Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
12 results
Danish Keywords: skib
Harritslevgård var en stor Røverborg. De kunde sidde oppe på Gården og se Skibene sejle ude i Havet. Så snart de så dem, så gled de ud efter dem. Niels Jørgensen, Nørreby, Klinte. Skovby S., Skovby H.
da.etk.DSnr_04_0_00740
Alt hvad der drev i land, bjærgedes af klitboerne, uden at strandejeren fik det at vide, og dette betragtedes aldeles ikke som tyveri. En gang drev der en stor del pommerske bjælker i land, og klitboerne syntes da ikke, de kunde undlade at mælde assessoren på Søgård det, fordi det denne gang var så meget. Idet han nu kløede sig bag øret, sagde han: »Da...
Ud for Krogsgård på Samsø, (eu by af to gårde, som nu er nedlagt og jorden lagt under herregården Brattingsborg) er der en grund, som strækker sig ud i havet og kaldes Lnshagen. Folk mener eller, at det burde være Lyshageu, fra det gamle ord Hus (o: lys) og at den har fået dette navn, fordi der forhen brændte lys på den for skibe, og skibe har også...
På Udsagshage (den yderste pynt af Silleballen, Besser mark) boede i gamle dage en sørøver som i fællig med en anden sørøver på Vejrø plyndrede alle de skibe, som gik gjennem farvandet. Sml. nr. 1267. Jens Holm, Besser.
da.etk.DS_04_0_01276
I Magleby sogn på Langelands sydlige ende ligger en stor banke, som kaldes Kalleborg. Her skal have boet sørøvere i gi. dage. Den er omringet af småhøje, og imellem banken og dem er en dyb dal, hvor de har kunnet sejle ind og have deres skibe skjulte. Endnu kan sees levninger af gi. tømmerværk noget ude i søen ud for banken, men nu er meget af denne...
Et gammelt sagn fortæller, at Visborg først hed Samborg, fordi flere vikinger der samledes for at gjøre tog i fællesskab, og deraf fik Samsø navn. Siden blev borgen omdøbt til Visborg og da særlig af datidens kjøbmænd, fordi deres skibe var temmelig sikre på at blive plyndrede, når de passerede farvandetmellem Samsø og Fyen. På Fyenshoved lå nemlig en...
da.etk.DS_04_0_01274
Hele Rovsø herred har en gang været en omflødt 0. Hvor der nu er enge, sejlede de op med store skibe, og beboerne levede af rov og sejlede ud for at røve. Høvdingerne for disse røvere boede på Holbækgård, som derfor kaldtes et røverslot. Navnet Rovsø kommer af rov.
da.etk.DS_03_0_01771
Karl Pølse på Asdal røvede meget ved stranden. Skibene lokkede han til land ved, når det var hårdt vejr, at tænde blus oppe i tårnkammeret. Dette antog disse så for at være Skagens fyr, og på den måde stødte mange skibe på grund ved Hirtshals. Om dagen tog Karl Pølse til stranden for at se, om der var nogle strandede, og hvis dette var tilfældet, tog...
I Nimtoft ligger Ramten mølle, hvor der tidligere har boet meget rige folk. For mange år siden var her en møller, som endog havde skibe i søen. Møllen hørte den gang under Mejlgård, og herremanden der beskyldtes for både selv at ville røve på landevejen og stå i forbindelse med en røverbande, som huserede i Nørre herred. Endskjøndt mølleren betalte sine...
da.etk.DS_04_0_01470
Inden Biber Kanal blev gravet, havde Åen (Nips Å) sit gamle Udløb, og Skibene, der sejlende op ad den, kom sejlende forbi Ydre-Bjerrum, som den Gang var en større Gård. En Aftenstund kom et Fartoj dertil og lagde ind ved Gården, og en fin Dame steg i Land, der havde så mange Smykker og Kostbarheder på sig. Da hun var hoj frugtsommelig, forlangte hun at...
da.etk.DSnr_04_0_00800
Min bedstemoder fortalte mig, at den, hun var kaldt efter, fortalte for hende, hvordan det gik til her, da Polakkerne var her. De lå på skibe ber uden for, og der var jo ingen soldater ber i byen, men så gik kvindfolkene oppe på klitterne langs med havet med deres rode skjorter oppe over skuldrene og vilde forestille soldater. Men fjenderne kom alligevel...
da.etk.DS_04_0_00453
Et gammelt sagn fortæller, at Visborg forst hed Samborg, fordi flere vikinger samledes der for at gjøre tog i fællesskab, og deraf fik Samsø navn. Siden blev borgen omdøbt til Visborg af datidens kjøbmænd, fordi deres skibe var temmelig sikre på at blive plyndrede, når de passerede farvandet mellem Samsø og Fyen. På Fyenshoved lå nemlig en anden...
da.etk.DS_03_0_01381
33