Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
17 results
Danish Keywords: vold
Adserbøl har været en Herregård med Volde og Grave om. Der har boet en Herremand, som var Røver. Han havde en Datter, og hende var Forvalteren Kjæreste med. Lindknud S., Malt H. Morten Povlsen Post, Lindknud.
Udi Asperup sogn findes et vold under Boring land for norden under skoven, som kaldes Kragelund, udi kvilket kaver været rovere, og deres bolig kjendes på denne dag, hvorom videre findes antegnet iblaudt kjæmpeviser udi deu sang, hvis omkvæd er: De rovere ligger for nordeu under skoven. Item : Højt op i Kragelund der er så favr en byPræsteberetn. t. Ole...
da.etk.DS_04_0_01430
Ude sydvest for Skjærbæk lå en by, der hed Husumog bestod af 12 gårde, som lå på opkastede volde. Man sagde om de folk der ude, at de havde fået for meget jord, og det var gået sådan til, at de havde aflagt falsk ed, idet de havde taget jord i støvlerne og svor på, at de stod på deres egen jord. Så kom stormfloden 1658 og skyllede dem væk, så de alle...
I storskoven ved Lundsgård, Kjerteminde, ligger en høj og stejl høj, som hedder Jomjruhøjen. Den lod ejeren af Jershave og Lundsgård en gang opkaste til en bolig for sine tre døtre. Der var nemlig tre sørøverprinser, som fejdede på kysten i nærheden, og de havde svoret på, at de vilde have hver sin af de skjønne jomfruer og bortføre dem. De nåede dog...
da.etk.DS_04_0_01256
Store-Rugtved har været en roverborg, og der bar boet en sørøver, som kaldtes Knud Søhane, men hans egentlige navn var Knud Povlsen (eller Jensen). Hans borg og tårne har stået osten for den nuværende gård, der er endnu tydelige spor af volde og grave, og der er store munkesten på pladsen. Dronning Margrete augreb ham på hans borg for at forhindre hans...
da.etk.DS_04_0_01282
I Dørup skov, Voerladegårds sogn, er der et sted, som går under navnet Rovergraven. Der boede en gang en røverfamilie, nemlig en gammel kjælling og hendes tolv sønner. Stor var hun som intet andet kvindfolk, og de var meget grusomme. Når de fik fat i nogle mennesker, slog de dem ihjel og tog, hvad de ejede, og når det blev knapt med fødemidler, måtte den...
Min Fader tjente ovre i Arrild på Kokkenborg. En Dag, han var ude på Marken, da kom der en Mand fra Gram kj ørende, der hed Winkelmann og var meget rig, han vilde til Tønder til Marked og havde en Kusk med sig, der hed Simon. Så bad de min Fader om at lukke Leddet op for dem, han skulde da få en Drikkeskilling, når de kom tilbage. Den Gang var der jo...
da.etk.DSnr_04_0_00802
Det Drag, der forbinder Als med Kajnæs, er et Par Tusende Alen langt. Når man så kommer til det høje Kajnæs, lige ind under Kajnæs Land og til højre for Vejen, er endnu en tydelig Borgplads at se med Volde og Grave, og den kaldes endnu i Folkemunde Trillen. æ Trill. Den er helt cirkelrund, men er kun lille, en 12 til 14 Alen i Diameter. På den Borg skal...
da.etk.DSnr_03_0_00719
Midt imellem dette og Varde udi en Hyllerslev by tilhørende Gjest-eng, Elkjær kaldet, er at se en forfolden skandse med dobbelte volde og dobbelte grave omkring lige på åbredden udi en stor bugt. Man siger, at den skal være anlagt imod sørøvere, særdeles én, som kaldtes skipper Clemen, der ilde skal have plaget kjøbstaden Varde og omliggende egn, indtil...
da.etk.DS_04_0_01271
En pige skulde igjennem en skov. Midt i denne seer huu en hule, som hun af nysgjerrighed gik ind i. Næppe var hun kommen ind, før hun hører, der kommer nogen. I sin befippelse skjulte hun sig bag en vældig vintønde, hvorfra hun så en hel del del dragne karle komme slæbende med en ung smuk pige, som de dræbte. Hendes legeme kogte de og åd. Deraf blev de...
I Skjørping sogn inde i Buderupholms skov er en plads, der kaldes Skjørping holme og er omgivet af volde og grave. Her skal der i dronning Margretes tid have været en røverbande, der drev sit uvæsen fra en velbefæstet borg. Om søndagen søgte de til en af de omliggende kirker, hvor de lod, som om de var meget gudfrygtige; men på hjemvejen røvede og...
I Skjørping sogn findes rudera af et ældgammelt slot, Egholms slot kaldet, hvis ælde regnes fra dr. Margretes tid, og hvis mure, i tykkelse 5 alen, var byggede afhugnesten, dem man formoder at være tilførte fra tvende ej over én mil derfra nedbrudte kirker, af hvilde den ene skal have stået på Sørup mark i Buderup sogn, den anden på sædegården Tulsteds...
På den 100 Tønder Land store Eng, som ligger mellem Voldtofte, Kjøng og Hårby, har for 100 År siden hver af de 26 store Bøndergårde i Voldtofte haft flere Parceller. Lige inden for Indkjørselen til Engen havde fire af Mændene deres Eng liggende samlet; og det var vedtaget, at disse fire Lodsejere skulde slå deres Eng Dagen før alle de andre, sådan at de...
da.etk.DSnr_04_0_00747
Der er en forhøjning i Dragstrup en halv fjerdingvej fra fjorden. Der har været en borg, som kaldtes Kobbervold. Det har nok været en røverborg. De kunde ikke se den fra søsiden, for der er en bakke lige for den, og den skulde man helt uden om. Der er volde og levninger af den borg endnu. else og maren dissing, skallerup.
da.etk.DS_03_0_01301
Hvem der er kjendt i Kragelund Sogn, de kj ender og Klode Mølle. Her har en Gang været Krohold. Så kommer der en Aften en fremmed Person dertil og får Nattekvarter, og han har en sort Puddelhund med sig, den kom med ham ind i Kammeret, hvor han lå. »Det var en grim skummel Person,« siger Krokonen til hendes Mand, »da de var komne i Seng, det bæres mig...
da.etk.DSnr_04_0_00897
IVinten skov er der et gammelt voidsted, som endnu er omgiven af grave, der rigtignok for største delen er tilgroede; ved den nordre side er der dog gjærne vand i graven selv midt om sommeren. Dette voldsted består af to høje; den ene er helt rund, og omtr. seks alen øst for denne ligger den anden høj, hvis form er et nøjagtigt kvadrat, hvis side er lig...
I Borre sogn findes et tjørnekrat, hvorigjennem en kjæmpe fra Upsala plejede at have sin natlige gang, når ban øvede sine hemmelige jagter, hvilket er set af mange, og navnlig af en vis Henrik fra Fyen i året 1644. Der fortælles også om den samme kjæmpe denne vidunderlige historie. Da han en gang havde jaget, kom han med sine hunde til en bonde i...
42