Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender
close
10 results
Dutch Keywords: naam
Rovers: In mijn jonge tijd werd eens in Helden-Dorp en Panningen een Vastenavond-optocht georganiseerd, waarover nog lang daarna gesproken werd. Het is niet nodig, alle dwaasheid op te halen, die tentoon werd gesteld. Eén daarvan was het in beeld brengen van de ter dood veroordeling en ophanging van een roverhoofdman, die – om een mij onbekende reden –...
nl.verhalenbank.69373
REUVER. Reuver zou zijn naam te danken hebben aan roovers. Dicht bij het dorp liep de oude groote weg, die het Overkwartier van Gelre in zijn geheele lengte doorsneed, door een diepe insnijding, die door een beek in den zandigen bodem was ingegraven. Rondom den hollen weg stonden dennen, die bij wind en storm klagend huilden. Op die plaats huisden de...
nl.verhalenbank.42721
DE SCHELKENSBEEK. Deze beek, die de smalle lange laagte vormt tusschen het huis ,,de Mergelstraat" en Steijl bij Tegelen, heeft haar naam uit den tijd van den beruchten Schinderhannes en zijn rooversbende. De bandieten hielden over de geheele lengte van de doorwaadbare plaats aldaar een touw gespannen en hadden aan het einde daarvan, naar den kant, waar...
nl.verhalenbank.42694
LICHTENBERG. Nabij Maastricht staat de ruïne van den burcht Lichtenberg. Men heeft gemeend den naam van dit slot te kunnen afleiden uit een woordspeling; op den St. Pietersberg ter plaatse woonden namelijk eenmaal roofridders, die de kooplieden ,,verlichtten" van hun bezit. Een andere overlevering zegt: dat Caesar daar een toren had, om lichtseinen te...
Abcoude. De namen der dorpen leidt men graag af van die der Germaansche stammen, die volgens de berichten van Julius Caesar en Tacitus ons land bewoonden. Een dergelijke "geleerdensage" is ook van Abcoude bekend: het volk der Cauchen woonde hier. De menschen uit de streek zelf leidden den naam Abcoude af van "een roover Abbichgen, die als het lant aldaer...
nl.verhalenbank.47385
1. Mijn woonplaats is jaren lang geloofd aan spoken en heksen en veel meer soorten bijgeloof. Mijn moeder was er niet vrij van en verschillende tantes evenmin. In mijn jeugd kon ik zo zeven vrouwen noemen, die de naam van tovenaar hadden. Onschuldig kwamen die vrouwtjes er aan. Zo heeft er een aan een kind een appel gegeven; dat kind komt thuis en wordt...
nl.verhalenbank.46284
De soldaet fan it Barrahûs. Der wienen in boer en boerinne, dy wennen op it Barrahûs. Op in joun kom dêr in soldaet op in hynder, dy woe graech ynkertiering ha. Hy mocht binnenkomme. It hynder woarde op 'e stâl set. Even letter kom der in frommes by de doar. Dy frege ek of se dêr de nacht bliuwe koe. "Kom der mar yn", sei de boer. It frommes gong ek yn 't...
De strooppot Aan de weg van Den Burg naar De Koog op Texel stond een boerderij met de wonderlijke naam De Strooppot. Op een nacht, meer dan honderd jaar geleden, strandde daar bij hevige storm een schip, dat een lading goud vervoerde. De volgende morgen spoelden de goudstukken aan land. Alle eilandbewoners trokken naar het strand, en menigeen die er arm...
nl.verhalenbank.9525
De Vliegende Hollander Een hulpeloos schip in den woedenden storm, en het land nabij. De golven sloegen tegen het zwakke hout, en de wind floot langs de zeilen. De storm eindigde niet, en dreef het schip Westwaarts en Oostwaarts, Noordwaarts en Zuidwaarts; geen stuurmanskunst kon het leiden. De storm was meester. De kapitein van der Decken stond bij de...
Brammert en Ellert Tusschen Schoonloo en Zweel bevindt zich een groot veld, daar staan geen huizen op, en wegen loopen er weinig door: hij, die er gaat, moet niet bang zijn voor de eenzaamheid. Eens huisden er twee reuzen, Brammert en Ellert heetten ze. Brammert was zoo groot, dat hij de heele breedte der vlakte vulde, als hij terneer lag: dan rustte...
nl.verhalenbank.41757
12