Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
54 results
Danish Keywords: spænde
Vi boede i Gundesbøl og hørte der fortælle om Roverstuerne i Borris. Folk fortalte om, at der var bleven Kræmmere væk der. Der var ligefrem murede Kamre der inde i de Røverstuer, og Røverne havde Strikker spændt over Vejen. Peder Andersen (?), Brøns. Borris S., Bølling H.
I Velling Skov i Bryrup var der Røvere, som havde Strikker spændt over Vejen. Henrik Snedker, Hornborg. Bryrup S., Tyrsting H.
Der har været rovere oppe i Ornedal i Sulsted sogn lige syd for Hammer kirke. De havde deres kule der og strikker spændt over vejen. Grindsted. Sml. nr. 1416.
da.etk.DS_04_0_01446
Imellem Kloster og Hald på Kloster ejendom i Kloster skov er to fordybninger, én ved hver side af vejen, og skrænten her ved, som fordybningerne findes i, kaldes Røverstuebakke. Der har været røvere på dette sted, og de spændte en kjæde med klokke ved over vejen...... Peder Nielsen, Hald.
I Klokkedal ved Boller har været en Røverbande, der havde Strikker med Klokker spændt over Vejen. Min Fader fortalte mig det, når vi kjørte til Horsens, at her havde de været. Ut S., Bjærge H. Ane Johansen, Overby Mark.'
da.etk.DSnr_04_0_00972
Ved den søndre side af den store høj, der ligger påMåre mark, Herrested, gåi en vej, hvor bjærgfolkene (sic!) havde usynlige snore spændt over ved nattetid, og traf én så at komme til at røre ved dem, ringede det inde i højen, og bjærgfolkene kom da ud Og tog dem. Sødinge skole.
da.etk.DS_04_0_01450
Dei går en vej vesten om Fovlum kirke, og der haren gang været rovere, som har spændt lænker over vejen for at kunne høre ned i deres kule, når der kom rejsende. Hullerne har været der tæt ved. Post-Lavst, (Lavst Sørensen), Ullits.
Der skal en gang have været røvere i Rørbæk skov i Vester sogn. Der siges, at de havde en snor spændt over vejen, som gik gjennem skoven. Når nogen rørte ved den, ringede en klokke nede i deres hule, hvorpå de foer op og overfaldt den vejfarende. En gang kom en mand med kone og børn kjørende ad vejen, det mærkede røverne, overfaldt dem og slog dem ihjel...
da.etk.DS_04_0_01451
Der gik en gammel Vej over Agerskov Hede, og den kaldte de Lovringvejen. Den kom ude fra Silkeborg-Egnen og gik ad Holstebro. Et lille Stykke norden for den ude i den Spids, hvor Over-Ure og NedreUre støder sammen, i Skjellet mellem Haderup og Bording Sogne, var der en Forhøjning med to store runde Lavninger i, og de kaldtes Røverstuerne. Der var både...
da.etk.DSnr_04_0_00974
Langs den gamle Adelvej gjennem Rold Skov findes inde i Skoven flere Fordybninger, hvorom siges, at de har været Tilholdssted for Røvere, der plyndrede de Rejsende. En enkelt kaldes endnu Røverstuen. De havde Kjæder spændt over Vejen. Lærer Sjælland, Dal. Rold S., Hindsted H.
Der var Røvere i Øsbjærg Bakker og Tolne Bakker. De havde Strikker med Bjælderer spændt over Vejen. Da Folk var rædde for at blive overfaldne, havde de en Knippel med dem i Vognen, når de færdedes ad Vejen. Mogens Kristensen, Guldager. Tolne S., Horns H.
Roverne i Skatskov havde spændt kjæder ud. En mand gik fra Ålborg til Viborg, og da han kom i skoven, kom han til at age med en mand. Det var en af roverne, men det vidste han ikke. Da de nu kom til Viborg, vilde han kjøbe sig en sabel for at hugge kjæderne over, om de skulde hindre ham på tilbagevejen. Roveren var ham nu meget behjælpelig med at søge en...
På vejen mellem Ringe og Brangstrup er en lang banke, som kaldes Oøe hanke. Forend den ny landevej blev anlagt, var her en dyb hulvej igjennem dalen nedenfor banken, og denne var bevokset med skov. Her har været rovere, som spændte snore over vejen og slog somme tider folk ihjel. Man har siden fundet benrade af mennesker her, der formodentlig er myrdede...
Der har gået en gammel vej fra Viborg til Himmerland over et vadested ved Skals å, hvor der så senere blev en bro. Den vej gik gjennem en dal, som kaldes Hjøvvedal (Høvejdal), men den nuværende landevej ad Skals går gjennem Trolddale mere østlig. I Høvejdal var der rovere, som havde spændt kjæder over vejen. De kunde så høre inde i højen, når der var...
Ved Røver kjælder, som ligger en tre Fjerdingvej syd for Varde ad Nebel til, går der en Vej i Nordøst op over Heden, som kaldes æ Tyvcvej og fortsætter op ad Grumstrup og ind i Næsborg. Den har Kræmmerne færdedes ad for at undgå Byen, og den har sandsynligvis gået delt op igjennem Hoven ad Borris, hvor der endnu findes en gammel Vej, der går forbi den...
da.etk.DSnr_04_0_00978
Der var 12 Røvere i Blåkjær Skov, og de havde Strikker spændt over Vejen og Klokker nede i Hulen, så de kunde springe frem og tage dem, der passerede Vejen. En Gang havde de fået fat i en Pige, men hun rendte fra dem, og så strøede hun Mel fra Hulen af, så Folk kunde hitte deres Opholdssted. Der blev sendt Mandskab ud, Og det tog alle tolv Røvere....
På Særslevgårds mark er et lille skovhoved, de kalder Hjordekjelde, og der skal i fordums tid have været rovere. Der påvises endnu det sted, hvor de skal have boet, og deres kule været, det er et stort rundt hul der inde, og derfra over til den gi. laudevej efter Horsens havde de lænker spændt med klokker på .... Der skal også være spøgeri endnu efter...
I Rejsbisgàrds hede er en lille knold, og i den ene side af den er en bule, hvori der ligger en stor sten. Den knold kaldes Roverstueknold, og der har været rovere. For at få dem udryddet spændte omegnens folk 4 boller for den sten og kjorte den op ovenpå højen. Der sank den igjennem og knuste roverne. Jens Bisgård, Hurup.
En herremand, der boede på Bjørnsholm, var en gang i Viborg. Så var han inde hos en geværhandler og vilde have sig et godt våben. Som han nu stod der og smed imellem dem, kommer der én ind og siger, hvad han vilde give ham for at tage en god hirschfænger ud, som han kunde værge sig med, ihvor han kom. Ja, de kommer til rette, og han får én. Om aftenen,...
da.etk.DS_04_0_01442
Borrevejle Skov ligger midt imellem Roskilde og Holbæk. Her var en Gang 12 Røvere, som boede i en Jordhule tillige med deres gamle Moder. Det var nær ved Vejen, og de havde spændt Klokker over den, så de kunde høre, når Folk kom kj ørende, og så foer de jo frem og overfaldt dem. Der gik nu en lang Tid hen, og Egnens Folk kunde ikke få fat i dem, for de...
da.etk.DSnr_04_0_00945
149