1,463 results
Brokdorferne var Rovere og tog til Mariofie at røve .... De blev sat til Bords .... Røverkonen var med de andre. Stubberup S., Bjærge H. Lars Larsen, Midskov.
da.etk.DSnr_04_0_00947
Der har været Røvere i Tingforten ved Gården Lundhof. Den kaldtes oprindelig Lundhuset, men nu er det en Herregård. En Mand havde været i Ørting Mose at skjære Tørv og kom da gjennem Skåblund Skov. Der kom de Røvere efter ham, og han kom så fordanklet og forkommen hjem. Ås. Falling S., Hads H.
En roverkone kom ind etsted, hvor folkene var i kirke, og vilde have penge og væsen. Pigen sagde, at de var i den kiste eller ørk, der stod, men da hun fik den lukket op, kunde hun ikke nå dem, hendes arme var for korte. Konens derimod var længere, og så skulde hun prøve at tage dem, men da hun nu bukkede sig over kisten, tog pigen i enden af kende og...
da.etk.DS_04_0_01555
Roverstuen på Tipsmark ejendom ligger på en tør mark, og der er hul endnu, hvor den har været. De havde snore over vejen. Mariane Jensdatter, Hjerm.
da.etk.DS_04_0_01521
Ved den søndre side af den store høj, der ligger påMåre mark, Herrested, gåi en vej, hvor bjærgfolkene (sic!) havde usynlige snore spændt over ved nattetid, og traf én så at komme til at røre ved dem, ringede det inde i højen, og bjærgfolkene kom da ud Og tog dem. Sødinge skole.
da.etk.DS_04_0_01450
Dei går en vej vesten om Fovlum kirke, og der haren gang været rovere, som har spændt lænker over vejen for at kunne høre ned i deres kule, når der kom rejsende. Hullerne har været der tæt ved. Post-Lavst, (Lavst Sørensen), Ullits.
Der er to store huller vesten til Fovlum kirke, de kaldes Roverhullerne. Men nu er de jævnede. per Ladefoged, Årup.
da.etk.DS_04_0_01440
I Langvad var der et roverkomplot, som lagde kjæder ud over vejen. Lars Spillemand, Gjøtrup.
da.etk.DS_04_0_01435
Der er en hule i Pisselskoven, som kaldes Røverhiden. Kirkedøren for Lading våbenhus har i sin tid ligget til dæk over denne hule. Den var ud af én eneste egeplanke. Jens Peter Smed, Lading.
da.etk.DS_04_0_01434
Den gi. egedør, som fører ind i Åby kirkes våbenhus, skal have været brugt af kjæmperne i Sandalsbjærg. Nik. Chr.
da.etk.DS_04_0_01433
Ved Fårdal er en hulvej imellem to store bakker, som kaldes Roverstuen. Der er en risbakke oven over, og hulningen går ned imod Fårdal bæk. Ja, det er nu blot et væld, der er ingen bæk længere, for vældet lober ud i nogle mergelgrave, som drikker vandet. Ane Marie Kristensdatter, Ørum.
da.etk.DS_04_0_01424
I Kruskjær i Ølby vest for gården Dal har der været en roverstue. Der har også været én i Gudumvest for Oster-Lind.
da.etk.DS_04_0_01423
Der var en gang rovere i Allerup bakker, og de boede i huller, der var gravet ind i bakkerne. Peder Vestergård, Jigskov.
da.etk.DS_04_0_01417
I en dal her nør i Hammer bakher, der hedder Ravndal, var der en røverkule i gamle dage. Niels Kr. Larsen Myren, Vodskov.
da.etk.DS_04_0_01416
Stenestue ligger vester nede fra Navtrup kirke. Det har været rovere i gammel tid. Den kaldtes også Hvistelsstue, for kjæret neden for kaldes Hvistelskjær. En kel del knottere sten var sat op og dannede en stue, men de er taget for længe siden. Maren Primdal, Navtrup.
da.etk.DS_04_0_01415
Oster i Storskoven har været en roverstue. Nedenfor findes Røverstedbro mølle. Mølledammen har intet tilløb, idet vandet vælder umiddelbart ud af bakkerne. N. Pedersen, Bolle.
Byfogden sagde gjærne til alle dem, der fandt noget på stranden: »I får at huske at lade mig få min lod med,« og såbar de op til ham. Der drev en hel del vin ind fra en stranding, og deraf blev flere fade kjørt op til byfogden. Simon Sørensen, Skagen.
da.etk.DS_04_0_01294
Buderup kirke skal i følge traditionen have været frekventeret af foromtalte højst uuærkelige slots beboere, og just den dag besøgt af dem, da det blev overrumplet og med storm indtaget på dronning Margretes befaling og i hendes påsyn. Oldn. arkiv. Juelstrup præstegård 1809. Schjønning, præst.
I den skov i Brændervp sogn, hvori Korsvejsmedjen ligger, blev to piger en gang myrdede, og siden den tid har skoven heddet Myster. Afbildninger af de myrdede i billedhuggerarbejde skal findes i Brænderup kirke. L. F.
da.etk.DS_04_0_01257
I Rosmos sogn er en høj på en mark ved landsbyen Ørup. I den skal Rembel Hus ligge begravet. Han bortførte hemmeligt greven af Kalvøs datter, og blev angrebet af hendes 9 brødre, at hvilke han dræbte de otte, men blev selv dræbt af den niende Resen VI, 591.
2612