Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
8 results
Dutch Keywords: brengen
Rovers: In mijn jonge tijd werd eens in Helden-Dorp en Panningen een Vastenavond-optocht georganiseerd, waarover nog lang daarna gesproken werd. Het is niet nodig, alle dwaasheid op te halen, die tentoon werd gesteld. Eén daarvan was het in beeld brengen van de ter dood veroordeling en ophanging van een roverhoofdman, die – om een mij onbekende reden –...
nl.verhalenbank.69373
Sterke Hearke moest eens een zak met geld naar Leeuwarden brengen. Onderweg waren er twee rovers, die wilden het geld hebben. Hearke liet het hen dragen en pakte ze toen beet, ieder bij de arm, zodat ze niet weg konden komen. Ze bidden en smeekten hem om hen los te laten, maar dat deed hij pas, toen ze in Leeuwarden waren. Ze hadden de zware zak met geld...
nl.verhalenbank.28020
It gebeurde, dat Sterke Hearke in sek mei jild nei Ljouwert ta bringe moest. Doe't er oan 'e Bonkefeart ta wie kamen der twa mannen tofoarskyn, dat wienen rovers. Dy pakten him oan. "Hwat matte jimme?" frege Hearke. "Wy matte dy sinten ha", seinen se. En hja dienen in taest nei it jild. Doe sette Hearke de sek mei jild del. Hy pakte de iene bandyt, dy...
nl.verhalenbank.38362
Hearke wie ek stille plysjes, Hy moest ris op in kear jild bringe fan Bûtenpost nei Ljouwert ta. Doe't er yn 'e buert fan Burgumerheide wie, kommen der twa manlju ta de wâl út. 't Wienen rovers. Sy seinen: "Je geld of je leven." "Dat kin wol", sei Hearke, en hy naem de ponge mei jild fan 't skouder en sette him op 'e groun del. Doe't de iene him bûgde om...
nl.verhalenbank.27501
't Wie yn 'e Frânse tiid. Op it Bouwekleaster wenne Bindert Kloosterman. Dy wie dêr boer. Hy moest in hiele protte bilesting bitelje. Dat moest allegear yn sulverjild foldien wurde en nei Ljouwert ta brocht wurde. Hy laedde it jild yn twa sekken en dy kamen op in kroade. Doe sei er tsjin Sterke Hearke: Bring dû dat even nei 't bilesting[g]ebou yn...
Heit fortelde, Sterke Hearke roan froeger wol ris mei jild. Dat wie foar de banken. Dat moest dan nei in oar plak ta brocht wurde. Op in kear moest Hearke dat ek wer ris dwaen. Hy droech it jild yn in sek op 'e rêch. Der wienen in pear, dy wisten dat, dy hienen it op it jild forsjoen. Sy woenen Hearke pakke. Sy pasten op him en hienen har forskûle. Doe't...
nl.verhalenbank.27672
2.86. De gloeiende paap Eene legende uit het Postelsch bosch, door Lens. Onder bovenstaanden titel is in 1868 te Herenthals een romantisch boekje van 63 bladz. gedrukt, waaruit ik de voornaamste gebeurtenissen beknoptelijk overneem. Volgens het verhaal eener vrouw, die in genoemd jaar ruim 87 jaar was, hadden ze plaats ten tijde van den vader van den...
In Ilpedam heb vroeger een meid ewoond: die was nergens bang voor. Ze diende in een herberg en dan plaagde ze her dikwijls, maar ze gaf er niet om. Nou wordt in zoo'n herberg natuurlijk van alles verhandeld, en zoo kwam op een goede avond het gesprek op die meid en dat ze zooveul courazie had. "Nou," zei er op lest ien, "ik wed dat ze vanavond om elf uur...
nl.verhalenbank.8855
12