Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
66 results
Dutch Keywords: rovers
De meid van Kasteel Halsaf Babberich Gelderland “Op een koude winteravond was de dienstmeid alleen in het kasteel aanwezig. Een groep van vijf rovers klopt aan en vraagt binnengelaten te worden. De meid zegt dat niet te kunnen doen, maar stelt voor de rovers één voor één door een opening aan de zijkant van het kasteel binnen te laten. Zo gezegd, zo...
nl.verhalenbank.69599
Ellert en Brammert woonden in een hol in een berg in Brammertshoop bij Schoonoord. Het waren twee beruchte rovers. Ze woonden bij elkaar. Ze spanden eens een touw over het Ellertshaar op de heide. Op zekere dag kwam daar een meisje langs die ging langs de olde Groningse weg die van Coevorden naar Groningen loopt. Dat meisje liep tegen het touw aan en toen...
nl.verhalenbank.32024
Koo Meulblok Koo Meulblok 1) was een klein boertje, die in den Franschen tijd de pacht moest gaan betalen in Noord Frankrijk. Onderweg werd hij door een rooversbende overvallen en meegevoerd naar een klein hutje, waar die roovers huisden. Aan den zolder hing menschenvleesch, waar de roovers van aten. Geen wonder dat Koo bang was! Op een of andere manier...
In de zeventiende eeuw werd het Land van Ravenstein onveilig gemaakt door ´de zwarte bende`; rovers die hun gezicht met roet zwart maakten voor ze op rooftocht uit gingen. Hun aanvoerder was Kobus van der Schlossen. De rovers hielden zich schuil in de uitgestrekte bossen van Slabroek, maar hoe de gendarmen ook zochten, nooit vonden ze enig spoor van Kobus...
REUVER. Reuver zou zijn naam te danken hebben aan roovers. Dicht bij het dorp liep de oude groote weg, die het Overkwartier van Gelre in zijn geheele lengte doorsneed, door een diepe insnijding, die door een beek in den zandigen bodem was ingegraven. Rondom den hollen weg stonden dennen, die bij wind en storm klagend huilden. Op die plaats huisden de...
nl.verhalenbank.42721
DE SCHELKENSBEEK. Deze beek, die de smalle lange laagte vormt tusschen het huis ,,de Mergelstraat" en Steijl bij Tegelen, heeft haar naam uit den tijd van den beruchten Schinderhannes en zijn rooversbende. De bandieten hielden over de geheele lengte van de doorwaadbare plaats aldaar een touw gespannen en hadden aan het einde daarvan, naar den kant, waar...
nl.verhalenbank.42694
62c. Kent u lokale verhalen over nobele rovers van het type Robin Hood? Nou ja niet nobel maar wij hebben natuurlijk de Bokkerijders in de buurt.
nl.verhalenbank.45596
Der wie in faem dy hie alris tsien ynbrekkers de holle ôfhoud. De alfte ûntkaem har. Sy rekke krekt syn plasse, dat dy wied er kwyt. Nei forrin fan tiid frege deselde sûnder plasse de faem as se mei ride woe. 't Wie op in joun. De moanne skynde helder. Hy hie in hoed op, dat de faem seach net, hwa't it wie. Dat hja gong mei en dêr rieden se togearre...
Moordhaim Veur joaren is 't gebeurd, dat op 'n Zundagmörgen de boer mit zien volk noa kerk tou was. Gain ain as de maaid was in hoes. Dou kwammen der zeuven rovers aan, mor de maaid dee grondel op deur. Dou broken ze 'n stok tou muur oet bie 't geutgat. Ondertied gaait de maaid in de schuur en hoalt de heuschovvel, zo schaarp as 'n vliem. Net as ze weer...
nl.verhalenbank.42454
DE MOORDWONING In dat gedeelte van Vlaardingerambacht dat de Zuidbuurt wordt genoemd, stond midden in het veld een huis, dat de Moordwoning heette. Op zekere najaarsavond kwamen er vier rovers het erf op, haalden een varken uit het kot en spijkerden het beest met zijn staart aan de staldeur vast. Op het hevig geschreeuw van het dier kwamen de boer en de...
nl.verhalenbank.32550
Planken Wames Tussen Stokkum en Beek aan een bospad stond een rovershut, de Planken Wames. Passanten werden er vermoord en uitgeschud. Nadat de bewoners eens een meisje hadden vermoord, dat met geld van haar dienstbetrekking kwam, vlogen de kraaien laag over een akker aan de bosrand ('t Fieldje) en ze riepen liek, liek. Een boswachter viel dit op, diverse...
nl.verhalenbank.44376
De dûmny en de rovers. Der wie in dûmny, dy moest nei in oar plak ta to preekjen. Hy ried op in hynderke. Doe kommen der rovers oan, dy foelen him oan. Hja klaeiden de dûmny hielendal út, sy bounen syn polsen fêst en smieten him doe yn 't wetter. It hynderke nommen se mei. Mar de dûmny krige de touwen, dêr't er mei boun wie, los en, alhiel neaken, sette...
De winteravonden waren vooral in oude tijd de tijden van huiselijke gezelligheid, er werden sprookjes en sagen verteld en er werd veel gezongen. Eén rijmpje is nog wel bekend op het eiland: Hollum het de hoogste toren Ballum het sien naam verloren Nes is de hoofdstad Buren is 'n moddergat En op de Kooi zeggen ze dat! Ook het Amelander wapen wijst nog op...
nl.verhalenbank.41884
Aan sommige spoken hangt een keurig adreskaartje, maar bij andere verhalen blijft het gissen. Waar precies joegen de geesten van boze monniken (wier klooster op de Oudezijds Voorburgwal moest wijken voor een koopmanshuis) angstige dienstboden de stuipen op het lijf? En in welk pand in de Bickersstraat - inmiddels ook afgebroken - hielden spokende rovers...
In eene andere Drentsche lezing heeten de roovers Ellert en Brannert en wordt gezegd dat hun hol te vinden was tusschen Zweeloo en Schoonoord. Het meisje had groene rogge gesneden op den esch (1) toen Ellert haar gevangen nam. Hij dwingt haar zijn vader dagelijks te scheren en zij maakt nu tijdens zijne afwezigheid gebruik van het scheermes om dezen te...
Der wie in skuonmakker, dy kom op in joun út 'e Trynwâlden wei. Hy hie aerdich hwat jild by him. Doe't er oan 'e Slachtebrêge ta wie, wie't krekt as lei 't him sa by dat der wol us guon wêze koenen dy't it op syn jild forsjoen hienen. 't Wie donker en 't wie in iensume wei. Dat hy tocht: "Ik gean hjir even ûnder 'e brêge." En dêr wie't al sa. Hy hearde...
Van vele bosschen in ons land wordt verhaald (althans ik meen dat dit 't geval is), dat er zich eertijds 6 roovers in bevonden, die op een boomstam gesneden hadden: "We zijn hier met ons zessen We hebben scherpe messen En als de lichte maan komt aan Dan zullen wij uit moorden gaan." Dit verhaal wordt ook toegeschreven aan het Staversche bosch, dat...
De Loonse en Drunense duinen. Een gebied wat de omtrek bestierd tussen Drunen en Tilburg. Een gebied wat in vroeger tijden bekend stond als zeer onveilig. Bokkenrijders, gauwdieven, rovers en ander gespuis hielden zich op in de omgeving. Vooral in Kaatsheuvel. Men vermoedt dan ook dat de naam Kaatsheuvel verbasterd is uit "Koetsheuvel" of "Ketsheuvel"....
nl.verhalenbank.40936
DE REUZIN WALBERECH Toen heer Lem koning was, leefde er een reuzin, Walberech, die haar kudde weidde op de plaats waar nu Den Haag ligt. Zo groot was zij, dat ze van Holland naar Engeland door de zee kon waden, zonder te verdrinken. Eens op een nacht hield een schip met Engelse zeerovers op de kust aan en landde in Scheveningen. De rovers gingen naar het...
nl.verhalenbank.32553
Der wie in faem, dy wie o sa moedich. Hja tsjinne by in boer en boerinne. Dy wienen us fuort togearre. Doe bleau dy faem allinne thús. Dy moest op it hûs passe. Doe kommen dêr dy nachts rovers. Der siet in gleske yn 'e doar. Ien fan 'e rovers die dat iepen en stuts syn holle der troch. De faem houde mei in swurd de kop der ôf en sette dy kop op 'e tafel....
nl.verhalenbank.19309
65