Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
7 results
Dutch Keywords: ophangen
Rovers: In mijn jonge tijd werd eens in Helden-Dorp en Panningen een Vastenavond-optocht georganiseerd, waarover nog lang daarna gesproken werd. Het is niet nodig, alle dwaasheid op te halen, die tentoon werd gesteld. Eén daarvan was het in beeld brengen van de ter dood veroordeling en ophanging van een roverhoofdman, die – om een mij onbekende reden –...
nl.verhalenbank.69373
Karel V was eens met zijn gezelschap in Duitsland. Hij was op jacht en dwaalde van de zijnen af. Toen kwam hij bij een hut. Hij trad binnen en zag dat daar vier mannen bij de tafel zaten te slapen, alle vier met het hoofd op tafel. 't Waren rovers. Ze werden wakker en toen ze Karel zagen, die er heel deftig uitzag, dachten ze: daar zit wel wat aan te...
nl.verhalenbank.28034
Het huis met de hoofden te Amsterdam Mijnheer en mevrouw waren uit, en de dienstbode was alleen gebleven. In het groote huis, klonk geen geluid. In de gang brandde geen enkele kaars. Slechts, waar het maanlicht blonk, met schijn en geheimzinnige weerschijn, zodat het op enkele plekken zelfs geleek, als schoot er uit den vloer brand, werd de glans gezien....
nl.verhalenbank.42088
Een ongetrouwd heer had ook een voorspellende geest. Hij was een oppassend man, en had een oude huishoudster. Toen hij 's avonds laat uit de sociëteit kwam, zei de meid tegen hem: "Mijnheer, er is volk in huis. Ik heb het gehoord, haal gauw de politie." "Neen," zei hij, "ik wil geen politie in mijn huis hebben. Ik zal zelf kijken." Hij ging rechtvoort...
nl.verhalenbank.8818
De Amelanders waren lui die de dingen aanpakten in vroeger dagen. Ze hadden nog al last van roovers. De Friezen hè. Die konden Ameland maar niet met rust laten. Bij nacht en ontij kwamen ze over het wad en stalen alles wat los en vast was. Het is te begrijpen dat de Amelanders zich daartegen teweer stelden. Ze vingen dus de roovers en ... knoopten ze op?...
nl.verhalenbank.128176
Der wie ris in doomny dy wenne mei syn húshâldster yn in doarp. De pasterije stie hwat achterôf. Op in joun kom dêr in man by de doar, dy frege of er dêr dy nachts ek sliepe koe. En hy woe ek graech hwat to iten ha. De doomny wie in guodlik man. De fremde man mocht der yn komme en der woarde him iten en drinken foarset. Dat smakke him lekker. Hja praetten...
nl.verhalenbank.36033
In Ilpedam heb vroeger een meid ewoond: die was nergens bang voor. Ze diende in een herberg en dan plaagde ze her dikwijls, maar ze gaf er niet om. Nou wordt in zoo'n herberg natuurlijk van alles verhandeld, en zoo kwam op een goede avond het gesprek op die meid en dat ze zooveul courazie had. "Nou," zei er op lest ien, "ik wed dat ze vanavond om elf uur...
nl.verhalenbank.8855
11