verhaal gaat dat er slechts één erfgenaam op het slot Rechteren te Dalfsen is overleden. De rest van de vorsten stierf jammerlijk en mysterieus genoeg buiten het kasteel. Het kasteel Rechteren te Dalfsen stond bekend als roofridderkasteel. Een bekend rijmpje dat eens van een wapenspreuk was: 'Rhuten en roven is geen schand, dat doen de...
nl.verhalenbank.40620
Op 'e Leijen wie ien oan 't riden. Doe hearde hy in lûd út in wek wei kommen. "De tijd is verschenen, de man is er niet." woarde der sein. Even letter kom der ien oan riden op redens. Dy ried lyk op it wek ta en is fordronken.
nl.verhalenbank.20073
De Popke-poel yn 'e Boelensloane is tige djip. Sy ha dêr froeger de klyn út helle. By 't winter hurdrieden wy dêr wol op. Sy ha der us in stem heard. De tijd is er en de man is er niet. Der moest ien forsûpe. Even leter forsûpte dêr ien.
nl.verhalenbank.24230
Op 'e Burgumermar is it gebeurd dat in reedrider by 't winter, doe't er by in wek lâns ried, in stem hearde: "De tijd is verschenen, maar de man is der nog niet." Krekt letter ried der doe ien yn it wek en is dêr fordronken.
nl.verhalenbank.19843
Skoanheit lei mei kanker op bêd. Hy wie o sa siik. It roan om 't lêste. Doe kloppe der ien bûten op 't glês. Dy sei: "De dood." Doe't se nei bûten gongen om to sjen, wie der net ien. Even letter wie skoanheit wei.
nl.verhalenbank.19885
Ziekten De koorts is een booze daemon, die de menschen op 't onverwachts overvalt. "De koorts viel me op 't lijf" hoort men dan zeggen. Om van de ziekte af te komen, gaat men naar een bezweerder (aflezer). Dat doet men ook bij verzweringen en verstuikingen. Waar het Christendom geheel ons volksleven heeft doordrongen, vindt men in de bezwering een...
nl.verhalenbank.39021
Der wie in koopman, dat wie in joad. Dy handele yn linnen. Hy sei tsjin syn neibisteanden: "As ik kom to forstjerren, dan wol ik in bihoarlike rolle linnen mei yn 'e kiste ha." Der woed er mei bigroeven wurde. Doe't er dan stoar tocht de famylje, it wie eins bigreatlik, sa'n greate rolle linnen mei yn 'e kiste. Dat sy dienen it net, hy rekke sûnder linnen...
nl.verhalenbank.18158
Yn Grinslân wenne in man, dy hie in hiele protte jild. Foardat er stoar bigroef er dat yn 'e groun, ergens ûnder in stien. Mar hy die oan duvelskunsten en hy hie it sa dien, dat noait ien dy skat út 'e groun krije koe. Bigounen se op dat plak to dollen, dan sakke it jild fierder nei ûnderen ta. Op in kear, foar syn dea, sei er: "Dat jild kin der oars net...
nl.verhalenbank.20730
Om 'e sawn jier moat der ien fan 'e frijmitselders dea. Dêr wurdt om lotte. Hja stjerre ûnforwacht. Frijmitselders ha in wikseldaelder. Hja ha gjin forlet fan jild. Hja krije in troffel mei yn 'e kiste. De frijmitselders hingje in lears op mei de soale der út. De duvel smyt dêr jild yn. Hoe krije se in wikseldaelder? Mei in kat op 'e earm geane se nei de...
nl.verhalenbank.17529
Binderen Ze was de vrome dochter van een der roerigste en krijgshaftigste Brabantsche hertogen, die de geschiedenis kent. Haar vader, Hendrik I, streed in 't Heilig Land en z'n zwaard maaide in de rijen der Muzelmannen, die 't Kruis haatten. Maar teruggekeerd, werpt hij zich dadelijk te midden der twisten, die de Duitsche gouwen verscheurden. Met z'n...
nl.verhalenbank.46038
I. Mythologische Sagen: De Daemonen der vier elementen: C. Vuurgeesten: 2. Vuurman. No. 46. Als de gure herfstwind in donkere avonden over de heidevelden raast, dan gebeurt het soms dat de gloeige man door de lucht rijdt. Dan strijkt hij neer op de daken der hoefkes en geeselt de schoorsteenen met vurige kettingen. Wee u dan, als gij of uwe voorouders...
nl.verhalenbank.46621
HET LICHT VAN ZEERIJP Zeerijp is een dorpje in Groningen, heel oud. Het licht een uur of wat van Dollard verwijderd, maar meer dan duizend jaar geleden lag het aan de kust. Het was toen een dorpje met een haven, Dat was in die tijd van Karel den Groten reeds zo. De mensen, die er toen woonden, waren Friezen. Karel den Groten onderwierp de Friezen aan zijn...
nl.verhalenbank.45849
18