Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
20 results
Dutch Keywords: nacht
Van de weerwolf vertelt men, dat dit menschen zijn die de straf is opgelegd om te middernacht rond te zwerven in de gedaante van een wolf; of toovenaars, die zich door middel van een zogenaamd wolfshemd of wolfsgordel in wolven veranderen. Zonder dien riem konden zij zulk een gedaante niet aanemen. Soms was het een betoovering. Werd zulk een wolfshemd...
nl.verhalenbank.13499
Te Vught bevrijdde men een weerwolf van zijn betoovering op de volgende wijze. De ongelukkige speelde kaart op een hoeve. Het werd middernacht, maar niemand sprak van naar huis te gaan. Onze weerwolf was steeds angstiger geworden en wilde zich stilletjes verwijderen, maar men hield de deur dicht. Het sloeg twaalf uur en ziet, daar rolt het vel van de...
nl.verhalenbank.13500
Nachtmerrie leelijk dier, Kom me dezen nacht niet hier, Alle wateren zult gij waden, Alle boomen zult ge ontbladen, Alle grasjes zult ge tellen, Voor ge me vannacht komt kwellen.
nl.verhalenbank.34772
Nachtmier, lelijk dier, Kom van dezen nacht niet hier, Alle wat'ren zult gij waden, Alle boomen zult gij bladen, Alle steenen zult gij tellen, Kom mij van dezen nacht niet kwellen.
nl.verhalenbank.34750
Toevoegen aan Aant. 1949, fol. 7: )* „De nachtmare waart rond in de gedaante van een vrouw. Ze is nog meer belust op paarden dan op mensen en rijdt de hele nacht op hen rond. De paarden worden dodelijk vermoeid van deze ongewenste berijdster. De volgende morgen zou dit in de stal op te merken zijn uit de in elkaar gedraaide manen van de paarden.”...
nl.verhalenbank.48529
Katten, die in de nacht de mensen die nog op pad waren, geluidloos volgden en spoorloos verdwenen. Er is een verhaal van een kaarter die op winteravonden bij den pastoor ging kaarten en altijd op zijn thuisweg door zo'n spookkat werd gevolgd, tot de pastoor 't dier zegende en 't verdween. Moet in Dieteren zijn gepasseerd. Ook sprong zo'n kat den mens...
nl.verhalenbank.13531
Der wie in snikkefearder, dat wie Hindrik Haukes, dy hie syn snikke krekt nij opfervje litten. De snikke lei foar de wâl, en hy waerd net brûkt. Mar it eigenaerdige wie, dat der hyltyd opnij skrammen opkamen. Dat koe neffens Hindrik Haukes allinne mar komme as er troch de slûs farde en dêr oanskaefde. Hindrik Haukes woe witte hoe't it kaem en paste op. Hy...
nl.verhalenbank.20791
Bij §1, Aant. 1960, sub 133B-III: ,,In het volksgeloof keert de conceptie van incubus en succubus terug in de vorm van de nachtmerrie". ,,Men geloofde dat de nachtmare een bovennatuurlijk wezen was dat 's nachts de mensen in hun slaap kwam kwellen door boven op hen te gaan liggen. De naam van de mare, die ook paarden bereed, is in de volksetymologie tot...
nl.verhalenbank.48627
Der wennen in lytsfeint en in greatfeint by in boer. De greatfeint sei tsjin 'e lytsfeint: "Hwat sjuchstû der min út, jong. Hwat bistû meger en gammel." De lytsfeint sei: "Ik yt oars goed. Mar nachts, dan ha 'k altyd in straf." "Hoedat sa?" frege de greatfeint. "Nachts komt de boerinne altyd by myn bêd en dan mat ik der altyd mei har op út. Alle nachten...
nl.verhalenbank.17731
De Witte Dame Men spreekt hier nog over "De Witte Dame", langs de Schelde, bij het Hellegat. Die Hellegat was voor enige jaren bijna geheel ingepolderd. Op de witte dame rust een vloek. Ze is in tooverbanden geslagen. Elke eeuw komt ze in donkere nacht, te klokke twaalf uur, meest wanneer de storm raast, wandelend over de Scheldedijk. Ze schrijdt zwijgend...
nl.verhalenbank.13481
Heksen aan het werk [De Zeeuwsche heksen hebben nog een bijzondere gave. Ze kunnen iemand uren lang laten dwalen, soms den heelen nacht door, tot de dageraad hem van die betoovering bevrijdt.] Op een zondag hadden eenige heeren uit Middelburg een spelevaart gedaan rond het eiland. Bij de terugtocht bleken er in Koudekerke geen kaarsen meer te zijn voor de...
nl.verhalenbank.39059
In vroeger tijden geloofde men sterk aan heksen, die 's nachts bijeenkomsten hielden op verlaten grasvelden, weilanden, of gezamentlijk dansten in 't rond op bezems rondom een galg en eigenaardig gezang bij aanhieven, daarna allen in de lucht reden en verdwenen, zoo heeft men vele verhalen hierover van de heksenwacht, heksensabath en over het verbranden...
nl.verhalenbank.34755
Kousenband Ik leg mijn kouseband in drieen. O, welke vrijer zalik kriegen. Zoals hij staat, zoals hij gaat. Al in zijn dagelijks gewaad Dit mozn vrijgezelle wichter drei vrijdoagn achter mekoar opzegn. Op de daarde vrijdag zol de vrijer den 's nachts veur t berre stoan in heur doagse pakkie, Jongkerels konden t ook opzegn as ze dr zij van muikn. De...
nl.verhalenbank.43397
I. De duivel 1. Zijn U verhalen bekend over mensen, die de duivel gezien hebben of omgang met hem hebben gehad (met hem gedanst hebben, met hem kaart hebben gespeeld), of kent U andere verhalen, waarin de duivel een rol speelt? Gelieve elk verhaal te noteren op een afzonderlijk blad papier en in elk verhaal duidelijk aan te duiden hoe de duivel...
nl.verhalenbank.14810
I. Mythologische Sagen: De Tooverwereld: 2. Maren. No. 184. In Nispen stond het paard van een boer, die tevens brouwer was en in het dorp dichtbij de kerk woonde, "heelemaal nat van zweet en met de pooten naar binnen gedraaid" op stal. Op zekeren nacht hoorde de boer, die van zorg over zijn paard niet slapen kon, leven in de stal. Hij schoot met zeven...
nl.verhalenbank.46937
Sa hat der ekris in moardner west dy hie ûnderdak frege by in boer. Mar dêr wie ek in soldaet, dy hie dêr ynkertiering. Dy hie in poppe makke fan strie en dy hied er njonken syn hynder op 'e stâl delset. De nachts kom de moardner om dy soldaet dea to stekken. Hy stuts yn 'e striepoppe en sei: "Dat is één." Mar de soldaet kaem foar 't ljocht en stuts fuort...
nl.verhalenbank.19780
De Abbekaten 'It Abbekatelân leit by de Spoeketsiene. Wy koenen it lân oars net as De Abbekaten. Yndertiid binne der twa abbekaten fan Olterterp, Beetstersweach helle. Lubbert hiet de iene, dat sei ús mem altyd. Lubbert en Olfert hjitten se. Dy twa abbekaten spoeken nci har dea dêr by Olterterp om en de minsken hienen der tige lêst fan, foaral yn 'e...
nl.verhalenbank.13716
Verder gaf et volk, dat joe stoan loatn kon. Dat was n hail waark. Nait veul, dei de kunst verstonden. Neem nou moar s aan, dat ie op n nacht bie de törfbult woln om te steeln. As ie nou bie aine kammen, dei joe stoan loatn kon, den luip zo aine s oavens om de bult tou en zee door wat bie op. Hai huil door heiligen bie aan, muik et kruustaikn ettelijke...
nl.verhalenbank.45867
DE HEKSENMOEDER EN HAAR DOCHTER Er was eens een jongeman die danig verliefd was op een knappe boerendochter. De liefde was wederkerig, al stelde het meisje één voorwaarde: de jongen mocht alle dagen komen, behalve op vrijdagavond. De jongen hield zich daaraan, maar op den duur begon hij toch verschrikkelijk nieuwsgierig te worden. En ja hoor! Op een...
nl.verhalenbank.49577
Ik zel joe t papier zain loatn, wat of er opzegd wur. (Zie bijlage F.W.) Hier volgt de tekst: Da Maria zu den Garten trat, begegneten ihr drei Engelin zart. Der 1. wars (=war) Santi Migael, der zweite wars Santi Ravael, der 3, wars Santi Daniel. Warum wagges (=wachst) du sprach Frau Maria zu Santi Daniel, das will ich euch wol sagen, ich sehhe dort...
nl.verhalenbank.46153
16