Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
7 results
Danish Keywords: svenske
Vejen til Uglehusene går op gjennem Svendsdal. Her har været slemt med Røvere en Gang. De slog endog Folk ihjel. For en 40 År siden blev en Svensker henrettet der, og siden den Tid har det været rent galt at færdes i Dalen ved Nattetid. Essenbæk S., Sønderhald H. Vester-Vedsted Efterskole.
Ham, der blev henrettet ved Hvolbygård, det var en Svensker, der hed Gustav, og ham nedstammer vi fra. Da han blev henrettet, tilstod han, at hans Kone og de to Børn kunde findes i det døde Hul. Der havde han jo smidt dem ned.
da.etk.DSnr_04_0_00775
På Hjarnø kirkegulv ligger et bræt, omtrent l/s alen bredt og 2, 3 alen langt. Det er gi. og forslidt, så ingen mere kan læse dets indskrift, men efter sagnet ligger derunder begravet en mand, som var kommen over til øen for at ville tage tiende in natura. En søndag før gudstjenesten stimlede folk sammen om ham på kirkegården og slog ham ihjel, hvorpå de...
da.etk.DS_04_0_01327
Der gik en Svensker omkring på Øland og spillede for Folks Dore. Han spillede altid nogle underlig vemodige Melodier, det var næsten altid Moltoner. En Gang kom han til vort Hjem og var meget syg, så han kunde ikke komme videre. Så lå han inde i en Fodpose i Laden og med nogle Dækkener om sig. A sagde til ham: »De kommer nok over det,« og a var så god...
da.etk.DSnr_04_0_00749
Efter Magnus Stenbocks Tilfangetagelse og Tønnings Erobring 1718 fik Oberst Finecke så mange svenske Krigsfanger med sig til Havgård og Dallund, at han satte dem i Arbejde med at anlægge Haver og fylde Grave og bygge Fløje, og de blev her længe. Ja, nogle af dem blev her endog så længe, de levede i Byerne der omkring. Andre rejste tilbage til Sverige. En...
da.etk.DSnr_04_0_00793
Der var en Skovfoged i Lysbro, der hed Gustaves. Han var en Svensker, der var rømmet hjemme fra, og så giftede han sig her og havde også Bom. Men i Sverrig havde han også været gift, og Konen der ovre fra kom og opsogte ham her, og hun havde hendes to Dotre med sig. Så bildte han hende ind, at han havde sådan en dejlig Ejendom her inde i Sønderskoven ved...
da.etk.DSnr_04_0_00773
Der boede et Par Folk, som kaldtes de gamle Holmefolk i et Hus ude på Nørrcby Plolme, der kaldtes Holmehuset, for det var det eneste, som den Gang fandtes der, nu er der jo mange. Konen hun hed Birte, og de havde jo en Del Skillinger. Så var der en Mand, der hed Hans Rasmussen, han boede henne ved Nørre-Esterbølle Bjærg, og hans Kone hed Karen. Hun fik...
da.etk.DSnr_04_0_00797
13