Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
158 results
Narrator Gender: m
Vele rovers zaten in de schaduw van een grassprietje. En de roverhoofdman sprak sombere woorden...
Ellert en Brammert woonden in een hol in een berg in Brammertshoop bij Schoonoord. Het waren twee beruchte rovers. Ze woonden bij elkaar. Ze spanden eens een touw over het Ellertshaar op de heide. Op zekere dag kwam daar een meisje langs die ging langs de olde Groningse weg die van Coevorden naar Groningen loopt. Dat meisje liep tegen het touw aan en toen...
nl.verhalenbank.32024
De rover en de pater Een pater van St.-Elisabeth ging met kerstavond naar Keizersbos om er de mis te lezen. Toen hij door het Leudal kwam, werd hij door een rover overvallen. Deze vroeg hem om zijn geld, en toen de pater antwoordde dat hij niets bij zich had, dreigde de rover hem te vermoorden. Nadat ze enige tijd onderhandeld hadden, zorgde de pater...
Rovers: In mijn jonge tijd werd eens in Helden-Dorp en Panningen een Vastenavond-optocht georganiseerd, waarover nog lang daarna gesproken werd. Het is niet nodig, alle dwaasheid op te halen, die tentoon werd gesteld. Eén daarvan was het in beeld brengen van de ter dood veroordeling en ophanging van een roverhoofdman, die – om een mij onbekende reden –...
nl.verhalenbank.69373
Der wie in boer, dy hie fé forkocht op 'e merk. Hy hie sadwaende in aerdich stik jild by him. Underweis kom der in rover op him ta, dy hie in revolver by him. Dat hâldde er de boer foar wylst er sei: "Je geld of je leven." "Nou," sei de boer, "jo kinne myn jild wol krije. Mar, nou't jo toch in revolver ha, woe 'k wol graech, dat jo even troch myn hoed...
nl.verhalenbank.32936
Koo Meulblok Koo Meulblok 1) was een klein boertje, die in den Franschen tijd de pacht moest gaan betalen in Noord Frankrijk. Onderweg werd hij door een rooversbende overvallen en meegevoerd naar een klein hutje, waar die roovers huisden. Aan den zolder hing menschenvleesch, waar de roovers van aten. Geen wonder dat Koo bang was! Op een of andere manier...
De boer en de frou wienen fuort, de faem wie allinne thús. Doe kommen dêr rovers, mar de faem woe se der net ynlitte. Doe groeven dy rovers in gat ûnder 'e muorre troch. De faem hie in sabel en doe't de earste syn kop ûnder 'e muorre troch hie, houde se dy kop der ôf. Doe luts se it lichum fan dyselde ta 't hûs yn. Sa hat hja àl dy rovers deamakke en ta...
nl.verhalenbank.27038
In de zeventiende eeuw werd het Land van Ravenstein onveilig gemaakt door ´de zwarte bende`; rovers die hun gezicht met roet zwart maakten voor ze op rooftocht uit gingen. Hun aanvoerder was Kobus van der Schlossen. De rovers hielden zich schuil in de uitgestrekte bossen van Slabroek, maar hoe de gendarmen ook zochten, nooit vonden ze enig spoor van Kobus...
Reuzen In Zuidoost Drente kent men verhalen rond de reuzen Ellert en Brammert. Bij Schoonoord is er een museum met plaggenhutten, daar woonden reuzen die roofden. Het waren rovers.
De bruorren Gjaltema fortelden froeger in forhael dat gong oer in faem dy't allinne thús wie. Doe kommen der rovers yn 'e nacht en dy makken in gat ûnder 'e muorre troch. Der krûpte de earste troch. Doe't er de holle der troch hie sloech dy faem him mei in sabel de kop ôf en luts it lichum ta 't hûs yn. Sa die se ek mei de twadde en de trêdde en dat gong...
nl.verhalenbank.33612
Der kommen us op in kear twa mannen by in boer. Dy hienen in greate koer by har, dêr wie in sek oerhinne. Sy fregen de boer of dy koer dêr wol in nacht by him yn 't achterhûs stean mocht. De oare moarns dan soenen se him wer helje. Dat wie de boer goed en de beide mannen setten de koer yn 't achterhûs del. Mar doe seach de boer dat der hwat yn dy koer...
nl.verhalenbank.24176
245. Op Halsaf wone de familie Dénneree. Die wazzen afwezig, met vakantie, of hoe of wat. Ien elk geval de meid was allenig ien huus. En daor brèke ze ien dat olde kesteel ien. 't Bun zeuve rovers gewes. Mao zi'j het ze alle zeuve met een sabel één veur één de kop afgeslage en bedeen teruggetrokke. Ze harre deur zon luukske gemot. Daor van heit dat...
nl.verhalenbank.22606
229. 't Kesteel Halsaf lei vrogger helemaol ien de grachte. Met een ophaalbrug der oaver. De heren wazzen een kier der uut en de meiden alleen ien huus. Toe wiere ze deur rovers oavevalle. Eén van de meide zag tat en z'j doch: "Dat lup met ons niet goed af". Zi'j sloeg alles dich. Enkel een kelderraam bleef los. Zi'j nom een grote sabel met en bleef bi'j...
nl.verhalenbank.22590
vervolg van DVTEX646: Over het huis met de hoofden aan de Keizersgracht. Volgens de overlevering hoofden van dieven. Als zo'n boef zijn hoofd door het kelderraam stak, hakte de dienstbode dit met een houw af, trok de romp naar binnen om er soep van te koken.
Zigeuners daar waren we altijd bang voor, het waren kinderrovers, ook konden ze de toekomst voorspellen.
It slot mei de ezels yn 'e Sweach Yn 'e Sweach stie in slot, dêr roannen altyd ezeltsjes. Dêr wie froeger us in man de marse by, dy frege dêr: "Mei it pak hjir wol stean?" Dat woarde net tastaen. It pak kom yn 'e keuken to stean. Wylst de faem yn 'e keuken omskarrelt, sjocht se, dat it pak forweecht. Hja giet nei de hear ta en freget om syn revolver....
Ergens stie in boereplaets. Op in kear wienen de boer en de frou fuort. De faem wie mar allinne thús. Hja hie de doarren allegear fêst, mar midden yn 'e nacht kommen der nachtbidders by de doar, dy fregen om hwat. Mar de faem joech se neat omdat de boer en de frou fuort wienen. Doe skouden se in finster omheech en ien kroep mei de holle ûnder 't rút...
RK: Kent u nog rovers, die goed waren voor het volk? A là Robin Hood? HK: Alleen in Duitsland, ik ben z'n naam even kwijt...dat was een soort geus, die stroopt op de wadden. Schiet me even niet te binnen hoe 'ie heet. RK: Een geus? HK: Nee, geen geus, maar wel uit die tijd... RK: Wat deed 'ie dan? HK: Die enterde schepen en deed goed voor de bevolking en...
nl.verhalenbank.44193
Op een nacht brak Kobus van der Schlossen in Ravenstein in bij een rijke woning. Toen hij met zijn buit wilde vertrekken begon er opeens een hond te blaffen en al snel verschenen mensen op straat om te zien wat er aan de hand was. De roverhoofdman ging op de vlucht, maar op de kinderkopjes van de Ravensteinse straten schoot hij niet echt op. Toen zag hij...
Sterke Hearke moest eens een zak met geld naar Leeuwarden brengen. Onderweg waren er twee rovers, die wilden het geld hebben. Hearke liet het hen dragen en pakte ze toen beet, ieder bij de arm, zodat ze niet weg konden komen. Ze bidden en smeekten hem om hen los te laten, maar dat deed hij pas, toen ze in Leeuwarden waren. Ze hadden de zware zak met geld...
nl.verhalenbank.28020
169