Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
15 results
Place of Narration: Amsterdam
Als dese daghen een Ruyter seker Boer, dewelcke zijn Overigheyt zijne jaerlickse Schattinghe brenghen wilde, op 't Veldt aengerant ende hem dat Geldt afgenomen heeft, heeft de Boer den Ruyter gebeden, dat hy hem een gat door zijn Hoet ende een door zijn Rock schieten wilde, ten eynde hy 't selve zijne Overigheydt toonen konde, als nu de Boer sach dat de...
nl.verhalenbank.72233
't Huis met de Hoofden De legende van "'t Huis met de Hoofden" te Amsterdam - ik meen op de Prinsengracht bij de Westermarkt - vroeger bewoond door den ouden Heer Roos, makelaar in schilderijen, schoonvader, voor zoover ik meen te weten, van Ds. Laurillard. (Een meidenverhaal uit mijn jeugd.) De menschen waren uit en de meid alleen tehuis. Ze hoorde een...
nl.verhalenbank.34751
vervolg van DVTEX646: Over het huis met de hoofden aan de Keizersgracht. Volgens de overlevering hoofden van dieven. Als zo'n boef zijn hoofd door het kelderraam stak, hakte de dienstbode dit met een houw af, trok de romp naar binnen om er soep van te koken.
nl.verhalenbank.38812
Aan sommige spoken hangt een keurig adreskaartje, maar bij andere verhalen blijft het gissen. Waar precies joegen de geesten van boze monniken (wier klooster op de Oudezijds Voorburgwal moest wijken voor een koopmanshuis) angstige dienstboden de stuipen op het lijf? En in welk pand in de Bickersstraat - inmiddels ook afgebroken - hielden spokende rovers...
nl.verhalenbank.39324
AMSTERDAMSE SPOOKHUIZEN Op de Oude Zijds Voorburgwal stond vroeger een klooster. Later werd het een koopmanshuis waar op de zolders allerlei waren werden opgestapeld. De monniken waren niet tevreden, omdat men hen hun klooster had ontnomen en zij kwamen bij nacht en ontij terug om te spoken. Als er veel werk in huis was en de dienstboden dan extra hulp...
nl.verhalenbank.13388
HET HUIS MET DE HOOFDEN Eens woonde in een deftig huis op de Keizersgracht een rijk heer die op een avond met zijn familie uitging en de zorg voor het huis aan zijn bedienden overliet. De knecht was toevallig afwezig en de twee dienstmeisjes, die thuis waren, besloten voor alle zekerheid alles grondig af te sluiten. Nadat ze het avondeten hadden...
nl.verhalenbank.13377
Een van de mooiste Amsterdamse grachtenhuizen is het dubbele pand Keizersgracht no. 123 dat in de jaren 1622/24, waarschijnlijk door Pieter, een zoon van de beroemde Hendrick de Keyser, werd gebouwd voor rekening van de koopman Nicolaas Sohier. Tien jaar later zou het overgaan in handen van de z.g, 'ijzerkoning' van Zweden, Louis de Geer en in de loop der...
nl.verhalenbank.125682
Omtrent dese tijdt meent men dat geleeft hebben die twee vermaerde Moordenaars / ghenaemt Ellert en Brammer, Vader en Soon / die haer een tijdt langh onthouden hebben op dat groote ruyme Veldt / tusschen Scharloo en Sweel, dat men seydt van desen Ellert ghenaemt te zijn Ellers-veldt, en Brammers-hoop van desen Brammer. Dese hebben Waghens en Karren...
nl.verhalenbank.43271
Van 't Huis met de Hoofden Mijnheer, zeer aangenaam was ik verrast door U[w] beleefd schrijven. Gaarne voldoe ik aan U[w] verzoek om wat ik weet omtrent het huis met de hoofden mede te deelen. [...] Ik zal dus zoo goed mogelijk maar beginnen met hetgeen ik mij herinner van 't verhaal dat onze grootmoeder deed van 't huis met de hoofden. Er was eens een...
nl.verhalenbank.13054
PIETJE DE WAGENSPRINGER Omstreeks 1800 zag men bij feestelijke gelegenheden voor de geopende vensters van een der kamers boven de Waag, op de Nieuwmarkt te Amsterdam, vier geklede geraamten staan, waarvan er drie met een pruik waren getooid, terwijl er een opgezette hond op de vensterbank stond. Dat was het werk van de jongere leden van het...
nl.verhalenbank.13374
Het huis met de hoofden te Amsterdam Mijnheer en mevrouw waren uit, en de dienstbode was alleen gebleven. In het groote huis, klonk geen geluid. In de gang brandde geen enkele kaars. Slechts, waar het maanlicht blonk, met schijn en geheimzinnige weerschijn, zodat het op enkele plekken zelfs geleek, als schoot er uit den vloer brand, werd de glans gezien....
nl.verhalenbank.42088
In de buurt van Nieuwendam was in vroeger jaren een roover, dien ze maar niet te pakken konden krijgen. Maar op een goeden dag merkten ze dat hij in een herberg te Nieuwendam was en de burgemeester ging er met een stuk of wat dienders op af. Omdat ze bang waren dat hij gewapend was, durfden ze hem niet echter zoo maar te pakken en gingen dus één voor één...
nl.verhalenbank.9401
JACO "Akkoord, Sjakoo was een moordenaar, een huisbreker, een dief, maar... hij had een rechtvaardig, edel hart. Hij was allemachtig best voor armoeiege mense en mijn overgrootvader zaliger — vertelde iemand meer dan een eeuw geleden — heit me dikkels verteld dat ie van z'n vader had gehoord, die 'm gekeune heit, dat Sjakoo zo gezeid een edelaardig mens...
nl.verhalenbank.13354
Ja (aldus de heer D. Schuurman), van de vrije kunst weet ik ook nog wel een moppie. In den buurt van Nieuwendam was vroeger jaren een roover, die ze maar niet te pakken konden krijgen. Op lest hoorden ze dat ie in een herberg te Nieuwendam was, en de burgemeester gong er met een stuk of wat dienders op af. De roover had net een bittertje besteld en zat...
nl.verhalenbank.9177
ELLERT EN BRAMMERT Niets dan de heide zag je, zo ver het oog reikte, een wat bolle, licht golvende vlakte, roestbruin in de herfst, een witte uitgestrektheid onder de wintersneeuw, met hier en daar de wankele spookachtige gestalten van de sombere jeneverstruiken erboven, een weelde van paars in de volle zomer, onder het diepe gegons van de bijen als de...
nl.verhalenbank.45842
22