226 results
Narrator Gender: male
Vele rovers zaten in de schaduw van een grassprietje. En de roverhoofdman sprak sombere woorden...
nl.verhalenbank.27124
Ellert en Brammert woonden in een hol in een berg in Brammertshoop bij Schoonoord. Het waren twee beruchte rovers. Ze woonden bij elkaar. Ze spanden eens een touw over het Ellertshaar op de heide. Op zekere dag kwam daar een meisje langs die ging langs de olde Groningse weg die van Coevorden naar Groningen loopt. Dat meisje liep tegen het touw aan en toen...
nl.verhalenbank.32024
De rover en de pater Een pater van St.-Elisabeth ging met kerstavond naar Keizersbos om er de mis te lezen. Toen hij door het Leudal kwam, werd hij door een rover overvallen. Deze vroeg hem om zijn geld, en toen de pater antwoordde dat hij niets bij zich had, dreigde de rover hem te vermoorden. Nadat ze enige tijd onderhandeld hadden, zorgde de pater...
nl.verhalenbank.35832
Rovers: In mijn jonge tijd werd eens in Helden-Dorp en Panningen een Vastenavond-optocht georganiseerd, waarover nog lang daarna gesproken werd. Het is niet nodig, alle dwaasheid op te halen, die tentoon werd gesteld. Eén daarvan was het in beeld brengen van de ter dood veroordeling en ophanging van een roverhoofdman, die – om een mij onbekende reden –...
nl.verhalenbank.69373
Der Räuber Vieting. In der Nähe des Dorfes Neu-Klockow befindet sich eine Höhle, an deren Eingang noch ein großer Stein liegt. Hier in dieser Höhlung wohnte einst ein Räuber Vieting. Kurz vor seiner Wohnung, die so geschützt lag, daß sie keiner finden konnte, ging ein Weg nach der Stadt Parchim. Viele Leute, die diesen Weg gingen, wurden von dem Räuber...
[5734] Viting - raubt Mädchen - 7 Söhne - verraten
Der wie in boer, dy hie fé forkocht op 'e merk. Hy hie sadwaende in aerdich stik jild by him. Underweis kom der in rover op him ta, dy hie in revolver by him. Dat hâldde er de boer foar wylst er sei: "Je geld of je leven." "Nou," sei de boer, "jo kinne myn jild wol krije. Mar, nou't jo toch in revolver ha, woe 'k wol graech, dat jo even troch myn hoed...
nl.verhalenbank.32936
Koo Meulblok Koo Meulblok 1) was een klein boertje, die in den Franschen tijd de pacht moest gaan betalen in Noord Frankrijk. Onderweg werd hij door een rooversbende overvallen en meegevoerd naar een klein hutje, waar die roovers huisden. Aan den zolder hing menschenvleesch, waar de roovers van aten. Geen wonder dat Koo bang was! Op een of andere manier...
nl.verhalenbank.39309
De boer en de frou wienen fuort, de faem wie allinne thús. Doe kommen dêr rovers, mar de faem woe se der net ynlitte. Doe groeven dy rovers in gat ûnder 'e muorre troch. De faem hie in sabel en doe't de earste syn kop ûnder 'e muorre troch hie, houde se dy kop der ôf. Doe luts se it lichum fan dyselde ta 't hûs yn. Sa hat hja àl dy rovers deamakke en ta...
nl.verhalenbank.27038
In de zeventiende eeuw werd het Land van Ravenstein onveilig gemaakt door ´de zwarte bende`; rovers die hun gezicht met roet zwart maakten voor ze op rooftocht uit gingen. Hun aanvoerder was Kobus van der Schlossen. De rovers hielden zich schuil in de uitgestrekte bossen van Slabroek, maar hoe de gendarmen ook zochten, nooit vonden ze enig spoor van Kobus...
nl.verhalenbank.41054
Die Hamburger nahmen einmal einen Räuberhauptmann (wohl Seeräuber) gefangen. Er versprach, eine goldene Kette um ganz Hamburg zu liefern, wenn sie ihn losließen, sie thaten es aber nicht. Später fand man in den Masten seine Schiffes und anderswo im Schiff verborgen viel Gold
Reuzen In Zuidoost Drente kent men verhalen rond de reuzen Ellert en Brammert. Bij Schoonoord is er een museum met plaggenhutten, daar woonden reuzen die roofden. Het waren rovers.
nl.verhalenbank.42597
hollen mastboom hett he hatt, gold dünn makt un in gaten. hett 'n börger krägen, dee hett em intweisagt. so is dat rutkamen.
245. Op Halsaf wone de familie Dénneree. Die wazzen afwezig, met vakantie, of hoe of wat. Ien elk geval de meid was allenig ien huus. En daor brèke ze ien dat olde kesteel ien. 't Bun zeuve rovers gewes. Mao zi'j het ze alle zeuve met een sabel één veur één de kop afgeslage en bedeen teruggetrokke. Ze harre deur zon luukske gemot. Daor van heit dat...
nl.verhalenbank.22606
Der kommen us op in kear twa mannen by in boer. Dy hienen in greate koer by har, dêr wie in sek oerhinne. Sy fregen de boer of dy koer dêr wol in nacht by him yn 't achterhûs stean mocht. De oare moarns dan soenen se him wer helje. Dat wie de boer goed en de beide mannen setten de koer yn 't achterhûs del. Mar doe seach de boer dat der hwat yn dy koer...
nl.verhalenbank.24176
De bruorren Gjaltema fortelden froeger in forhael dat gong oer in faem dy't allinne thús wie. Doe kommen der rovers yn 'e nacht en dy makken in gat ûnder 'e muorre troch. Der krûpte de earste troch. Doe't er de holle der troch hie sloech dy faem him mei in sabel de kop ôf en luts it lichum ta 't hûs yn. Sa die se ek mei de twadde en de trêdde en dat gong...
nl.verhalenbank.33612
229. 't Kesteel Halsaf lei vrogger helemaol ien de grachte. Met een ophaalbrug der oaver. De heren wazzen een kier der uut en de meiden alleen ien huus. Toe wiere ze deur rovers oavevalle. Eén van de meide zag tat en z'j doch: "Dat lup met ons niet goed af". Zi'j sloeg alles dich. Enkel een kelderraam bleef los. Zi'j nom een grote sabel met en bleef bi'j...
nl.verhalenbank.22590
Der Viting = Keller bei Parchim. Im Sonnenberge bei Parchim befand oder (befindet ?) sich eine, vermutlich durch einen Erdfall entstandene Höhle, welche der Viting-Keller genannt wird. Zuweilen, wenn nach anhaltender Dürre Regen kommt, raucht dieselbe und man sagt: "Viting braut". Der Berg besteht nämlich aus kalkhaltigem Boden. In dieser Höhle soll der...
[5731] Viting - raubt Mädchen - 7 Söhne - verraten
vervolg van DVTEX646: Over het huis met de hoofden aan de Keizersgracht. Volgens de overlevering hoofden van dieven. Als zo'n boef zijn hoofd door het kelderraam stak, hakte de dienstbode dit met een houw af, trok de romp naar binnen om er soep van te koken.
nl.verhalenbank.38812
Zigeuners daar waren we altijd bang voor, het waren kinderrovers, ook konden ze de toekomst voorspellen.
nl.verhalenbank.43468
Kohlmetz narravit. es ist so brauch gewesen, was ritter an einem Tage mit karrhaken umgezogen haben, das ist ihr eigentum gewesen.
228